تحقیق مقاله ساخت و طراحی ابزارات مهندسی

تعداد صفحات: 20 فرمت فایل: word کد فایل: 24916
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: مهندسی مکانیک
قیمت قدیم:۸,۵۰۰ تومان
قیمت: ۶,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله ساخت و طراحی ابزارات مهندسی

     ساخت و طراحی ابزارات مهندسی

   در ساخت اتومبیل ها از ریخته گرمایی استفاده می شود. در حالیکه این کتابچه برای توضیح دلایل انتخاب مواد بسیار کوچک می باشد، اما مورد بزرگ آنم واقعاً بزرگ بوده وماشین نام دارد که وسیله ای برای حمل و نقل ، سرویس دهی استفاده می شود که در پهنا و عرض بسیار بزرگ می  باشد. به علاوه، از زمانیکه این قطعات کوچک به هم فشرده ومتصل می شودند قادر به انجام کارهای بزرگ هستند که این بزرگی و عظمت کار ودستگاه محتاج یک جزء کوچک این قطعات می باشد که ذدر نبود آن کار لنگ می مانند

  جور چین کردن وکنترل کردن دستگاه اصلی و ابزارت بسیار مشکل و سنگین می باشد این جور چینی از قطعات کوچک /تر بنام DIN 1693 ، 60GGG (استاندارد آسمانی) ( ادامه ی آهن آلات رسانایی) بایدد  با اتمفسری در حدود 500 فشار یا 7000 PSI قار بگیرد. نقظطه گذاری ماشین ها از قیمت گذاری ثبت آنها زیادتر بوده وریز بودن و کارآیی بالا داشتن از نشانه های این ابزارت مهم در صنعت و مهندسی می باشد که باید توجه داشت که علاوه بر ساختاری های مختلف هر کدام کارایی مختلفی را نیز بر عده دارند که در آینده این کارآیی بهتر و بیشتر هم خواهد شد.

  بحران در ساخت و طراحی ابزارات مهندسی:

  قیمت طراحی خیلی بیشتر از کارایی آنها در استفاده وکاربردشان مقبول می شد که عموماً با تواند این ابزارات کوچک که هر کدام دارای فشار خاص، درجه خاص وکاربردی مختلف نیز هستند وقت وهزینه ی  هنگفتی را متحمل می شود که برای کمک به طراحان باید به آنها کمک کرد که ابتندا مواد ساخته شده ی این ابزارات را تغییر دهند و از مواد محکم؛ استوار و ارزان استفاده کنند. استواری و استحکام مواد در اولویت  همهچیز قرار دارد که مهندسان وطراحان این ابزار باید بهآن در سودمندی طراحی یبهآنها دقت کنند وتصمیم در بهبود آنها نمایند.

  بحذران شماره 1 ) بحران آزادی زدایی دزر طراحی ابزارات مورد کارآیی وکار بر فراوان

  هدف از طراحی، عملکرد مناسب و ساختار مناسب ابزارات برای کارآیی بالا و بهتر می باشد.

  باید توجه داشت که طراحی هر چه اصولی تر ومتناسب تر برای کارآیی طراحی گردد بسیا ری از کارها و ا آسان کرده و ضد جویی زیادی نیز در وقت وهزینه نیز می گردد.

  همیشه سرویس دهی مناسب و بال اهداف هر کدام، از طراحان ومهندسان ساخت ابزارت کاربردی بوده و برای رسیدن به این  هدف والا از هر فرصت وفکر تازه ای بهره می گیرند.

  هزینه ی بعدی که صرف زیادی ازهزینه ها به آنجا ختم می شود، کوبیدن وجوشکاری کردن می باشد که به طور جهانی این روش برای شکل دهی و ساختن ابزارات به گونه های مختلف می باشد. محدودیت کوتاه ومختصر در ترکیب ساخت ابزارات نقش ذعمده ای را بر  عهده دارد. مثلاً در ساخت بسیاری از ابزارات محدودیت کارآیی ومحدودیت شکل وجود دارد که باید به آن ها توجه کرد و در کار برد وکارآییی آنها الزاملاً مشاهده نمود.

  ترکیب دو یا چند مورد ساخت یک نوع باعث کاهش قیمت ووقت در ساخت .می گردد.

  همان طور که در شکل بالا مشاهده می شود این ابزار 8/1 درصد کاعهش درصدی در وقت و زمان و هزینه ی ساخت دارد که باید به آن به طور جداگانه ای مشاهده گردد و در بسیاری از افزایش سرویس دهی توجه کرد.

  در مقابل طراحی آزاد،  سختی ها نیز در بسیاری از لحاظ طراحی و مخصوصاً وقت و زمان کوبیدن و یا جوشکاری صرف شد. تا زمانیکه طراحان با مقدار بزرگی از تولید کنندگان در ارتباط هستند. امکان ندارد که در وقت و هزینه کاهش صورت گیرد، این موضوع این را نمی رسند که شما باید و طراحان باید کلاً با تولید کنندگان قطع رابطه کنند،ریال اما این ارتباط میان آنان بسیاری از تولید کنندگان را در پی افکار پلید برای طراحان ساخته که به منابع خودشان در این وسط تنها سود می رسد.

  یک طراحی ائدآل برای بسیاری از طراحان، از قدیم مورد رقابت بود، و تکام طراحان از کار یکدیگر در طراحی وساخت ابزارات از یکدیگر بیشتر می گیرند. زیرا بیشتر سرمایه گذران اوپی طراحانی هستند که با هزینه ی که بتوان کارایی بالا وبیشتر و بهترین کیفیت را طراحی کرد. پیبچیدگی در طراحی وچگونگی تاثیر کاربردی هر یک مدل سازی، قیمت گذاری و غیره مراحل مهم .ساخت یک ابزار می باشند.

  به طور خلاصه مقدرامان را می توانیم این چنین خلاصه کنیم:

  مقدمه: طراحی برای استفاده ارزشی.

  جزئیات طراحی

  کیفیت، زمان، کابردی.

  تولید : ساختاری پر کاربرد

  سادگی ودر عین حال کارایی بالا.

  تولید با قیمت اندک

  در بسیاری از طراحی های مدرن و به روز می توان این سادگی و در عین کارایی بالا را مشاهده کرد، با پیچیدگی های رفتاری وکاری  امروزه بسیاری از طراحاهی انواع مدل ها حتی دکورها، از دکوراسیون ساده وشیک استفاده می کنند که باید به این فکر و نظر احترام گذاشت و  مورد تحصین قرار داد.  زیرا بسیاری از این طراحی ها، در بسیاری از کارایی ها، نقش مثبت و بالایی را داشته  وتاثیرات خوب ان در انجام کارها دیده می شود. پس با سادگی در دکورها، باید ابزارات بهکار رفته در ساخت این دکورها نیز ساده بوده و به قول طراحان طوری ساخته شود که دیده نشود ولی کارایی خود را بهتر انجام دهد.

  بحران شماره 2 :

  بحران بعدی  در مورد  قیمت طراحی می باشد که با وجود سادگی و شیک بودن و یا اصلاً معلوم نبودن ابزارات کارایی در عین این که کار خود را دارند و انجام می دهند، بیشتر از سرمایه داران که در این مورد به فکر واداشته و بسیاری از طراحان را مخصوص طراحی ابزارات سبک و ارزان کرده اند. ابتدا این کار دچار مشکلات فراوانی شد. از جمله اینکه بیشتر طراحی ها و کارآیی و کار انداختن ماشین های بزرگ و سنگین استفاده می شود که باید وزن این بدنه ی سنگین را استفاده می شود که باید وزن این بدنه ی سنگین را تحمل کندو بهتر نیز عمل کند. برای طراحی این موارد بیشتر طراحان، کار طراحی را کنار گذاشته و در پی راهی برای یافتن مواد ارزان، سبک و کیفیت بالا باشند. آنها مواد اصلی آهنی را ابتدا قالب بندی کرده همان طور که در شکل مشاهده می کنید. و برای طراحی آن از ریشه و از کارآیی شروع به کار کرده تا به نهایت برسد. a) ابتداکار را ساخته؛ b) سپس بوسیله بدنه یا اصلی دستگاه را نگه داشته c) جنس بدنه را در هر دو طرف یکی کرده و d) در آخر اضافات دستگاه را حذف کرده تا بتوان یک قالب بندی اسامی و پر کاربرد را ساخت. گذشتن از این موارد سخت و رسیدن به جایی و توان طراحی ساده و ارزانی داشت راهی است که بسیاری از طراحی برای رسیدن به آن آرزو دارند. کیفیت ها در بسیاری از ابزارات و آهن آلات و فلزات تغییر پیدا کرد و بیشتر ابزارات سبک شدند.

  زیرا طراحان در آخر به این نتیجه رسیدند که باید از پایه تمام مواد را عوض کرد و راحت و سبک نمود، سپس در پی فکر ساختن دیوارهای سبک با استحکام بالا و یا بدنه ی ماشین سبک با کارآیی بالا و بهتر شدند، پس بسیاری از ساخت وسایل تغییر یافت و تمام ساخت و.سازها و طراحان پا مواد سبک و استحکام بالا کار کردند و از آن روز به بعد بسیاری از طراحی ها تغییر یافته و زندگی جدیدی را از آن روز آغاز کرده اند، عرصه ی طراحی از آن روز به بعد دوباره متولد شد، فکر طراحان رای ساخت انواع ابزارات پیچیده و سبک، رقابت را در میان آنان شدت داده و دوباره رقابت را در میان طراحان نوکرد. بسیاری از ابزارات مبنی برای ساختنشان به سمت سنگینی بودن ابزارات درجه حرارت بالایی را نیاز داشتند. تا شکل داده شوند و حد شکاری شوند، اما امروزه با تغییر در شکل و ظاهر و مدل هر کدام از ابزارات درجه حرارت کم برای تولیدشان استفاده شده و در آلودگی محیط زیست نیز نقش بسزایی را داشته اند.

  بحران شماره 3 :

  طراحی برای اقتصاد بهینه :

  در بیشتر کشورهای جهان علاوه بر طراحی بهتر با کارآیی بالا، اقتصادی بودن طراحی ابزارات نیز بر آنان مهم بوده و قائل ماهیت می باشد.

  در بیشتر کشورهای جهان سرویس دهی وتعمیر وسایل برای تبلیغ مارک شرکت خود رایگان و یا ارزان بوده تا بتوانند مشتری را به طرف خود کشانند.

  اما با هزینه ی هنگفت در طراحی و ساخت ابزارات این کار به نفع سرمایه گذاران نبوده است.

  فصل 1 نیاز شدید :

  جامعه همه روز نیاز شدید خود را به طراحی های جدید و تأثیرات اقتصاد بر آنان را ابزار می دارد و اعلام دارد که طبقه بندی بیشتر اموری همچون ماشین های اقتصادی و کارآیی بالا هر کدام از روش های جدید و نو برای طراحی استفاده شدند و باید تمام کارآیی و نقش آنها را مورد بررسی قرار داد. ارزیابی هر قیمت مشخص برای هر ابزار معین یک راهبردی جدید در تعیین محدوده ی قیمت کالا می باشد.

  فصل 2 قیمت ماشینی کردن :

  روش های ماشینی کردن بسیاری از کارها به صرف بیشتر شرکت ها و سرمایه داران بوده است زیرا ماشین به جای انسان، نه خسته می شود و از کیفیت کارآیی آن کاسته می شود بلکه با یک نوع کیفیت قادر به تولید محصول بوده و تنها هزینه ی آنها در ابتدا برای جدیدشان بوده و نیاز به هزینه ی ماهانه نمی باشند. و این روش، بهبود را افزایش می دهد.

  فصل 3 نرخ خنک سازی :

  همان طور که گفته شد باید در و تولید ابزارات از موارد استفاده شود که درجه حرارت کمتری برای شکل دهی و ساختار سازی آن مورد استفاده قرار گیرد، زیرا حرارت بالا هم هزینه ی بالایی را به همراه دارد وهم به محیط زیست آسیب زیادی را وارد میکند، پس در پی ساختن ابزاراتی با جنس سبک تر و آسان تر بیشتر طراحان را برای کمک به بسیاری از سرمایه داران همراهی می کند.

  خنک سازی ابزارات برای اثبات شکل دهی نیز از راهکارهای ساخت این وسایل می باشد که هزینه ی زیادی را باید صرف گرمادهی و هزینه ی زیادی و وقت زیادی را برای کاهش حرارت صرف کنیم.

  فصل 4 : طراحی ساده :

  از قدیم ایام طراحی سادعه همیشه مورد استقبال مصرف کنندگلن قرار گرفته و ساده ترین طراحی بهترین طراحی محسوب میشود وهمچنین از نظر اقتصادی نیز به صرفه می باشد با هزینه ی کم نیز می توان بهترین البزارات و طراحی ها در مورد وسایل کاری انجام داد که هر کدام از آنها برای تولسید قیمت چیز اندکی می باشد.

  تأثیرات مختلف برای هزینه های مختلف و ساخت البزارات مختلف، هر کدام روشی را برای تأثیر بر روی قیمت گذاری بیشتر و تولید اقتصاد کمتر را برعهده میگیرند. داشتن طرحی ساده و کارآیی بالا نیاز به تفکر و فکر زیادی در مورد طراحان دارد که طراحان با توجه به آنها میتوانند بسیاری از کارها را به طور ساده انجام دهند واین کار از دست هر طراحی برنمی آید.

  بحران شماره 4 :

  ریخته گیری با شرایط صدای کم و یابی صدا :

  بسیاری از ریخته گری ها دارای صدای بلند و وحشتناکی هستند که بسیاری از طراحان را به فکر انداخته و طراحی مختلفی را برای آن عرضه کنند تا از صدای وحشتناک آن کاسته شود، ما باید توجه کرد بسیاری از دستگاههای ریخته گیری بزرگ بوده و سنگین و هزینه های زیادی را برای صاحبان آنها به همراه داشته و ساخت دوباره چنین دستگاههایی هم سخت و هم پرهزینه خواهد بود و باید طراحی درست و دقیق و حساب شده ای را برای آن درنظر بگیریم، البته باید به این قضیه هم توجه کرد که بسیاری از طراحان در پی ساخت این به آخر کار هم رسیده اند. یکی دیگر از طراحی شده های کاربردی، دستگاهی گرد می باشد که ابزار داخل آن قرار گرفته و این دستگاه دارای فشار ثابت و اندازه ای می باشد که می تواند بسیاری از ابزارات آن شکلی را به صورت ساده طراحی کند ونمونه های بی شماری را از آنها بسازد.

  بحران شماره 5 تولید بیش از اندازه ی نیاز :

  با توجه به روند طبیعی ساخت ابزارات بیشتر قوانین طراحی شده برای ساخت انواع ماشین ها تغییر یافته به طوری که شامل موارد زیر می باشد.

  ماشین های ساخته شده باید هر کدام دارای نیازمندی در جامعه باشد؛

  استفاده از زغال در مغز ساخت ابزارات آهنی؛

  استفاده از خط منظم تولیدی در تولید احتیاجات جامعه؛

  استفاده از دستگاههایی با هزینه و وقت کمتر؛

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله ساخت و طراحی ابزارات مهندسی

  فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

تحقیق در مورد تحقیق مقاله ساخت و طراحی ابزارات مهندسی, مقاله در مورد تحقیق مقاله ساخت و طراحی ابزارات مهندسی, تحقیق دانشجویی در مورد تحقیق مقاله ساخت و طراحی ابزارات مهندسی, مقاله دانشجویی در مورد تحقیق مقاله ساخت و طراحی ابزارات مهندسی, تحقیق درباره تحقیق مقاله ساخت و طراحی ابزارات مهندسی, مقاله درباره تحقیق مقاله ساخت و طراحی ابزارات مهندسی, تحقیقات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله ساخت و طراحی ابزارات مهندسی, مقالات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله ساخت و طراحی ابزارات مهندسی, موضوع انشا در مورد تحقیق مقاله ساخت و طراحی ابزارات مهندسی
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت