تحقیق مقاله فشار های اجرایی و هزینه های پیروی از قانون گذاری

تعداد صفحات: 21 فرمت فایل: word کد فایل: 25151
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: اقتصاد
قیمت قدیم:۱۲,۵۰۰ تومان
قیمت: ۸,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله فشار های اجرایی و هزینه های پیروی از قانون گذاری

  فشارهای اجرایی و هزینه های پیروی از قانون گذاری :

   قانون گذاری مبهم و خیلی زیاد می تواند فعالیت کارآفرینی را باز دارد. تجارت های کوچک نسبتاً هزینه های اجرایی پیروی از مقررات دولت حساسی هستند، همانطور یک یا تجارت های بزرگتر مقایسه شده زمان و انرژی که کارآفرینان در هیئت های اجرایی صرف می کنند آنها را از فعالیتهای (کارآفرینی) اصلی شان جدا می کند. نه تنها فشارهای اجرایی یک مانع برای ورود است، همچنین مانعی برای رشد شرکت هستند. کارآفرینان می تواند از کرایه کارمندان جلوگیری کند به دلیل فرایندهای اجرایی که شامل می شود.

   هزینه های اجرایی همچنین اتفاق می افتد وقتی فرایندهای اجرایی پیچیده هستند. اغلب موسسه های دولت از مفاهیم مختلف برای بحث در مورد موضوعهای مشابه استفاده می کنند برای تحت الشعاع قراردادن قانونگذاری و مساعدت دولت. سیستم مالیات یک نمونه خوب است. آن اغلب کارآفرینان را سردرگم می کند به دلیل قوانین به طور مبهم نوشته شده، تغییرات دائمی، مواد انقضاء و لایه های مختلف مالیات (منطقه ایی و ملی)، علاوه بر آن درک زبان مالیات، معمولاً سفت است.

   سیاستتهای مرتبط با داده :

   معرفی :

   سیاستهای دولت که منابع انگیزشی مرتبط با داده موجود در شرکتهای کوچک :

   دانشی یا اطلاعات و سرمایه های، نیروی کار، یک تمایز می تواند بین سیاستهای مساعدت که هدفش بهبود شرایط مالی تجارت است و آنهایی که برای بهبود کارایی شرکت طراحی می شوند ایجاد شود. هدف مساعدت مالی کاهش نقایص بازار است برای نمونه فاصله مالی و می تواند شکل توسعه بازارهای سرمایه جایگزین را به خود بگیرد نظیر بازارهایی مخاطره آمیز، با پرداخت مستقیم پاداشی، وام ها با یارانه ها به شرکت. در مقایسه شاخه اصلی سیاستهای افزایشی کارایی از نیاز به غلبه بر نقایص اطلاعات ریشه می گیرد و اغلب شامل آموزشی تجارت و تامین اطلاعات، از طریق مشاوره و مشورت.

   عملکرد بازار سرمایه مخاطره آمیز :

   تجارت های جدید و ایجاد شده اغلب مشکلاتی با کسب سرمایه دارند. بیشتر کارآفرینان مبتدی منابع مالی را از خانواده و دوستان کسب می کنند. لیکن، اغلب منابع مالی اضافه نیاز به راه اندازی مالی یا توسعه تجارت دارند. این منابع مالی اضافی می تواند از طریق موسسه های مالی رسمی و غیررسمی به دست آید. لیکن، به دلیل ریسک بالا که شامل می شود و اغلب فقدان یک گزارش جاده بیشتر موسسه های مالی تمایل به قرض دادن پول به تجارت های اولیه و هسته ایی دارند. علاوه بر آن، اکثریت این تجارت ها اغلب برای افزایشی ارزش خالص در مبادلات عمومی خیلی کوچک هستند برای رشد (اولیه) یا راه اندازی مالی بنابراین سرمایه مخاطره آمیز می تواند به عنوان یک جایگزین در منابع مالی «متعارف» استفاده شود.

   همانطوریکه Sofrova  سرمایه مخاطره آمیز را تعریف کرده است سرمایه فراهم شده توسط شرکتها، حرفه های تمام وقت یا اشخاص خصوصی است که در کنار مدیریت تازه کارها سرمایه گذاری کردند سریعاً رشد کردند یا شرکتهای خصوصی را تغییردادند که برای توسعه تجارتهای مهم نیروی بالقوه دارند. سرمایه مخاطره آمیز خصوصاً برای سرمایه گذاشتن در پروژه های با برگشت بالا و ریسک بالا مهم است و اغلب برای شرکتهای جوان منتشر می شود نوعاً آنهایی که تکنولوژیهای مبتکرانه را گسترش می دهند. یک تمایز می توان بین کارآفرینان مخاطره آمیز رسمی و غیررسمی ایجاد شود. سرمایه مخاطره آمیز رسمی به کارآفرینی های ایجاد شده توسط کارآفرینان اشتراکی، گروههای دولتی، بانکها، بودجه های مقرری و شرکتهای بیمه (موسسه های مالی) اشاره می کند، در حالیکه سرمایه مخاطره آمیز غیررسمی شامل کارآفرینی هایی که توسط افراد خصوصی است علاوه بر آن کارآفرینان می توانند یک درگیری فعال یا غیرفعال در مدیریت تجارت ها داشته باشند.

   یک بازار سرمایه مخاطره آمیز بسیار پیشرفته فرض می شود که راه اندازی های با ریسک و سود بالا را تخمین می زند. علاوه بر آن، ورشکستگی به دلیل، کارآفرینی کم می تواند با فراهم کردن منابع مالی لازم در شرکتهای کوچک ممانعت شود. یک بازار سرمایه مخاطره آمیز بسیار پیشرفته بنابراین احتمالاً تنوع هایی را بین کشورها توسعه می دهد. سه نوع بازار سرمایه مخاطره آمیز می تواند برای توصیف بازار سرمایه (مخاطره آمیز) یک کشور مشخص شود یعنی سیستم بانک مدار سیستم لاتین و سیستم بازار مدار.

   توضیحات ممکن از توسعه نیافتگی بازار سرمایه مخاطره آمیز محدودیتهایی در نگهداری کارآفرینان موسسه ای از ارزشی خالص لیست نشده و سختی بودن سرمایه مخاطره آمیز هستند. علاوه بر آن، طبق نظر Borger (2000) یک تمایز می تواند بین ویژگیهای فرهنگی مختلف ایجاد شود که فرض می شود بر نگرشهای سرمایه گذاران و کارآفرینان تاثیر می گذارد نظیر نگرشی به سمت ریسک و نبود کنترل. این ویژگیهای فرهنگی می تواند مستقیماً بر توسعه بازار سرمایه مخاطره آمیز اغلب شامل ریسک بالا است.

   علاوه بر آن، استفاده از سرمایه مخاطره آمیز اغلب با یک نبود کنترل همراه است. همانطوریکه با بازار سرمایه مخاطره آمیز در ایالت متحده مقایسه می شود بازارهای سرمایه مخاطره آمیز اروپایی تمایل کارآفرینان اروپایی برای قبول نبود کنترل مشخصمی شود که بودجه مخاطره آمیز و تنوع در قوانین به کار رفته در فهرست عمومی در کشورهایی مختلف اروپایی را تعیین می کند.

   دولت می تواند توسعه بازار سرمایه مخاطره آمیز را حمایت کند با پا در میانی در هر دو ذخیره و تقاضای بازار سرمایه مخاطره آمیز این مقیاس ها می تواند به مقیاسهای مستقیم و غیرمستقیم تقسیم شود. مقیاسهای غیرمستقیم شامل تخمین بازار دوم و تشویق موسسه های مالی برای پیشنهاد یک گستره وسیع تولیدات است. مقیاسی های مستقیم شامل یک ذخیره مستقیم سرمایه در بخش تجارت و محرکهای مالی برای کارآفرینی در ریسک های (جدید) است.

   سیاستهای حمایت کارآفرینی خاص :

   دولت ها در اقتصادهای پیشرفته سیاستهای خیلی مختلفی را برای حمایت از تجارتهای کوچک طرح ریزی کرده اند. این مساعدت معمولاً شکل پرداخت های مالی مستقیم و خدمات رایگان یا مشورتی سرسبید داده شده را به خود می گیرد، تعدادی از این طرحهای حمایتی به طور خاص حمایت راه اندازی اقدامات جدید را راهنمایی کرده است.

   در ابتدا، تسهیلات اعتباری برای شروع اقدامات در شبکه یک طرح گارانتی SME وجود دارد. فرض می شود که اعتبار سهمیه بندی می شود چون قرض دهنده ما اطلاعات ناکاملی درباره این پروژه ها که قرض گیرنده ها پیشنهاد داده اند دارند. این سهمیه بندی اعتبار ممکن است به شرکتهای سرمایه گذاری کوچک خصوصاً لطمه شدیدی بزند. چون می تواند طرحهای گارانتی وام را برای حل این مشکل معرفی کند. مدرک تاثیر این طرحها بر توسعه تجارتهای کوچک ترکیب می شوند. یک مشکل مهم در مواجه با طرحهای گارانتی تخصیص ناکارآمد منابع است بیشتر وامها در شرکتها منشتر می شود که تاکنون به منابع موسسه های مالی، همیشگی، دسترسی داشته است. انواع دیگر حمایت تجارتهای کوچک (جدید) تسهیلات مالی هستند. نظیر معافیت مالیات، که گاهی برای راه اندازی ها و اقدامات تازه کارها و تسهیلات یارانه داده شده نظیر روندها، اطلاعات و توجیه در دسترس است. بالاخره، شبکه های کارآفرینان می توانند مبادله را بین کارآفرینان و استادان (یارانه داده شده) تخمین بزنند برای نمونه، کارآفرینان موفق یا ارشد می تواند کارآفرینان جدید را حمایت کند.

   لیکن، همانطوریکه Storey  اشاره کرده است؛ ارزیابی کافی از این طرحهای مختلف حمایت مادر است و اغلب اینکه چه اندازه هایی از این سیاستها به اهدافشان رسیدگی می کند ناشناخته است. Storey   استدلال می کند که تاثیرگذاری طرحهای حمایتی باید بررسی و ارزیابی شود. بررسی شامل مشخصه ویژگیهای افرادی است که این طرح را عهده دار می شوند و همین طور جست و جوی عقاید دریافت کننده ها و دیدگاهشان تا اندازه هایی که این طرح تفاوتی ایجاد کند. ارزیابی به بهترین نحو شامل مقایسه تجارت های مشارکتی با تجارتهای غیرمشارکتی با همان ویژگیها است نظیر سن و بخش و درنظر گرفتن، سوی گیریهای انتخابی است برای نمونه تجارت که به دنبال مساعدت هستند احتمالاً از تجارتهایی که به دنبال مساعدت نیستند فرض می کند بر طبق نظر Storey   دولت نیاز به توجه کردن به تمام اجزا دارد قبل از اینکه «جهنم» را به وجود بیاورد برای نمونه حمایت دولت که تاثیرگذار و کارآمد است.

  سیاستهای گروهی و مشکل خاص :

   معرفی :

   تقریباً سیاستهای عمومی کلاً بر بخش تجارت (کوچک) متمرکز می شوند، سیاستها می توانند مشخص شوند که بر بخشها، مناطق یا گروههای خاص متمرکز شوند. در بیشتر کشورها سیاستهای خاص برای تخمین فعالیت کارآفرینی در میان گروههای مختلف مردم نظیر زبان افراد تازه کار، مهاجران و مردم بیکار وجود دارد و همین موارد در بخشهای خاص صنعت، نظیر بخش IT . علاوه بر آن، سیاستهای خاص بر تخمین فعالیت کارآفرینی در مناطق شهری یا روستایی خاص و در تجارت با ویژگیهای خاص نظیر تجارتهای مدت و با رشد سریع.

   تخمین فعالیت کارآفرینی میان گروه افراد :

   اگرچه افراد تازه کار اغلب یک ترجیح را برای خود اشتغالی بیان می کنند، احتمال با سن افزایشی می یابد. یک دلیل برای این تضاد ممکن است مقدار پایین سرمایه باشد که افراد تازه کار با مهار راه اندازی ریسک های جدید دارند. برای تخمین خوداشتغالی میان سیاستهای دولت افراد تازه کار می توانند به طور مالی راه اندازی شرکتها را با افراد تازه کار حمایت کنند. علاوه بر این، دولت می تواند حمایت اطلاعاتی را فراهم کند هم از طریق مشورت و نصب با اصطلاج Help desks  و ایجاد آگاهی از خوداشتغالی به عنوان یک گزینش انتخاب. علاوه بر آن، دولت می تواند به حل فقدان تجربه کار افراد تازه کار بپردازد از طریق ترویج شاگردی (در طی تحصیل).

   زنان عموماً استعداد کمتری دارند که کارآفرین شوند تا مردان و اگر آنها خود اشتغالی را دنبال کنند، اغلب درگیر فعالیتهای مختلف هستند و نسبت به مردان تجارتهای کوچکتر را شروع می کنند. این حقیقت که کارآفرینان زن اغلب تجارتهای کوچکتر را شروع می کنند تا مردان می تواند یا به جاه طلبی یا فعالیتهای مختلف نسبت داده شود. زنان اغلب درگیر بخشی خدمات هستند که در آنجا تجارتها گرایشی به کوچکتر بودن دارند. اغلب استدلال می شود که زنان منابع مالی کمتری برای کارآفرینی در این تجارت دارند. برای تخمین کارآفرینی در میان زنان و گسترش فعالیتهای کارآفرینی شان در بخشهای مختلف صنعت دولت می تواند با دادن حمایت مالی یا راهنمایی زنان را حمایت کند.

   علاوه بر تخمین فعالیت کارآفرینی افراد تازه کار و زنان، دولت می تواند همچنین خوداشتغالی را میان افراد بیکار از طریق حمایت مالی و مشورتی مورد هدف تخمین بزند. در یک تحقیق توسط Leighton , Evans اینطور فهمیده شد که اگرچه افراد بیکار حدوداً دو برابر همان احتمال افراد مشاغل را در شروع یک تجارت دارند این تجارتها احتمال شکست بیشتری را دارند. سیاستهای دولت که صرفاً متمرکز بر تخمین افراد شاغل درگیر فعالیت کارآفرینی می شود، بنابراین به نظر ناکافی می آید.

   حمایت دولت در دوره های تجارت این دوره راه اندازی را دنبال می کند علاوه بر تحصیل و تعلیم، ممکن است شانس تجارتهای کوچک را افزایش دهد که توسط افراد بیکار که در مکان بازار دوام می آورند مشروع شده است.

   تخمین فعالیت کارآفرینی در مکانهای جغرافیایی :

   عموماً تفاوتهای زیاد در پیشرفت اقتصادی، سطح زندگی و وضعیت اشتغال در بین نواحی یک کشور وجود دارد. سیاستهای دولت می تواند این عدم تعادل را با تخمین بر پایی تجارتها در مناطق با اصطلاح «رشد نکرده» اغلب روستایی سیاستهای دولت می تواند بر توسعه و دنبال کردن یک بنیاد مناسب متمرکز شود.

   علاوه بر آن، می تواند به تجارتها مساعدت مالی اعطا شود، برای نمونه یارانه ها یا وام ها وقتی که به سمت مناطق کمتر رشد کرده حرکت می کنند. Storey , Curran به این نکته اشاره می کنند که برانگیختن پیشرفت کوچک تجارت در مناطق روستایی در دسترس احتمالاً جایزه اعطا می شود چون شرکتهای (تولید) در این مناطق تمایل دارند تا بهتر از تجارتهایی که در مناطق شهری قرار دارد، عمل کنند. سیاستهایی که هدفشان تخمین کارآفرینی در مناطق روستایی است لیکن ممکن است نیاز دارند که با احتیاط پیش بروند چون آنها مقید به داشتن نتایج هستند. Storey   استدلال می کند که یکی از نگرانی های عمده سیاست عمومی در تسهیل پیشرفت تجارتهای کوچک در مناطق روستایی در دسترس تاثیر صنعتی شدن در نواحی روستایی است. گسترش تجارتهای تاسیس شده و استقرار تجارتهای جدید در نواحی روستایی اغلب با برنامه ریزی کنترلهایی که حفظ این مناطق را تضمین می کند محدود می شود.

   تخمین شرکتهای مدرن و R & D :

   پیشرفتهای تکنولوژیکی برای ایجاد فرصتهای کارآفرینی مهم است. دخالت دولت در منطقه شرکتهای مدرن و R & D به طور کلی اغلب موجه درنظر گرفته می شود چون نقایص بازار از بین می رود تا اندازه ای که سودهایی که از اختراعات تکنولوژیکی عاید می شود می تواند اختصاص داده شود. مخترعان فردی نمی توانند مطمئن باشند که خود آنها جوایز یک اختراع را به جیب می زنند و این هم مخترعان فردی را از به عهده گرفتن فعالیتهای مبتکرانه و هم سرمایه گذاران را از سرمایه گذاری در این فعالیتهای مبتکرانه ناامید می کند. جدا از ریسک سرمایه گذاران عدم تصرف پذیری در R & D اغلب غیر جذاب درنظر گرفته می شود به دلیل ریسک های بالا که همراه این خطرات مبتکرانه است. این ریسک ها شامل عدم اعتماد است که سرمایه گذاری های R & D منجر به تولید می شود که می تواند در بازار و مشکل سنجش ویژگیهای بازار (بالقوه) به فروش برسد. به عبارت دیگر، برگشت به سرمایه گذاری های R & D می تواند خیلی بالا باشد وقتی این خطرات ثابت شود که موفق بوده است.

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله فشار های اجرایی و هزینه های پیروی از قانون گذاری

  فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

تحقیق در مورد تحقیق مقاله فشار های اجرایی و هزینه های پیروی از قانون گذاری, مقاله در مورد تحقیق مقاله فشار های اجرایی و هزینه های پیروی از قانون گذاری, تحقیق دانشجویی در مورد تحقیق مقاله فشار های اجرایی و هزینه های پیروی از قانون گذاری, مقاله دانشجویی در مورد تحقیق مقاله فشار های اجرایی و هزینه های پیروی از قانون گذاری, تحقیق درباره تحقیق مقاله فشار های اجرایی و هزینه های پیروی از قانون گذاری, مقاله درباره تحقیق مقاله فشار های اجرایی و هزینه های پیروی از قانون گذاری, تحقیقات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله فشار های اجرایی و هزینه های پیروی از قانون گذاری, مقالات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله فشار های اجرایی و هزینه های پیروی از قانون گذاری, موضوع انشا در مورد تحقیق مقاله فشار های اجرایی و هزینه های پیروی از قانون گذاری
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت