تحقیق مقاله صندوق باز نشستگی

تعداد صفحات: 7 فرمت فایل: word کد فایل: 24366
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: اقتصاد
قیمت: ۵,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله صندوق باز نشستگی

  صندوق بازنشستگی

   در سر تا سر زندگی کاری هر فرد عموماً در نظر می گیرد که یک صندوق بازنشستگی به طور قابل توجه افزون بر ارزش خانه ی یک فرد حداقل چیزی است که لازم دارد .

  طرحهای صندوق بازنشستگی

  در هر دو بخش خصوصی و دولتی هم کارمند و هم کارفرما برای رسیدن به این یاری می کنند در هر یک از :

  سطح یاری تعریف شده ( DC ) یا

  سطح کافی برای دادن یک سود تعریف شده ( DB )

  این یاریها در سهام و اوراق بهادار سرمایه گذاری می شوند . سرمایه گذاریهای صندوق بازنشستگی از معافیت مالیاتی در نرخ مناسب برخوردار ی باشد و در نتیجه به عنوان حداکثر سطح یاری ( مثلاً 15 درصد از حقوق ) مجاز توسط خزانه محدود می شوند . در عوض و به منظور حمایت از کشور از سطوح آتی و غیر ضروری پرداخت سود اوراق قرضه ی اجتماعی ، پرداخت بلند مدت صندوق از طریق خرید مستمری در زمان پردات حقوق بازنشستگی تضمین می شوند .

  سطوح تاثیر و یاری ، سرمایه گذاری و به کار گماردن سال پرداخت یا مستمری باید بعد از گرفتنتوصیه ی قابل اعتماد احصائیه و مالی تعیین گردد . چون « مثال Maxwell » و فروش نادرست حقوقهای بازنشستگی فردی ، قانون حقوق بازنشستگی هم انتشار صورت حسابها و اجازه ی رسمی آنهایی که توصیه ی مالی می گیرند را تنظیم می کند .

  طرحهای سود تعریف شده ( DB )

  در این طرحها طبق سطح حقوق بازنشستگی تعهدی صورت می گیرد و مجموع سودا یکپارچه می شود تا در بازنشستگی پرداخت شود . سطوح اهدا و بخشش بعد از ارزشیابی هر طرح تنظیم می شود . بر مبنای توصیه هایی که توسط آمار گر به اعضای هیات امنا داده می شود . این تعهد و مسئولیت اغلب از شکل پرداخت عدد کسری تعیین شده مثلاً دو سوم از دستمزد و نگهداری ارزش آن هماهنگ با شاخص قیمت های سالانه است چنین طرحی به عنوان طرح آفرین دستمزد هماهنگ با تغییرات هزینه های زنگی یا ارزش ترازی کردن شناخته می شود . هر یک از چنین طرح حقوق بازنشستگی سرمایه گذاری بودجه از سوی کارکنانش را مدیریت می کند . 

  ملاحظه ی مستمری بگیرانی را می کن که استخدام و مستمری بگیرانش را ترک کرده اند . چنین طرحی توسط صندوقهای بازنشستگی مختلف محلی دولتی LGPS مدیریت می شود . اصلاحات این طرح به موفقیت سرمایه گذاذریهای صندوق اتکا دارد .

   طرحهای کمک و بخشش تعریف شده ( DC )

  در این طرح ها حقوق بازنشستگی نهایی در مجموع قابل پرداخت در بازنشستگی توسط موفقیت سرمایه گذاری های صورت گرفته تعیین می شود . سطوح یاری میزان سرمایه گذاری شده را تعیین می کند وقتی بازار بورس سقوط می کند یا وقتی نرخ مستمری اندک است سود بازنشستگی قابل پرداخت کمتر می شود . این فاکتورها که بدان معناست مه مستمری بگیران بازنشسته در حال حاضر از طرحهای DC اغلب فقط 55 درصد از حقوقی را می گیرند که فقط 10 سال قبل انتظارش را داشتند .

  طرحهای حقوق بازنشستگی فردی

  این طرح ها به جای این که طرح های شغلی باشند سیاستهای سرمایه گذاری خودشان را دارند که توسط شرکت های بیمهای و بانک ها پیش بینی شده و به عنوان طرح فردی به هر فرد فروخته می شود سود نهایی آن هم به سود بازار و نرخ های سرمایه گذاری بستگی دار .

  طرح های بازنشستگی پرداخت به محض این که می روید ( PAYGO )

  در این طرحها بخشش واقعی صورت می گیرد و این طرح ها سودهای تعیین شده را رفع می کنند البته نه از اهداهای قبلی سرمایه گذاری شده بلکه از اهداهای افراد اخیراً استخدام شده در آن شغل .

  طرح های بازنشستگی بودجه گذاری نشده

  اعضای این چنین طرح هایی مثل طرح بازنشستگی معلمان ( TPS ) و هم طرح سلامت ملی ( NHS ) در نرخ گذاری برای یک وعده ی دولتی پرداخت های واقعی اهدا را انجام می دهند تا سودهای تعریف شده را در بازنشستگی بپردازند . در بازار بورس هیچ سرمایه گذاری واقعی قرار نمی گیرد . چنین طرح هایی اغلب طرح بودجه گذاری شده ی ملی نامیده می شود .

  سرمایه گذاری یا سودهای سال پرداختی متکی نیستند اما جایی که دولت قضاوت می کند که اصلاحات در استطاعت اش نیست یا سودها آنقدر قیمتدارند که از نقص بودجه ی واقعی رنج می برند .

  اگرچه در پرداخت های سود TPS که در سالهای اخیر در آمد اهدای بسیار زیادی دارد و آمارگر دولت مبنای ارزشیابی بودجه برای طرح بازنشستگی بودجه بندی نشده ی PAYGO را تغییر داده است . بنابراین بهره مندان از مزایای بازنشستگی و سودهای قابل پراخت  به سطوح یاری کنونی و آتی نیروی کار وابسته است . اصلاحاتی مثل سودهای برابر باقی برای شرکای ازدواج نکرده در این چنین طرح هایی دستیابی بسیار دشواری دارند .

  در سال 2001/2000 طرح بازنشستگی معلمان از سودها 000/983/717/3 پوند پرداخت در حالی که از درآمد اهدایی فقط 000/104/011/3 پوند دریافت کرد .

  چکیده ای از تبصره ی حقوق بازنشستگی انگلستان

  طرح های بازنشستگی

  بخش خصوصی

  بخش دولتی

  دستمزد نهایی ( DB )

  8/71 درصد

  0/90 درصد

  خرید پول( DC )

  2/19 درصد

  6/9 درصد

  پرسنل گروهی

  5/4 رصد

  2/0 درصد

  دورگه

  5/4 درصد

  2/0 درصد

      

   

   

  سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی

  پیش از این دیده ایم که سطوح بودجه بندی و عملکرد بودجه در سطح سودهای تصریح شده موثرن نمودار ذیل سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی در واحد میلیاردا یورو را نشان می دهد .

  درک می شود که انگلستان نسبت به ما بقی  اروپا به عنوان یک مجموعه سرمایه گذاری بودجه بندی شده ی بسیار بیشتری دارد غیر از هلند اکثر کشورهای اروپایی در صورتی مشکل فراوانی دارد که برای حقوق های بازنشستگی حال و آینده به تعهدات خود رسیدگی کنند .

  سودهای اندک سرمایه گذاری اخیر به همراه نرخای اندک سال پرداخت بدان معناست که کل کسر موازنه ی FRS17 برای صندوقهای بازنشستگی انگلستان حدود 130 میلیارد پوند در انتهای سال 2002 بود این مقادیر با توجه به Watson Wyatt ارائه شده اند .

   

  سرمایه های صندوق بازنشستگی به عنوان یک درصد از GDP

  سطح آماده سازی بازنشستگی بودجه بندی شده به طور خصوصی در انگلستان با استانداردهای بین المللی زیاد است . ارزش دارایی های صندوق های بازنشستگی انگلستان نسبت به درآمد ناخالص درون فردی ( GDP ) با ارزش دارایی های ایالت متحده – بیش از 75 درصد مشابه است اکثر کشورهای اروپایی دیگر هیچ آماده سازی بازنشستگی خصوصی ندارند یا آماده سازی اندکی دارند . هلند به صورت قابل توجهی استثنا است .

  اگر سیاستهای بازنشستگی بدون تغییر باقی بمانند . خرج کردن دولتی برای بازنشستگی در اتحادیه اروپا باید از حدود 10 درصد از GDP افزایش یابد . این در مورد تحمل پذیری بلند مدت مالی تنظیمات حقوق باز نشستگی سوالاتی به وجود می آورد . کاهش هزینه های بلند مدت حقوق بازنشستگی در بسیاری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا در چند سال آینده یک چالش اصلی خواهد بود .

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله صندوق باز نشستگی

  فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

تحقیق در مورد تحقیق مقاله صندوق باز نشستگی, مقاله در مورد تحقیق مقاله صندوق باز نشستگی, تحقیق دانشجویی در مورد تحقیق مقاله صندوق باز نشستگی, مقاله دانشجویی در مورد تحقیق مقاله صندوق باز نشستگی, تحقیق درباره تحقیق مقاله صندوق باز نشستگی, مقاله درباره تحقیق مقاله صندوق باز نشستگی, تحقیقات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله صندوق باز نشستگی, مقالات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله صندوق باز نشستگی, موضوع انشا در مورد تحقیق مقاله صندوق باز نشستگی
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت