تحقیق مقاله خلقت انسان

تعداد صفحات: 9 فرمت فایل: word کد فایل: 24392
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: فلسفه و اخلاق
قیمت: ۵,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله خلقت انسان

  خلقت انسان

  چگونگی خلقت انسان از قدیمیترین مسائلی است که مورد بحث بشر بوده چنانکه در آثار دینی کهن مثل وادهای هندی مطالبی درباره ی آن مذکور است. در تورات در چند باب از سفر آفرینش، بیاناتی درباره ی خلقت آدم آمده است. در اباجیل و کتب مقدسه دین مسیح، جز نوشته ی بعضی از آباء کلسیا در قرون وسطی که بعداً با آن اشاره می شود، بحث خاصی راجع به خلقت آدم وجود ندارد و چون مندرجات تورات به عنوان عهد عمیق قسمت اعظم کتاب مقدس مسیحیان را تشکیل می دهد پس نوشته ی تورات راجع به انسان و آدم را نیز جزو اعتقادات دینی آنها می توان دانست (خلقت انسان دکتر یدالله سحابی ص 1)

  در میان رسائل تعدادی که از طرف جمعیت سیاسی و علمی و دینی داخوان الصفا در قرن هفتم هجری منتشر گردیده رساله ای است که در آن راجع به تکامل تدریجی موجودات زنده نظریات با ارزشی اظهار شده است همچنین است نظر این مسکویه (قرن پنجم هجری) در کتاب های تهذیب امکانات و خوز الاصفر، (خلقت انسان یدالله سحابی ص 3)

  با آنکه در قرآن در آیات متعدد بیانات روشن و محکم راجع به خلقت انسان وجود دارد. معذالک بعضی مفسران تلقین آنچه در اذهان از اسرائیان بدون توجه به مقصروم کلمات و منظور آیات تصبیرهایی در حدودو همان مطالبه تورات برای پیدایش آدم ذکر کرده اند چنانکه نوع بشر را از نسل آدم دانسته و آدم را مطوقی جدا و مستقل از جمع موجودات زنده دیگر گفته اند و چنین بیان کرده اند که خداوند هید کلی از گلدست ساخته و سپس در آن دمیده و آدم ابوالبشر را خلق کرده اند دست (دکتر یدالله سحابی خلقت انسان)

  داستان هبوط انسان از بهشت به زمین :

  قرآن تحلیل دیگری از آفرینش انسان ارائه می دهد که می تواند شگفت انگیز باشد. همیشه سخن از این بود که تنها آب و آهن پس از شکل گیری در کرات دیگر به زمین آمده ولی در آیات قرآن سخن از هبوط آدم نیز به میان آمده است.

  هبوط به معنی افتادن و سقوط است. تا کنون این سقوط و هبوط را به بعد اخلاقی و تشریعی نسبت می دادند و اینکه آدم به خاطر گناهی از مقام خود سقوط کرده است ولی به قطر می رسد آیات قرآن بیانگر آن است که انسان نیز همانند آب و آهن از کرات دیگر به زمین افتاده است. به این معنی که شکل گیری تفت آدم در زمین نبوده و در کرات و کهکشان دیگری که از نظر وضعیت نخست بهتر بوده شکل گرفته است و سپس از آنجا به زمین سقوط و هبوط کرده است.

  این بدان معنی است که انسان در محیطی غیر زمینی که قرآن از آن به خبت و بهشت یاد می کند و در حقیقت از آب مستقیم در امان بوده و کاملاً در اعتدال قرار داشته آفریده شده است و مدتی بس طولانی که چهل دوره از آن یاد می کنند با همسر و جفت خویش زیست کرده است. آن گاه از عنصری که نمی بایست استفاده کند استفاده می کند و بدنش آشکار می شود به این معنا که پیش از استفاده از آن عنصر به شکلی دیگر بود و عناصر خلقی ولی به این شکل کنونی آشکار نبوده است در این زمان که می کوشد که خود را بپوشاند و نیاز به لباس می یابد زیرا پیش از آن که از عنصر ظاهر ساز استفاده کند محیط زیست مناسب او بود پیش از خوردن عنصر و بهره گیری از آن دیگر آن محیط مناسب او نبوده و مانند این بود که در حرارت بسیار یا سرمای زیاد قرار گرفته باشد و نیاز به پوشش داشته است.

  در این جا ناچار می شود تا از آن کربن به زمین بیاید که با شرایط وی مناسب بوده است. البته قرآن بیان می کند که او عجله کرد و اگر عجول نبود شرایط به گونه ای برای او فراهم می شود که بتواند در موقعیت بهتری به زمین بیاید. و در حقیقت مانند کود می کشد که شش ماهه و پیش از موعد به دنیا بیاد. از این رو قرآن وی را سرزنش می کند به هر حال این گونه شد که انسان از جایی دیگر به زمین مهاجرت کرد.

  زمین بستر مناسب برای آفرینش موجودی کامل مانند انسان نبود. از این رو نمی توان در حلقه های تکاملی داروین انسان را جست و حلقه ی مفتون را تشخیص داد زیرا انسان در زمین آفرید نشده است تا بتوان حلقه ی واسطه میان انسان و دیگر موجودات را به دست آورد.

  قرآن با اشاره به خلقت ابلیس و جنیان به این نکته هم اشاره می کند که آفرینش جن نیز در زمین نبوده و در حقیقت آنها تبعیدی به زمین هستند www. Aviny. Com

  داروین و نفخه ی الهی :

  داروین دانشمند معروف علم الهیات و صاحب مکتب فلسفی که شخصاً درسی الهی و پایبند به مذهب مسیح بوده – هر چند دیگران فسلسفه ی او را بد تعبیر کردند و آن را وسیله و ابزار انکار خالق قرار دادند. داروین وقتی که تسلسل جانداران وارث تتاق انواع را از یکدیگر بیان می کند می رسد به آنجا که اول چند جاندار و یا لااقل یک نوع جاندار در روی زمین بوده که او از انواع دیگری مشتق نشده در این جا می گوید : امّا نوع اولیه فقط با نفخه ی الهی به وجود آمده اند. بیست گفتار مرتضی مطهری

  پیدایش آدم از میان انسان ها :

  در آیه 33 سوره ی آل عمران چنین آمده :

  انّ الله اصطفی آدم و نوحاً و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین همانخواه آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران را بر جهانیان برگزید این آیه علاوه بر آنکه نام آدم را مانند نوح و ابراهیم (ع) به صورت اسم خاص ذکر می نماید بیان روشنی راجع به وضع و محیط پیدایش آدم نیز دارد.

  «راصطفی» به معنی برگزیدن و انتخاب کردن است و چون از باب افتعال است مفهوم کوشش و دقت هم از آن حاصل می شود.

  برگزیدن هر فرد از میان جمع و جمعیت های همسان و همنوع او صورت می گیرد نوح و هر یک از برگزیدگان آل ابراهیم و آل عمران، پس از امادگی های روحی و معنوی که در زمینه های مساعد نسلی و تربیتی پیدا کردند، از میان قوم خود یعنی مردمی که با آنها زندگی می کردند انتخاب شدند.

  همین وضع برای آدم (ع) که شرایط دیگر و مخصوصی برای او در آیه ذکر نشده فراهم بوده است او هم از بیان همسوعان قویش که از نظر جسمی و وضع زندگی مثل او بودند برخاسته و برگزیده شده است. خلقت انسان یدالله سحابی ص 108

  خلقت آدم از میان انسان ها و بعداز پیدایش انسان صورت گرفته است.

  از آیه 23 سوره ی آل عمران و چندین آیه ی دیگر که فهمیده می شود. که آدم اولین انسان نیست. به تصریح این آیات، آدم خلقتی موخر نسبت به پیدایش انسان داشته است.

  بنابراین زندگی بشر دو دوره دارد.، یک دوره ی قدیمی که صحبت از چند میلیون سال از اوایل خلقت انسان است در بین دوره بشر فقط شکل و هیدکل انسانی داشته است امّا هنوز دارای تشخیص و نیز شده و لذا غیر شئول بوده است.

  دوره ی دوم از زندگی بشر با برگزیدگی آدم شروع می شود در این دوره انسان اختیاری پیدا می کند موظف و سئول می گردد در این دوره انسان وارد تکامل فکری می شود خلقت انسان ص 109

  آفرینش شگفت انسان :

  قرآن در آیات بسیاری به مساله آفرینش انسان توجه نکرده است. آیاتی در سوره ی بقره و حجر قرار دارد. در این آیات تنها سخن از عناصر خلقتی است و هویچ سخنی از کیفیت و چگونگی آن نیست. البته به فرایندی اشاره می کند که می تواند زمان بسیاری را در برگیرد. این که از گل متعفن و لجن بدو آفریده شده بیانگر فرآیند زمانی طولانی است. در هیدچ یک از این آیات قرآنی به صراحت از این که خداوند انسان را در چشم به هم زندنی خلق کرده نیست.

  البته این امکان وجود دارد و خداوند به حکم :

  اذا اراد شیئاً ان یقول له کن فیکون

  هرگاه چیزی را بخواهد به آن حکم (باش) می کند، و آن شی می شود، البته آفرینش آدم و عیسی بن مریم (ع) یک استثناء است و در آن عنصر اعجازی یافت می شود. ولی این بدان  معما نیست که فرایند و عناصر زمانی و روند طبیعی به طور کلی محو شده باشد تنها در خلقت حضرت عیسی (ع) پدر جای خویش را به دمیدن مستقیم روح به واسطه دیگر چون به روح الامین می دهد. با این هه :

  ان الله ابی ان تجری الامور الاسبابی

  خداوند ابابی ورزد از این که امور جز از راه اسباب و عوامل طبیعی جریان یابد.

  در همه ی مسائل و امور اصل طبیعی مقدم و قانون آن جاری و برقرار میباشد دسته آفرینش پرنده و ساختن آن از گل و دمیدن روح و جان دادن به آن توسط عیسی می تواند بیانگر اعجاز خلقت باشد و عنصر تکاملی را از میان بردارد. و طبیعت را از گروونه ی تاثیر و تاثیر بیرون راند ولی در همان جا نیز ممکن است که فرایند خلقت تشدید شده و همانند طی الارض به تعبیر علامه طباطبایی زمان درهم پیچیده و گرد شود.می توان آن را چیزی شبیه نسبت اندشتن یافت که در مسئله ی زمان مطرح می شود و این که در سرعت بالای نور چه اتفاقی برای زمان می افتد. www. Aviny. Com

  انتخاب جانشین توسط خداوند در زمین :

  و اذ قال ریک للملائکه انی جاعل فی الارض فلسیفه (بقره 24 تا 30)

  خداوند در این آیه از انتخاب جانشین برای خود در زمین خبر می دهد و سپس اعتراض فرشتگان را نقل می کند و بدین گونه معلوم می شود قبل از آدم انسان هایی روی زمین وجود داشته اند و مرتکب فساد و خونریزی هایی شده اند.

  ولی با تامل بیشتر در آیات سوره ی بقره و آیه 28 و 29 سوره جحر چنین بر می آید که بعد از آفرینش انسان در زمین و گذشت زمانی از خلقت او که فساد و اعمال زشت از افراد انسانی سر زده بود و ملائکه آن را مشاهده کرده بودند به آنها خبر می دهند که بزودی برای خود فلسفه و جانشین در روی زمین انتخاب خواهند کرده ملائکه دانستند که این فلسفه خبر موجودی از جنس همان ساکنان زمین نیست بنابراین نسبت به این انتخاب بر انگونه که خداوند از قول آنها نقل می کند که زمان سجود و بعد از آزمایش آدم و ملائکه با سئوال از آنها درباره ی اسماء (نامها) می باشد که آدم آنها را دانسته و ملائکه از علم به آنها درمانده اند. نیز چنانچه از قرار دادن از سجود بعد از توخ روح در سوره ی حجر و قرار دادن آن بعد از تعلیم اسماء در سوره ی بقره بر می آید مراد از نفخ روح همان روح علم و آگاهی و تعلیم اسماء نام کل اشیاء و کاینات و نه جان دادن و نیروی حیات که قبل از آدم نیز بوده است.

  انسان از گل خشک آفریده شده است.

  خلق الانسان من صلصال کالفجار

  خداوند انسان را از گل خشک همانند سفال آفریده است.

  صلصال به معنی گل خشک وقتی یعنی صفال و علت نامیده شدنش این است که با خوردن ضربه ای به صدا در می آید مانند انسان مخور (فخر فروش و خود خوای که از خودش سخن می گوید) کل فخار (همانند سفال) به عنوان صفت صلصال (گل خشک) آمده است.

  تکامل در قرآن علی مشکینی اردبیلی

  خلقت و تکامل سایر جانداران

  آفرینش تمام موجودات زنده اعم از گیاه و  حیوان  و انسان از آب آغاز شده است مانند این آیه: و جعلنا من الماء حک شی حی 30 انبیاء

  و هر چیزی را از آب به وجود آوردیم.

  این آیه دلالت بر آفرینش همه ی موجودات زنده اعم از نباتات و حیوانات از جمله انسان از آب دارد زیرا جعل یعنی خلق (آفریدن) است پس این جا قسمتی از عقاید قائلین به تکامل اثبات می شود و اگر منظور از آب فقط نطفه و منی می گرفتیم موضوع شامل نباتات نمی شد در حالیکه آیه در بر گیرنده، مفهوم کلی و عمومی است.

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله خلقت انسان

  فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

تحقیق در مورد تحقیق مقاله خلقت انسان , مقاله در مورد تحقیق مقاله خلقت انسان , تحقیق دانشجویی در مورد تحقیق مقاله خلقت انسان , مقاله دانشجویی در مورد تحقیق مقاله خلقت انسان , تحقیق درباره تحقیق مقاله خلقت انسان , مقاله درباره تحقیق مقاله خلقت انسان , تحقیقات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله خلقت انسان , مقالات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله خلقت انسان , موضوع انشا در مورد تحقیق مقاله خلقت انسان
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت