تحقیق مقاله رایگان آیات مربوط به برهان های قرآن در مورد مالکیت مطلق خداوند

تعداد صفحات: 5 فرمت فایل: word کد فایل: 24486
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: معارف اسلامی و الهیات
قیمت: ۰ تومان
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله رایگان آیات مربوط به برهان های قرآن در مورد مالکیت مطلق خداوند

                         « خداوند تبارک و تعالی خالق هر جنبنده »

  1 – سوره ی سجده آیه ی هفت :

  آن خدایی که هر چیز را به نیکو ترین وجه خلق کرد و آدمیان را نخست از خاک بیافرید .

  2 – سوره ی حدید آیه ی سه :

  او اول و آخر و پیدا و پنهان است و او به همه ی امور عالم و داناست .

  3 – سوره ی رعد آیه ی سیزده :

  رعد و جمیع فرشتگان همه از بیم قهر خدا به تسبیح و ستایش او مشغول اند و صاعقه هارابر سرهر قومی بخواهد می فرستد باز هم کافران در قدرت خدای سخت انتقام جدل می کنند.

  4 – سوره ی اسراء آیه ی چهل و چهار :

  هفت آسمان و زمین و هر چه در آنها ست ، به ستایش و تسبیح خدا مشغول اند و موجودی نیست جز آنکه ذکرش تسبیح و ستایش حضرت دوست و لیکن تسبیح آنها را فهم نمی کند .

  همانا او بسیار بردبارو آمرزنده است .

  5 – سوره ی طه ، آیه ی پنجاه :

  گفت خدای ما آن کسی است که همه ی موجودات عالم را خلقت بخشیده و سپس هدایت کرده است .

  6 – سوره ی هود آیه ی پنجاه و شش :

  من بر خدا که پروردگار من و شماست توکل کرده ام که زمام اختیار هر جنبنده به دست مشت اوست و البته پروردگار من به راه راست خواهد بود .

  7 – سوره ی رعد آیه ی شانزده :

  ای پیامبر بگو کیست پروردگار آسمانها و زمین بگو خداست . بگو چرا غیر خدا را که برای خودشان مالک نفع و ضرر نیستند صاحب اختیار و دوست گرفتند . آنگاه بگو آیا چشم نا بینا جاهل ودیده ی بینای عارف یکسان است.

   یا ظلمات شرک با نور معرفت مساوی است یا آنکه این مشرکان شریکانی برای خدا یافتند

  که آنها هم مانند خدا چیزی خلق کردند و برایشان خلق خدا و خلق شریکان خدا مشتبه گردید

  بگو تنها خدا خالق هرچیز است و او خدای یکتاست که همه عالم مقهور ارائه اوست . 

  8 – سوره ی یوسف آیه ی شصت و هفت :

  و گفت ای پسران من همه از یک در وارد نشوید بلکه از در های مختلف در آیید .

  و بدانید که از خدا چیزی شما را بی نیاز نتواند کرد که هیچ کس فرمانروای عالم جز خدا

  نیست من بر او توکل می کنم و باید صاحبان مقام هم بر او توکل و اعتماد کنند .

  9 – سوره ی علق آیات پانزده و شانزده :

  نه چنین است اگر دست بر نداشت کشانیش به پیشانی . آن پیشانی دروغ زن و لرزش کار  10 – سوره ی انعام ، آیه ی سی و هشت :

  محققا" بدانید که هر جنبنده که در زمین و هر پرنده ای که با دو بال درهوا پرواز می کند

  همگی طایفه ای مانند شما نوع بشر هستند .

  ما در کتاب آفرینش بیان هیچ چیز را فرو گزار نکردیم آنگاه همه به سوی پروردگار خود

  محشور می شوند .

  11 – سوره ی قیامت آیات یک و سی وشش :

  قسم به روز قیامت ، آیا آدمی گمان می کند که بیهوده رها شود .

  12 – سوره ی سباء آیات هفت و هشت :

  و کافران به تمسخر و استخرا با مردم می گفتند که آیا می خواهید شما را به مردمی رهبری کنیم که می گوید شما پس از آنکه مردید و ذرات جسمتان متفرق و پراکنده گردید از نو باز زنده خواهید شد .

  آیا این مرد دانسته به خدا دروغ بسته یا جنون براین گفتارش و امید دارد .آنکه به عالم

  آخرت ایمان نمی آورند آنجا در عذاب و اینجا در گمراهی دور از نجات گرفتارند .

  13 – سوره ی آل عمران ، آیه ی شش :

  خداست آنکه می نگارد صورت شما را در رحم مادران هر گونه که بخواهد .

  خدایی جز او نیست که نفوذ ناپذیر تواناست .

  14 – سوره ی حجر ، آیه ی چهل وهفت :

  ما آیینه ی دلها ی پاک آنهارا از حسد پاکیزه سازیم تا همه با هم برادر ئ دوستدار هم شوند ورو به روی یک دیگر بر تخت عزت بنشینند .

  15 – سوره ی ص آیات بیست وهفت و بیست و هشت : ما آسمان و زمین و هرچه بین

  آنهاست را باطل خلق نکردیم این گمان کافران است .

  و ای کافران از عذاب سخت دوزخ ، بترسید . آیا ما آنان را که به خدا ایمان آورده اند و

  به اعمال نیکو پرداخته اند مانند مفسدین در زمین قرار می دهیم ویا پرهیزکاران را مانند

  بدکاران قرار می دهیم ؟

  16 – سوره ی طور آیه ی بیست وسه :

  در آن بهشت کاسه را می گیرند که لغو و گناه در آنجانیست .

  17 – سوره ی یس آیه ی پنجاه و نه :

  و خطاب شود ای کافران امروز شما از صف نیکوکاران جدا شوید .

  18 – سوره ی مومنون آیه ی هشتاد و هشت :

   

  بگو آن کیست که ملک و ملکوت عالم به دست اوست و او به همه پناه می دهد وکسی به او پناه ندهد اگر می دانید باز گویید .

  19 –سوره ی مومنون آیه ی صدوپانزدهم :

  آیا چنین می پندارید که ما شما را به بحث و بازیچه آفریدیم و بسوی ما رجوع نخواهید کرد.

  20 – سوره ی آل عمران آیات صد ونود الی صدو نودودو :

  محققا" در خلقت آسمان ها و زمین و رفت آمد شب و روز برای صاحبان خرد نشانه هایی دارند . آنهایی که در هر حال ایستاده و نشسته و خفتن خدا را یاد کنند و دائم فکر در خلقتآسمانها و زمین کرده و گویند پروردگار، ما را درو این دستگاه با عظمت را بیهوده نیافریدهای  پاک و منزهی ما را به لطف خود از عذاب آتش نگاه دار ای پروردگار ما هر که در آتش افکنی اورا سخت خوار کرده ای و او ستمکار بوده و ستمگران را هیچ کس یاری نخواهد کرد.

  21 – سوره ی فاطر آیه ی دو :

  دری که اواز رحمت به روی مردم می گشاید هیچ کس نتواند بست و آن را که او ببندد هیچ کس جز او نتواند رها کند و اوست خدای بی همتا ی با حکمت و اقتدار .

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله رایگان آیات مربوط به برهان های قرآن در مورد مالکیت مطلق خداوند

  فهرست:

  ندارد
   

  منبع:

  تفسیر موضوعی ، قرآن کریم-  جلد سوم- درس سی ام- عبدالله جوادی آملی .

تحقیق در مورد تحقیق مقاله رایگان آیات مربوط به برهان های قرآن در مورد مالکیت مطلق خداوند , مقاله در مورد تحقیق مقاله رایگان آیات مربوط به برهان های قرآن در مورد مالکیت مطلق خداوند , تحقیق دانشجویی در مورد تحقیق مقاله رایگان آیات مربوط به برهان های قرآن در مورد مالکیت مطلق خداوند , مقاله دانشجویی در مورد تحقیق مقاله رایگان آیات مربوط به برهان های قرآن در مورد مالکیت مطلق خداوند , تحقیق درباره تحقیق مقاله رایگان آیات مربوط به برهان های قرآن در مورد مالکیت مطلق خداوند , مقاله درباره تحقیق مقاله رایگان آیات مربوط به برهان های قرآن در مورد مالکیت مطلق خداوند , تحقیقات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله رایگان آیات مربوط به برهان های قرآن در مورد مالکیت مطلق خداوند , مقالات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله رایگان آیات مربوط به برهان های قرآن در مورد مالکیت مطلق خداوند , موضوع انشا در مورد تحقیق مقاله رایگان آیات مربوط به برهان های قرآن در مورد مالکیت مطلق خداوند
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت