تحقیق مقاله بررسی ارتباط اسکیزوفرنی با رتبه ی تولد

تعداد صفحات: 10 فرمت فایل: word کد فایل: 23906
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: روانپزشکی
قیمت: ۵,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله بررسی ارتباط اسکیزوفرنی با رتبه ی تولد

  مقدمه:

  بررسی ارتباط اسکیزوفرنی با رتبه ی تولد

  این تحقیق در بیمارستان روانی روزبه تهران انجام شد . برای نمونه گیری از روش تصادفی ساده استفاده شد . 200 مورد را انتخاب کردند , 100 زن و 100 مرد .

  در طی تحقیق مشخص شد که بچه های اول و آخر احتمال بیشتری برای مبتلا شدن به اسکیزوفرنی دارند ...

  با تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیات از آزمون مجذور کای استفاده شد .

  A )  یافته های توصیفی

  نخست فرمی ساخته شد که جنسیت , سن و رتبه ی تولد در آن ثبت می شد . پس از بررسی داده ها به نتیجه ی جالبی رسیدند ... محققان متوجه شدند که فرزند اول 19% , دوم 15% , سوم 17% , چهارم 15% پنجم 8% ششم 7%  , فرزند آخر 19 % احتمال ابتلا به اسکیزوفرنی دارد و جالب آنکه در خانواده های تک فرزند اختلالی وجود نداشت 0% .

  بر اساس تحقیق در جنس مونث فرزند اول 9% و فرزند آخر 11%  احتمال اختلال اسکیزوفرنی دارد .  در جنس مذکر فرزند اول 10 % , فرزند سوم 10 % , چهارم 9 % , آخر 8 %

  B ) یافته های مربوط به فرضیه های تحقیق :

  فرضیه ی 1 – میزان ابتلا به بیماری اسکیزو فرنی در نزد فرزندان اول بیشتر است . که بنا به نتایج تحقیق این فرضیه پذیرفته شد و رابطه ها معنی دار بود ....

  زیر فرضیهی1 –میزان ابتلا به بیماری اسکیزو فرنی در نزد فرزندان اول دختربیشتر است . که بر اساس نتایج این زیرفرضیه رد شد ...

  زیر فرضیه ی 2 – میزان ابتلا به بیماری اسکیزوفرنی در نزد فرزندان اول پسر بیشتر است . که این زیر فرضیه تایید شد .

  این نتایج در سطح 05% و با اطمینان 99% معنی دار هستند .

  فرضیه ی 2 : میزان ابتلا به بیماری اسکیزو فرنی در فرزندان آخر بیشتر است . تایید شد

  زیر فرضیه ی 1 – میزان ابتلا به بیماری اسکیزوفرنی در فرزندان آخر دختر بیشتر است . تایید شد   

  میزان ابتلا به اسکیزوفرن در نزد فرزندان آخر

   پس زیر فرضیه ی 2- میزان ابتلا به اسکیزوفرن در نزد فرزندان آخر پسر بیشتر است . رد شد

  نتایج این تحقیق  در سطح 5 % و درجه ی آزادی 7 و سطح اطمینان 99% به ثبت رسید که این نشان می دهد که تفاوت معنی دار است یعنی توضیع بیماری اسکیزوفرنی در فرزندان خانواده بر حسب ترتیب تولد متفاوت است .

  توضیحات : پسر ها برای کنترل محیط خود از قدرت فیزیکی خود استفاده می کنند و این ارتباط آنها را با برادرهای کوچکتر تحت تاثیر قرار می دهد ... دخترها چنین نیستند .

  فرزندان اول وسیله ای برای یادگیری بچه داری پدر و مادر هستند . وقتی پدر و مادر مشکلی دارند این اضطراب را به بچه های خود منتقل می کنند . این بچه ها شاید اعتماد به نفس کمتری داشته باشند ودرونگرا هستند . زود رنج هستند . چون پدر و مادر همیشه آنها را به عنوان بچه ی بزرگ در نظر می گیرند . والدین از بچه ی اول انتظار بیشتری دارند ...

  بچه های آخر : بچه ی اول از پدر و مادر الگو می گیرد ولی بچه ای آخر از برادران بزرگتر هم الگو می گیرد . پدر و مادر نسبت به فرزندانشان یکسان نمی نگرند . همیشه فرزند اول را خیلی توانمند و فرزند آخر ( تحت قاری ) را حتی زمانی که بالغ می شود به چشم بچه می نگرند و با آنها به شکل بچه بر خورد می کنند . نگرش و دیدگاه والدین مسلما در تربیت موثر است .

  آدلر : کودکان آخر نیازمند کمک والدین و دیگران هستند . مسئولیت پذیری کمتری دارند . انتظار بیشتری نسبت به کمک دیگران دارند .

  یافته های تحقیق : 1) هیچ یک از بیماران تک فرزند نبود   2) تعداد بیمارانی که فرزند اول و آخر بودند بیشتر بود .

  RJ : در خانواده های تک فرزند نیز والدین استرس خود را به فرزند اول ( تنها فرزند ) منتقل می کنند و در واقع فرزند اول وسیله ای برای آموزش والدین است و انتظارات هم از او بالاست ... با این حال چرا فرزند اول در خانواده های تک فرزند پسر مبتلا به اسکیزوفرنی نمی شود ؟

  DrK : والدین وقت بیشتر دارند تا به او برسند . از هیچ کاری برای او خودداری نمی کنند . چون می دانند تک فرزند است در پرورش او دقت بیشتری دارند .

  RJ : اگر فرزند اول خانواده دختر باشد , باز هم وسیله ی یادگیری والدین خواهد بود و انتظارات از او مسلما بیشتر از فرزندان کوچکتر خواهد بود . پس چرا شانس ابتلای او کم است ؟

  DrK : رفتار یک دختر بچه خیلی عاطفی تر است و خیلی بیشتر در قلب ها نفوذ دارد . اطرافیان با علاقه مندی به او پاسخ می دهند ...

  RJ : اگر فرض کنیم که تمام بیماران در خانواره های هفت نفری ( پنج فرزند ) پرورش یافته باشند , آنگاه بدون آزمایش و تنها بر اساس احتمالات ساده ( اگر قرار باشد یکی از فرزندان اسکیزوفرن شود ) شانس ابتلای فرزند اول 20% و فرزند آخر نیز 20 % خواهد بود که حاصل جمع آنها برابر 40 % می شود که این میزان تنها 2 % بیشتر از حاصل جمع شانس ابتلای فرزند اول و آخر در آزمایش است  ( که هر دو 19 % بودند ) . تنها زمانی رقم 38 % شما قابل قبول است که تعدار اعضای خانواده بیش از هفت نفر ( با 6 فرزند ) باشد .

  اگر خانواده ها را شش فرزندی ( هشت نفره ) در نظر بگیریم شانس هر فرزند برای ابتلا 66/16 % و اگر  خانواده ها را هفت فرزندی ( نه نفره ) حساب کنیم شانس متوسط هر فرزند 28/14 % خواهد بود که با 19 % شما خیلی تفاوت خواهند داشت ... حال اگر خانواده ها را سه فرزندی در نظر بگیریم شانس ابتلاب متوسط هر فرزند 3/33 % و اگر خانواده ها را چهار فرزندی دی نظر بگیریم شانس متوسط هر فرزند 25 % درصد خواهد بود که این مقادیر بسیار بیشتر از مقادیر شماست ....به طور کلی می شود جدول زیر را ترتیب داد .

  مجموع احتمال ابتلای فرزند اول و آخر

  شانش متوسط ابتلا ( احتمالات ساده )

  تعداد فرزندان خانواده

  6/66%

  3/33 %

  3

  50 %

  25 %

  4

  40 %

  20 %

  5

  2/33 %

  6/16 %

  6

  56/28 %

  28/14 %

  7

   

  DrK : مشکل شما این است که می خواهید آمار را با منطق خودتان بسنجید !!! ما تحقیق کرده ایم و به این نتایج رسیده ایم . شما هم اگر فرصت کردین همین را تحقیق کنید . تحقیق ما یافته های قبلی را تایید کرد . ما تحقیق کرده ایم و حاصل تحقیق خود را گزارش کرده ایم . تحقیق ما از نوع توصیفی است . اما از نوع علی – معلولی نیست که علت را هم بیان کند . ما فقط آنچه را که هست گزارش کردیم .

  RJ : آیا در آزمایش آمار تعداد فرزندهای خانواده ها گرفته نشد ؟

  DrK : آماری گرفته نشد چون در فرضیه هایمان نبود ! و در تست هم یافته های توصیفی مد نظر نبود !!!

  RJ : از آن جهت که فرزند آخر هم می تواند فرزند دوم خانواده باشد و هم فرزند هشتم !!! بهتر بود آمار فرزندان خانواده ها گرفته می شد ... احتمالا در تحلیل داده ها نیز موثر واقع می شد ... حالا عیب نداره ... همگی خسته نباشید ... ای کاش ما هم استعداد اینجور کارها رو داشتیم ...

  نقش

   رژیم غذایی در بهبود اختلالات خلقی و عاطفی

  نتایج ارزیابی ها نشان می دهد تغییرات ساده در رژیم غذایی افراد، می تواند تأثیر عمده ای در بهبود افسردگی ، اضطراب و اختلالات خلقی بگذارد، به نحوی که این گونه افراد نیاز مداوم به داروهای ضدافسردگی نخواهند داشت . البته محققان اعتقاد دارند جهت پیشبرد درمان ، بهتر است از روان درمانی و دارو درمانی نیز استفاده شود و تغذیه مناسب در کنار درمان اصلی رعایت شود. نتایج "تحقیق درباره ارتباط غذا و شرایط روحی و روانی افراد نشان می دهد" 80 درصد افرادمصاحبه شده گزارش داده اند وضعیت بهداشت روانی آنها وقتی رژیم غذایی خود را تغییر داده اند، بهبود یافته است و حدود یک چهارم آنها بیان داشته اند نسبتاً بهبودی یافته اند یا ناراحتی کمتری از افسردگی ، اضطراب یا تغییرات خلقی متحمل شده اند. برای تحقیق 200 نفر پرسشنامه ای را که جهت تعیین ارتباط بین تغییرات رژیم غذایی ، تغذیه و بهداشت روانی طراحی شده بود، تکمیل کردند.براساس پاسخ های ارائه شده 88 درصد کسانی که شیوه های کنترل و حفظ رژیم غذایی انجام داده بودند، بهبود یافتند.نتایج نشان می دهد افرادی به نتیجه مثبت و مطلوب رسیده اند که مصرف غذاهای استرس زا مانند شکر (80 درصد شرکت کنندگان )، کافئین (79 درصد شرکت کنندگان )، الکل (55 درصد شرکت کنندگان ) و شکلات (53 درصد شرکت کنندگان ) را کم یا ترک کرده اند و مصرف غذاهای کمک کننده را از قبیل آب (80 درصد شرکت کنندگان )، انواع سبزی (78 درصد شرکت کنندگان )، میوه (72 درصد شرکت کنندگان ) و روغن ماهی (52 درصد شرکت کنندگان ) افزایش داده اند. بنابراین تغییرات در الگوهای غذا خوردن ، می تواند مفید و نشاط بخش باشد، در صورتیکه غذا و میان وعده های غذایی با دقت انتخاب و میل شوند. در این میان صرف صبحانه را نباید فراموش نمود و هنگام احساس گرسنگی ، غذای میان وعده جهت میل کردن همراه داشته باشید

  رئیس بهزیستی بردسکن در گفتگو با خراسان: روانشناسی روز، اعتیاد را اختلال سوء مصرف نامیده است یزدی«اعتیاد» را در دهه‌های پیش «بلای جامعه» می‌خواندند و «معتاد» را سنگ جامعه. این تلقی وقتی در جامعه باز تولید می‌شد، نگاه‌ها را تغییر می‌داد، به گونه‌ای که حتی در خانواده نحوه مواجهه با مصرف کننده مواد مخدر، برخورد با یک «مجرم» بود تا مواجهه با یک بیمار و بیماری این رویکرد، جواب مثبت نگرفت. شاهدش هم همین اوضاعی است که می‌بینم که علاوه بر گسترش مواد مخدر، رابطه مستحکم خانوادگی را هم متزلزل کرده است. خبرنگار ما، نوری، در بردسکن در گفتگو با رئیس بهزیستی این شهرستان سویه‌های نگاه به این پدیده را مورد بررسی قرار داده است. خبرنگار ما از رئیس اداره بهزیستی شهرستان بردسکن سوءال کرد: برای برخورد با پدیده اعتیاد چه راهکارهایی در کشور تجربه شده و اکنون چه روش‌هایی عمل می‌شود؟
   نخعی گفت: از اول انقلاب راهکارهای متفاوتی با پدیده اعتیاد و معتاد صورت گرفته است که از جمله مهمترین آنها جزیره و مراکز بازپروری به سبک قدیم بوده است ولی در حال حاضر دیدگاه‌ها و رویکردها در زمینه پیشگیری و درمان اعتیاد متفاوت از قبل است یکی از کارهایی که در زمینه مسائل بهداشتی اعتیاد صورت می‌گیرد مسئله کاهش آسیب است به این معنا که سازمان بهزیستی مراکزی تحت عنوان مراکزگذری (DIC) (دی آسی سی) تاسیس کرده است و به معتادان تزریقی، سرنگ رایگان همراه با مشاوره‌های پزشکی- روان‌شناختی و مددکاری ارائه می‌دهد تا از بروز ایدز و هپاتیت و بیماریهای عفونی دیگر جلوگیری کند و به تدریج افراد را به سمت پرهیز کامل از مواد هدایت می‌کنند.
   نخعی افزود: برای درمان اعتیاد مراکز سرپایی دایر شده است که افراد در این مراکز سم‌زدایی می‌شوند ولی متاسفانه به دلیل عدم وجود سیستم‌های حمایتی قوی بعد از سم‌زدایی عده‌ای از آنها مجددا عود کرده و به چرخه اعتیاد برمی‌گردند. وی افزود: یکی از درمانهای موجود دیگر که حدود 5 سال است در ایران وارد شده است مراکز اجتماع درمان مدار (TC) (تی‌سی) هستند که سخت‌ترین و پرهزینه‌ترین شکل درمان اعتیاد است افرادی که وارد برنامه TCمی‌شوند افرادی هستند که شدیدا آسیب دیده‌اند و مکانیسم‌های مقابله‌ای بدون مواد را نمی‌دانند. بنابراین افراد وارد TCمی‌شوند تا مکانیسم‌های مقابله بدون مواد را در خود رشد دهند این اجتماعات جامع و دارای قواعد سختی هستند که سعی در توانبخشی یا در مواردی تواناسازی افراد دارند. بنابراین در جواب سوءال شما در ارتباط با پدیده اعتیاد در حال حاضر هم راه‌های قهرآمیز مثل زندان و ... وجود دارد و هم راهکارهای درمانی که بهزیستی مجری آن می‌باشد. خبرنگار ما در ادامه از وی پرسید: چرا اصولا باید اعتیاد را یک بیماری دانست تا جرم؟
   نخعی گفت: برای اینکه تمام متون معتبر روانپزشکی و روان‌شناسی در سراسر دنیا، اعتیاد را که حتی جدیدا اسم اعتیاد به اختلال سوء مصرف مواد تغییر کرده است. بیماری و اختلال می‌داند تا جرم. برطبق متون علمی اعتیاد یک بیماری زیستی- روانی و اجتماعی است که با نیمی از اختلالات روانی دیگر مثل اضطرابی- اختلالات خلقی و افسردگی و... و اختلالات جنسی (مثل انزال زودرس و اختلالات سایکوتیک همراه است و حتی بعضی از کارشناسان معتقدند که اعتیاد یا اختلال سوء مصرف مواد 50 درصد روانپزشکی است برای اینکه اگر از نظر تشخیص روانپزشکی به یک فرد معتاد بنگریم به احتمال زیاد یک تشخیص روانپزشکی دیگر مثل اضطراب، افسردگی، انزال زودرس، صرع و... را در وی مشاهده می‌کنیم بنابراین اعتیاد یک اختلال است تا جرم، با وجود این کارها که یک فرد معتاد انجام می‌دهد جرم محسوب می‌شود

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله بررسی ارتباط اسکیزوفرنی با رتبه ی تولد

  فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

   

  www.rahnema.com

   

   

  www.hamshahri.com

   

تحقیق در مورد تحقیق مقاله بررسی ارتباط اسکیزوفرنی با رتبه ی تولد, مقاله در مورد تحقیق مقاله بررسی ارتباط اسکیزوفرنی با رتبه ی تولد, تحقیق دانشجویی در مورد تحقیق مقاله بررسی ارتباط اسکیزوفرنی با رتبه ی تولد, مقاله دانشجویی در مورد تحقیق مقاله بررسی ارتباط اسکیزوفرنی با رتبه ی تولد, تحقیق درباره تحقیق مقاله بررسی ارتباط اسکیزوفرنی با رتبه ی تولد, مقاله درباره تحقیق مقاله بررسی ارتباط اسکیزوفرنی با رتبه ی تولد, تحقیقات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله بررسی ارتباط اسکیزوفرنی با رتبه ی تولد, مقالات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله بررسی ارتباط اسکیزوفرنی با رتبه ی تولد ، موضوع انشا در مورد تحقیق مقاله بررسی ارتباط اسکیزوفرنی با رتبه ی تولد
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت