تحقیق مقاله مروری بر برخی پارامتر های بیو شیمیایی خون ماهی

تعداد صفحات: 134 فرمت فایل: word کد فایل: 5264
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: دامپزشکی
قیمت قدیم:۲۹,۵۰۰ تومان
قیمت: ۱۴,۹۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله مروری بر برخی پارامتر های بیو شیمیایی خون ماهی

   

  مقدمه:

  خون، به عنوان یک بافت سیال و سهل الوصول یکی از مهم ترین مایعات بیولوژیک بدن بوده که تحت تأثیر حالات مختلف فیزیولوژیک و پاتولوژیک، ترکیبات آن دستخوش نوسان و تغییر می‌گردند. لذا در اختیار داشتن مقادیر طبیعی پارامترهای خونی و بررسی چگونگی تغییرات آن ها در بیماری های مختلف همواره از ابزارهای مهم تشخیص در بسیاری از بیماری های انسان و دام بوده است. در رابطه با آبزیان و از جمله ماهی نیز، این مهم با تعیین مقادیر طبیعی پارامترهای خونی به عنوان منبأ و شاخصی برای مقایسه و قضاوت در تشخیص بیماری ها مورد تأکید قرار گرفته است.

   معمولا حجم خون ماهیان نسبت به سایر مهره داران کمتر و در ماهیان استخوانی حدودا بین 4-2 میلی لیتر به ازای 100 گرم است. در لامپری ها حجم خون بیشتر و به 5/8 میلی لیتر به ازای 100 گرم میرسد و در هاگ فیش ها حتی از این هم بیشتر است و به 17 میلی لیتر به ازای 100 گرم میرسد. در ماهیان الاسمو برانش ها،حجم خون بین 8-6 میلی لیتر به ازای 100 گرم گزارش شده است. در تحقیقات اولیه که بر روی آزاد ماهیان صورت گرفت، حجم خون را در حدود 5/3-3 میلی لیتر به ازای 100 گرم گزارش کردند، اما تحقیقات اخیر نشان داد که حجم خون آن ها در حد ماهیان الاسمو برانش و بین 5 تا بیش از 7 میلی لیتر به ازای 100 گرم است. حجم خون تون ماهیان زیاد بوده و بین 8 میلی لیتر به ازای 100 گرم در ماهی 9 کیلویی تا 133 میلی لیتر به ازای 100 گرم در ماهی 5/4 کیلویی متغیر است. در ماهیان کوچک تر حجم خون حتی از این مقادیر هم بیشتر است. بعضی از محققان اشاره کرد اند که حجم خون در بین کل ماهیان به صورت فیلوژنیک کاهش می یابد. ماهیان استخوانی عالی تر دارای دستگاه عروقی کاملتری هستند، به همین خاطر به خون کمتری برای انتقال اکسیژن و سایر مواد نیازمندند (3). 

   خون، مواد مختلف از جمله یون های غیر آلی و تعدادی از ترکیبات آلی مانند هورمون ها،ویتامین ها و پروتئین های مختلف پلاسما را منتقل میکند که میزان آن ها از 6-2 گرم در 100 میلی لیتر متغیر است.این ترکیبات در ایجاد حالت بافری در مقابل تغییرات PH  و حفظ فشار اسمزی که در نقل و انتقال آب از میان دیواره مویرگ ها حائز اهمیت است، نقش دارند.اجزای سلولی خون، گلبول های قرمز یا اریتروسیت ها و گلبول های سفید یا لکوسیت ها هستند (3).

   رنگ گلبول های قرمز به واسطه وجود هموگلوبین در داخل آنها است. این ترکیب از یک گلوبین پروتئینی فاقد رنگ همچنین ماده ای به نام هم تشکیل شده است که رنگدانه قرمز-زرد دارد و حاوی آهن است. مولکول های هموگلوبین ماهیان الاسمو برانش و استخوانی از 4 زنجیر پیچیده (تترامریک) تشکیل شده است و وزن مولکولی آن ها در حدود 61000 تا 70000 دالتون است. هموگلوبین‌ لامپری‌ها، بسیار شبیه میوگلوبین است. این ترکیب، هموگلوبینی است که در بافت های عضلانی یافت می شودو علاوه بر این مونومریک بوده، وزن مولکولی آن 18200 دالتون است.در بعضی از گونه‌ها، بیش از یک نوع هموگلوبین را می‌توان مشاهده کرد. هموگلوبین، اکسیژن را به صورت ترکیب با آهن فروی هم انتقال می‌دهد، این ترکیب قابل برگشت است و انجام آن بستگی به فشار نسبی اکسیژن دارد. تنها تعداد محدودی از ماهیان، فاقد هموگلوبین هستند. برای مثال، بعضی از ماهیان چان ایکتی اید قطب جنوب و نوزادان لپتوسفالوس مار ماهیان، خون بی‌رنگ دارند (3).

  ظرفیت حمل اکسیژن خون ماهیان، شامل اکسیژنی است که به صورت محلول انتقال می‌یابد و همچنین اکسیژنی که به صورت ترکیب با هموگلوبین، در داخل گلبول‌های قرمز وجود دارد. درماهی چنو سفالوس که ماهی یخی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  قطب جنوب بوده و فاقد هموگلوبین است، ظرفیت حمل اکسیژن خون 45/0 تا 08/1 میلی لیتر در 100 میلی لیتر است، در صورتی که در بسیاری از ماهیان تلئوست بین8 تا 12 درصد است. در ماهیان بسیار فعال، مانند اسکومبروئیدهای فعال و گونه‌هایی که به آب‌های فقیر از اکسیژن عادت کرده‌اند ظرفیت حمل اکسیژن تا بیش از 20 حجم درصد می‌رسد. ظرفیت حمل اکسیژن خون کوسه‌ها و سپرماهیان کمتر از ماهیان استخوانی عالی و معمولاً از 5/3 تا 6 حجم درصد متغیر است.میزان واقعی اکسیژن خون به عوامل زیادی از جمله، فشار نسبی اکسیژن در محیط، فشار نسبی دی‌اکسیدکربن، PH، دما و میزان فعالیت ماهی بستگی دارد. به طور طبیعی خونی که در آئورت پشتی وجود دارد، %85 تا %95 از اکسیژن اشباع است، در حالی که معمولاً میزان اشباع خون وریدی از اکسیژن بین %30 تا % 60 است. در ماهی قزل‌آلایی که در فعالیت شدید قرار گرفته بود، در هنگام بازگشت خون ورودی به  قلب هیچ اکسیژنی وجود نداشت(3).

  ارتباطات بین دی‌اکسیدکربن، pH و میل ترکیبی خون برای حمل اکسیژن بسیار جالب توجه است. یکی از این ارتباطات که به اثر بور معروف است، بدین صورت است که میل ترکیبی هموگلوبین برای اکسیژن، در pH پایین کاهش می‌یابد و علت این امر تغییراتی است که در اثر افزایش غلظت یون هیدروژن، در وضعیت مولکول هموگلوبین به وجود می‌آید. این وضعیت بیشتر در ماهیانی دیده می‌شود که در محیط‌هایی با میزان اکسیژن زیاد و دی‌اکسیدکربن کم زندگی می‌کنند (3).

   براساس اثر بور، در آبشش‌های ماهیان مختلف در حالی که فشار نسبی دی‌اکسیدکربن کم است، خون می‌تواند به راحتی اکسیژن را گرفته و منتقل کند، حتی اگر فشار نسبی اکسیژن در محیط کم باشد. در بافت‌ها نیز در حالی که فشار دی‌ اکسیدکربن زیاد است، اکسیژن می‌تواند به طور مستقل، براساس میزان  فشار نسبی خود به داخل خون آزاد شود و این امر یکی از فوائد اثر بور است. اما از معایب این اثر این است که ماهیانی که به دی‌اکسیدکربن کم و اکسیژن زیاد سازش یافته‌اند، اگر میزان دی‌اکسیدکربن محیط افزایش یابد، اکسیژن زیادتری لازم است تا توسط هموگلوبین انتقال یابد. ماهیانی مانند بول هد، بوفین و ماهیان شش‌دار که به زندگی در باتلاق و سایر مکانهای آبی راکد و آرام سازش یافته‌ اند و در این مکان‌ها، کم بودن pH و همچنین کم بودن میزان اکسیژن امری طبیعی است، در خون آنها اثر بور بسیار ضعیف است(3).

  اثر روت نیز با اثر بور در ارتباط است و براساس آن کاهش ظرفیت حمل اکسیژن توسط خون،  با افزایش فشار نسبی دی‌ اکسیدکربن همراه است. کاهش PH، منجر به آن خواهد شد که خون ماهی 100 درصد نتواند با اکسیژن اشباع شود و این حالت، بدون توجه به فشار اکسیژن صورت می‌گیرد. این حالت در موارد تجربی که فشار اکسیژن را تا 140 اتمسفر رسانده‌اند نشان داده شده است (3).

  بطور کلی نظر محققین بر این اساس است که فاکتورهای خونی و سرمی ماهیان در گونه‌های مختلف با هم تفاوت داشته و اتفاق نظر و ارتباط مستقیم و  غیرمستقیم زیادی با شرایط محیطی، تغذیه‌ای، سن و … دارد. بنابراین باید برای هر گونه ماهی در شرایط اقلیمی هر منطقه مقادیر طبیعی این فاکتورها وجود داشته باشد.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1-1 خون : خون، مایعی است که در رگ های بدن جریان دارد و نوعی بافت همبند محسوب می‌شود. اختلاف عمده بافت خون با دیگر بافت ها در این است که ماده خارج سلولی در آن بصورت مایعی به نام پلاسما است که پلاسما خود شامل آب ، پروتئین (آلبومین گلبولین و فاکتورهای انعقادی) ، قندها (گلوکز) ، چربی و یون ها می باشد و سلول های خونی شامل اریتروسیت‌ها (گلبول های قرمز)، لکوسیت‌ها (گلبول های سفید) و ترومبوسیت‌ها (پلاکت ها) هستند. این بافت در تمامی بافت ها به جز بافت پوششی و غضروفی وارد می‌شود و تغذیه و تنفس آنها را سبب می‌شود(1).

   

  1-1-1 وظائف خون:

  1_ انتقال گاز (اکسیژن و گاز کربنیک) بین اندام تنفسی ، بافت ها و ذخیره اکسیژن .

  2_ انتقال مواد غذایی به بافت‌ها .

  3_ انتقال محصولات دفعی از بافت‌ها به سوی اندام های مختلف .

  4_ انتقال مواد متابولیکی اسید لاکتیک (از عضلات به کبد) .

  5_ انتشار هورمون‌ها برای کنترل اعمال بدن و تأثیر متقابل هورمون ها بر اندام های خون ساز

  6 تنظیم حرارت بدن با انتشار در بافت‌ها .

  7 انعقاد .

  8_ دفاع بدن در برابر حمله باکتری ها و ایجاد ایمنی در بدن .

  9_ تثبیت محیط داخلی مناسب برای سلول ها به منظور ایجاد PH مناسب، مواد غذایی و غیره …) .

  10_ انتقال نیرو مثل شکستن کیتین در سخت‌پوستان (4).

   

  1-1-2 گردش خون:

  سیستم گردش خون در ماهی ها عمدتاً به میزان زیاد و یا تماماً بسته است و قلب و مویرگ های آبششی و عمومی و رگ های بزرگ در یک آرایش خطی به هم متصلند. ماهیان در محیطی زندگی می‌کنند که در مقایسه با اتمسفری که تنفس می‌کنیم از نظر O2 فقیرتر است، هم چنین قلب آن ها که ساده‌تر است باید قبل از انتشار خون به داخل بافت ها آنها را به سمت سطوح اکسیژن دار پمپاژ کند. خون، مواد مختلف از جمله یون های غیرآلی و تعدادی از ترکیبات آلی مثل هورمون ها، ویتامین ها و پروتئین ها که شامل 2 نوع  گلوبولین، 2 نوع  گلوبولین و گاماگلوبولین، آلبومین، ترانسفرین و سایر پروتیئن هاست که در ایجاد ایمنی معین، ایجاد حالت بافری و حفظ فشار اسمزی نقش دارند (3).

   

  1-1-3 قلب و دستگاه گردش خون:

  دستگاه قلبی- عروقی بیشتر ماهیان یک دستگاه بسته است که مشخصاً شامل قلب به عنوان یک پمپ و بسترهای مویرگی عمومی است که توسط سرخرگ ها و سیاهرگ ها با قلب ارتباط دارند.

  قلب ماهی مشخصاً دارای 4 حفره است: سینوس وریدی، دهلیز، بطن ومخروط شریانی. این اندام در داخل حفره دور قلب (پریکارد) در زیر یا به فاصله اندکی در پشت آبشش‌ها قرار دارد. ساختار قلب در ماهیان استخوانی نسبت به سایر گروه ها بسیار متغیر است زیرا در ماهیان زنده، تغییرات تکاملی وسیعی مشاهده می‌شود. هر 4 حوزه قلب در یک مسیر واقع شده‌اند و فقط خون سیاهرگی را پمپ می‌کنند و به استثنای تعدادی از ماهیان که از هوا تنفس می‌کنند، در بقیه ماهیان جریان خون به سمت آبشش‌هاست و قلب و آبشش ارتباط نزدیکی دارند (3 و1).

  1_ اولین حفره قلب ماهی سینوس وریدی است که خون سیاهرگی حاصل از گردش خون کبدی و مجاری کوویر در این حفره جمع شده و از طریق دریچه سینوسی_دهلیزی به دهلیز می‌رود. دهلیز اولین مکانی است که امکان سرعت گردش خون را فراهم می‌کند.

  بطن هم یک حفره نسبتاً بزرگ است که دیواره ماهیچه‌ای سفتی دارد و نیروی ضربانی عمده را برای جریان گردش خون فراهم می‌کند. مخروط شریانی سرعت جریان خون را عکس دهلیز با بطن زیاد نمی‌کند بلکه به عنوان یک حفره الاستیک عمل می‌کند و سبب کاهش نوسانات جریان خون و جریان متناوب بطن و تبدیل آن به یک جریان مداوم به سمت آئورت شکمی و آبشش‌ها می‌شود (3 و1) .

  1-2 سلول های خونی:

  1-2-1 گلبول قرمز(اریتروسیت‌ها) : گلبول های قرمز بیشترین سلول های خونی هستند. اریتروسیت ماهی‌ها از لحاظ اندازه، رنگدانه‌ و ساختاری بسیار شبیه به اریتروسیت‌های سایر مهره‌داران است، با این تفاوت که مثل اریتروسیت‌های پرندگان و خزندگان هسته‌دار است. از لحاظ تعداد هم در گونه‌های مختلف متفاوت است و این فاکتور تحت اثر عواملی مثل استرس و دمای محیطی متغیر است ولی معمولاً از لحاظ تعدادی بین  هستند. از لحاظ شکل ظاهری هم گلبول های قرمز بیضی شکل بوده و دارای هسته مرکزی‌اند، هسته آنها بیضی شکل بوده و دارای دانه‌های کروماتینی است و سیتوپلاسم سلول های بالغ به علت دارا بودن مقادیر زیادی هموگلوبین، اسید و فیلی است. اندازه محور بزرگ گلبول های قرمز 15_10 میکرون و محور کوچک شان 12_8 میکرون است (8 و 4 و1)، شکل(a) .

  در سطح میکروسکوپ الکترونی، سیتوپلاسم آن ها یکنواخت است و تعداد کمی میتوکندری و دانه‌هایی مشاهده می‌شود و شبکه کروماتینی هسته هم مشخص است، شکل (b,c) .

  جمعیت گلبول های قرمز در خون محیطی ماهی ها را عمدتاً گلبول های قرمز بالغ تشکیل می‌دهند ولی معمولاً تعدادی سلول نابالغ هم دیده می‌شود که  تعداد این سلولهای نابالغ بر حسب نوع ماهی، سن، جنس و حالات محیطی متغیر است. معمولاً ارتباط معکوسی بین اندازه و تعداد گلبول های قرمز وجود دارد، به طوری که در کوسه‌ها و سپرماهیان کمتر از نیم میلیون گلبول قرمز در هر mm3  است. درصد گلبول های قرمز را در مقایسه با حجم کل خون هماتوکریت می‌گویند که با تعداد گلبول های قرمز ارتباط نزدیک دارد و در بیشتر ماهیان استخوانی بین %3010 است و معمولاً غلظت هموگلوبین در خون ماهی که به صورت گرم در  100 دسی لیتر بیان می‌شود بین 7 تا 10 است. تعداد گلبول های قرمز و در نتیجه میزان هماتوکریت و غلظت Hb بر حسب فصل، دما، وضعیت غذایی و بهداشت ماهی متفاوت است ( 4و1).                                                                                                                                                                                                                                

  1-2-2 اریتروسیت‌های نابالغ: این سلول ها به طور کلی حدود %1 از کل تعداد آنها را تشکیل می‌دهند و گردترند و در رنگ‌آمیزی گیمسا به رنگ آبی خاکستری دیده می‌شوند و به نام پلی کروماتوسیت‌ها شناخته می‌شوند (4).

   

  1-2-3 گلبول های سفید (لکوسیت‌ها):

   نسبت به گلبول های قرمز فراوانی کمتر دارند و معمولاً تعداد آن ها در بیشتر ماهیان کمتر از 150000 عدد در هر میلی‌متر مکعب خون است. میزان این گلبول ها در یک گونه خاص نیز ممکن است بسیار متغیر باشد. برای مثال در مورد کپور معمولی 32000 در هر mm3 تا 146000 عدد گزارش شده است. در پستانداران گلبول های سفید چند هسته‌ای را به 3 دسته تقسیم می کنند: 1_ نوتروفیل 2_ ائوزینوفیل 3_ بازوفیل.  در ماهی‌ها هم چندین نوع گلبول سفید چند هسته‌ای وجود داردکه به دلیل اختلافات فراوان آن ها در شکل و خصوصیات رنگ‌آمیزی این سلول ها در گونه‌های مختلف تاکنون هیچ گونه نام‌گذاری ثابتی برای گلبول های سفید چند هسته‌ای ماهی ها وجود نداشته است. اگر چه گلبول های سفید چند هسته‌ای ماهی‌ها را به 3 دسته نوتروفیل، ائوزینوفیل و بازوفیل تقسیم می‌کنند که علت این تقسیم‌بندی هم شباهت های ریخت‌شناسی و عملکردی گلبول های سفید چند هسته‌ای ماهی ها با پستانداران است. بسیاری از ماهی ها 1، 2 یا 3 نوع گلبول سفید چند هسته‌ای دارند.

  بازوفیل ها به ندرت در ماهی‌ها دیده می‌شوند، ائوزینوفیل ها هم همیشه وجود ندارند، اما نوتروفیل ها در بیشتر گونه‌ها فراوانند (8 و 4 و1).

  1-2-4 نوتروفیل

  نوتروفیل ها در ماهی‌ها بیشترین گلبولهای سفید چند هسته‌ای را تشکیل می‌دهند و اکثر ماهی‌ها دارای این نوع سلول می‌باشند. به استثناء ماهی بادکنکی (Puffers). رنگ ‌پذیری نوتروفیل ها نسبت به رنگ رومانووسکی کم است و معمولاً هسته آنها کروی یا کلیوی شکل است و در بسیاری گونه‌ها، دانه‌های داخل سیتوپلاسمی کمی ائوزینوفیلی هستند (استثنا ماهی شانک (sea bream) که شدیداً بازوفیلی است)، در نتیجه برای تشخیص عملی نوتروفیل ها از بازوفیل ها به رنگ‌آمیزی دقیق تری احتیاج داریم (1). شکل (m.n.o)  

  در نوتروفیل ماهی کپور 3 نوع دانه وجود دارد که عبارتند از: دانه‌های بزرگ بیضی شکل یا بدون دانه‌های میله‌ای شکل و دیگر دانه‌های کوچک که خصوصیات عملکردی آنها روشن نیست. وظیفه نوتروفیل ها دفاع بر علیه عفونت های باکتریایی است و این سلول ها قدرت حرکت زیادی را به سمت نواحی عفونی دارند. در حالت طبیعی تعداد زیادی از این سلول ها در بافت های لنفاوی کلیه برای فوریت های ویژه ذخیره می‌گردند که در اثر تحریکات تورمی این سلول ها از راه جریان خون به نواحی آسیب دیده نفوذ می‌کنند. بنابراین نفوذ نوترفیل ها در بسیاری از بیماری های عفونی در مرحله حاد تورم رخ می‌دهد. در واقع این سلول ها از راه اندوسیتوز به باکتریها حمله می‌کنند و باکتری توسط فاگوزوم های داخل آنها کشته و هضم می‌شود. آنزیمهای داخل دانه‌های سیتوپلاسم مثل پراکسیداز، اسید فسفاتاز و استرازهای غیراختصاصی به داخل فاگوزوم ها رها شده و اساس عملشان بر هضم و جذب باکتری ها و عوامل بیگانه است. منشأ اصلی نوتروفیل های ماهی به احتمال زیاد بافت خون ساز کلیه است و همین طور طحال هم ممکن است نقش کمی داشته باشد. میزان نوتروفیل ها در ماهی ها مشابه میزان آنها در پستانداران است یعنی در حدود  (1). 

  در مطالعه‌ای که در سال 1975 توسط الیس انجام شد، مشخص شد که نوتروفیل ها از لحاظ Periodic Acid Schiff (PAS)، (Sudan Black B) سودان بلک B ،Benzidine-Peroxidas، اسید و آلکالاین فسفاتاز مثبت هستند. مدت زمانی زندگی آن هاو turn overجایگزینی مجدد آ ن ها در خون حدود 5 روز است که مشابه پستانداران است (4و1 ).

   

  1-2-5 بازوفیل

  با دانه‌های بزرگ، هسته بسیار رنگ ‌پذیر و کناری قابل تشخیصند،شکل (p,q ). این نوع سلول ها در کپور ماهی‌ها و بادکنک ماهی‌ها دیده می‌شوند، در ماهی بادکنکی گونه (Takifugu vermicularis) تعدادشان حدود 140000 در هر mm3 خون است. دانه‌های بازوفیلی دارای اسید موکوپلی ساکارید هستند. بنابراین با رنگ های بازی مثل آزور A رنگ متاکروماتیکی می‌گیرند، مولکول های اسید موکوپلی ساکارید در دانه‌های بازوفیل ماهی ها فقط دارای ریشه قندی است، در صورتی که در پستانداران دارای ریشه‌های سولفاته مثل هپارین هستند. در کپور ماهی ها دانه‌های آنها PAS مثبت است و گاهی گرایش ائوزینوفیلی دارند (1) .

  خصوصیت منحصر به فرد دیگر بازوفیل های ماهی این است که اسید موکوپلی ساکارید در دانه‌های بازوفیل ها در آب بسیار محلولند. بنابراین مشاهده میکروسکوپ الکترونی دانه‌های بازوفیل بسیار مشکل است. دانه‌های بازوفیلی فاقد هیستامین هستند و وزن مخصوص بالایی دارند به طوری که از گلبو ل های قرمز هم سنگین ‌ترند که این خصوصیت ویژه بازوفیل های ماهی را نمی‌توان در بازوفیل سایر مهره‌داران مشاهده کرد. بازوفیل ها در ماهی‌ها حرکات زیاد و فعالی دارند، این سلول ها در مرحله حاد جراحات تورمی ظاهر می‌شوند هر چند این سلول ها دارای حرکت فاگوسیتی کمی هستند، طبیعت ساختمان شیمیایی پلی ساکاریدها در دانه‌های آنها هنوز مشخص نیست. بنابراین اثر آنها در تورم مشخص نشده است (1).

  جمعیت بازوفیل ها تحت اثر هورمو ن های مترشحه آدرنال است و تعدادشان به ندرت بیشتر  از %1 لکوسیت‌های کل ماهی را تشکیل می‌دهد. در مقایسه با ماست سل‌ها حاوی هیستامین هستند. تاکنون مشاهده نشده که بازوفیل ها در هیچ یک از مکان های دفاعی شناخته شده نقش داشته باشند (4 و1 ).

   

  1-2-6 ائوزینوفیل

  این سلول ها که در پستانداران چیزی حدود %3-1 لکوسیت‌های خون را تشکیل می‌دهند و عمدتاً نقش آنها شرکت در واکنش های دفاعی است، که این کار را از راه فاگوسیتوز کردن کمپلکس‌های Ag-Ab انجام می‌دهند. نقش مهمی را در حفظ عمل هموئوستاز در خلال عفونت دارند و در بیماری های انگلی هم افزایش پیدا می‌کنند. ائوزفیوفیل ها حاوی دانه های ائوزینوفیلی هستند که با رنگ های ائوزینوفیلی رنگ می‌شوند، شکل (r,s). در بیشتر مقالاتی که در مورد کپور ماهی ها منتشر شده این سلول ها با بازوفیل ها اشتباه شده‌اند. عموماً در خون ماهی ها نادر هستند و بیشتر یافته‌های ائوزینوفیل های ماهی ها بر می‌گردد به سلول های گرانولی ائوزینوفیلیک که در پوست، بافت خون و بافت گوارشی یافت شده‌اند، که این ها هم عمدتاً با سلول های واقعی ائوزینوفیل خون متفاوتند. ائوزینوفیل های ماهی ها در واکنش های التهابی و برخی فعالیت‌های فاگوسیتوزی حضور دارند، مثلاً در ماهی طلایی (goldfish) و (Guppied) (ماهی آبنوس) گزارش شده‌اند (8 و 4 و 1).

  1-2-7 منوسیت

  در گسترش های خونی، منوسیت‌ها بزرگترین و بی شکل‌ترین سلول های خونی هستند. یک هسته بزرگ با شبکه کروماتین ظریف در آن ها دیده‌ می‌شود، سیتوپلاسم بازوفیلی کم رنگ و اغلب دارای فاگوزوم هستند. در سطح میکروسکوپ الکترونی، هسته منوسیت‌ها کروماتین کمی را نشان می‌دهد. سیتوپلاسم این سلول ها دارای خصوصیات فاگوزومی، پایک‌های ظریف کاذب و زوائد سیتوپلاسمی غشاء سلول است (1)،شکل (j,k,l ).

  در پستانداران، منوسیت‌ها به صورت ماکروفاژ در تمام بافت های بدن پخش می‌باشند و معمولاً در خون هم مشاهده می‌شوند. در ماهی ها هم منوسیت‌های خونی عمل ماکروفاژی دارند. بنابراین گاهی به نام ماکروفاژ خونی (Blood macrophages) نیز نامیده می‌شوند.  ماکروفاژها، منوسیت‌های فاگوسیت‌ کننده فعالی هستند. این سلولها نه تنها در هضم مواد خارجی بلکه بر روی موادی مثل سلول های سرطانی و سلول هایی که توسط ویروسها صدمه دیده‌اند دخالت دارند. مواد خارجی که توسط این سلول ها گرفته می‌شوند با آنزیم های هیدرولیتیک (ایزوزوم) های آن ها کشته شده و سپس هضم می‌شوند، همچنین این سلول ها به عنوان سلول های خنثی کننده آنتی‌ژن نیز عمل می‌کنند، ضمن آن که اطلاعات مربوط به مواد هضم شده را به لنفوسیت‌ها انتقال می‌دهند، بنابراین منوسیت‌ها در دستگاه ایمنی هم دخالت دارند. لیزوزوم های مونوسیت‌ها دارای آنزیم های هیدرولیتیک بسیار زیادی هستند مثل استرازهای غیراختصاصی، گلوکورونیدازها و فسفاتازها. اگر چه منوسیت‌های ماهی ها الزاماً دارای پراکسیداز نیستند ولی در پستانداران اصولاً برای از بین بردن باکتری‌ها الزامی هستند(1).

  مهاجرت منوسیت‌ها_ ماکروفاژها بدنبال مهاجرت گرانولوسیت‌ها در بیماریهای آماسی رخ می‌دهد. این سلول ها باکتری‌ها، سلولهای مرده، بقایای سلولی و غیره را به داخل کشیده و هضم می‌کنند. گاهی سلول‌ها گرانولوم را بوجود می‌آورند. بنابراین عملکرد این سلول ها بیشتر در مرحله مزمن آماس است، برخلاف گرانولوسیت‌ها که در مرحله حاد آماس عمل می‌کنند (1).

   

  1-2-8 لنفوسیت‌ها:

   لنفوسیت، سلول خونی کوچکی است که هسته‌ای بزرگ و سیتوپلاسم کمی دارد. هسته قسمت اعظم سلولی را پر می‌کند و شبکه کروماتینی مشخصی دارد و سیتوپلاسم آن رنگ بازوفیلی می‌گیرد (1)،شکل  (g,h,i).

  لنفوسیت‌ها خود شامل 2 گروه لنفوسیت‌ B و لنفوسیت T هستند. غشای سلول هایB ، ایمنوگلوبین سطحی را تولید می‌کند، در صورتی که سلول های T، مشتق از تیموس هستند؛ اگر چه تشخیص این سلول ها فقط از شکل ظاهری یا خصوصیات رنگ‌آمیزی آن ها ممکن نیست ولی تشخیص آن ها از رنگ‌آمیزی ایمونوسیتوکمیستری با استفاده از آنتی‌بادی ضد پروتئین‌های سطحی سلول‌های B و T که شامل ایمنوگلوبولین‌ها هستند، توسط بسیاری محققین انجام گرفته است. تعداد لنفوسیت های خون ماهی به استثناء گلبول‌های قرمز از سایرین بیشتر است و تعدادشان در حالات مختلف و خصوصاً در بیماری ها متفاوت است. در آماس‌هایی که به صورت تجربی ایجاد شده، تعداد آن ها در حالت حاد کاهش و در حالت مزمن افزایش پیدا می‌کند. استرس، تعداد لنفوسیت‌ها را کاهش و کورتیکواستروئیدها، سبب لنفوپنی (کاهش لنفوسیت‌ها) می‌شوند. در آزاد ماهی ها تعداد لنفوسیت‌های خون با بلوغ جنسی کاهش می‌یابد (4و1).

  1-2-9 ترومبوسیت ‌: نقش آنها در انعقاد خون است. این سلول ها بیضی یا دوکی شکل هستند، با زواید سیتوپلاسمی که در یک یا هر دو انتهای سلول وجود دارند و دارای مقدار کمی سیتوپلاسند. هسته بیضی و بزرگ و شبکه‌ای از کروماتین دانه‌دار دارد،شکل( d,e,f). برای مشاهده ترومبوسیت‌ها، استفاده از مواد ضد انعقاد لازم است، زیرا آن ها در اثر انعقاد دژنره می‌شوند. ترومبوسیت‌ها دارای دستگاه کانال سطحی در سیتوپلاسمند که این کانال ها، سبب افزایش سطح سلول می‌شوند ولی دلیل وجودشان هنوز مشخص نیست (1).

   

  1-2-10 پلاسما سل‌ :

  الگوی کروماتین پلاسما سل‌ها، چرخ دندانه داراست و هسته برجسته که در ناحیه گلژی پدیدار می‌شود و در ناحیه اطراف هسته یک هاله رنگ پریده است و سیتوپلامش هم آبی رنگ است، این سلول ها بسیار رنگ ‌پذیرترند (4).

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله مروری بر برخی پارامتر های بیو شیمیایی خون ماهی

  فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  فهرست منابع فارسی:

  1-

   

  2-

   

  3-

   

  4-

   

  5-

   

  6-

  7-

   

   

  منابع انگلیسی :

  8) Stopskof, M. K. (1992):fish medicine,W. B. .saunders company,A division of Harcourt brace & company.

   

  9) Altman, p. l. & Dittmer ,D. S. (1974)  The biology data book .vol3.federation of American societies for experimental biology, Bethesda, mary land.

   

  10) Esch, G. W. & Hazen,  T. C.  (1980)  Stress and body condition in a population of Large mouth bass: implications for Red soredisease. Trans. Am. Fish. soc.109:532-536.

   

  11) Gardner, G. R. & Yevich, P. O. (1969) Studies on blood morphology of three estuarine cyprodontiform fishes.  J. fish res. B.d. Can.26:433-477.

   

  12) Munger,unpublished.

   

  13) Raizada, M. N. & Singh, C. P. (1982) Observation of heamatological values of fresh water fish ,Cirrhinus mrigala (ham). Comp. Physiol .Ecol. 7:34-36.

   

  14) Grizzle, J. M. & Rogers, W. A. (1976) Anatomy and histology of The Channel cat fish. Aubura university, agricultural experiment station , Alabama, pp.15-18.

   

  15) Murad, A. & Mustafa, S. (1988) Blood parameters of Cat fish ,heteropneustes fossils (bloch), parasitized by metacercariae of diplostomulum SP .J. Fish. dis. pp.11:365-368.

   

  16) Sharma, R. K. & Shandilya, S. (1982) Observation of the heamatological values of some Fresh water teleosts. Comp. physiol. Ecol. 7(2):124-126.

   

  17) Saunders, D. C. (1966) Differential blood cell counts of 121 species of marine Fishes of Puetro rico. Trans. Am. Microsc. Soc. 85(3):427-449.

  18) Harmon, G. J. & Jhonson D. L. (1980) physiological responses of Lake Erie Fresh water drum to capture by commercial shore seine. Trans .Am. Fish. Soc. 109:544-551.

   

  19) Slicher, A. M. (1961) Endocrinological and Heamatological studies in Fundulus heterclitus. Bull. Bingham. Oceanog. Coll.17(3):1-55.

  20) Westine, D. T. (1978) Serum and blood from adult Stripped bass, Morone saxitalis. Estuaries. 1(2):126-128.

   

  21) Miller, W. R. & Handricks, A. C. & Carins, J. (1983) Normal ranges for diagnostically important heamatological and Blood chemistry charachteritics of Rainbow trout  Salmo gairdneri. Can. J. Fish. Aquatic Sci. 40: 420-425.

   

  22) Vars, H. M. (1 4)  Blood studies on Fish and Turtles. J. Biol. Chem.  105:135-137.

   

  23) Brader, J. D. & Freez, T. M. and Goetz, F.W. (1982)  Heamatological values of Blue and Channel cat fish from two Kentacky lackes.Trans. ky. Acad. Sci. 43(1-2): 4-9.

   

  24) Kori-siakpere, O. (1985) Heamatological characteristics of Claris isheriensis sydenham. J. Fish Biol. 27:259-263.

   

  25) Johansson, Sjobeck, M. & Stevens, J. D. (1976) Heamatological studies on The Blue shark, Prioance glauca. L. J. Marine Biol. Assn. U. K. 56:237-240 .

  26) Sherburne, S. W. (1973) Cell types, differential cell counts and Blood cell measurements of Aportuguese shark (Centrocymnus ceololepis) captured at 700 fathoms. Fish. Bull. 71(2): 435-439 .

   

  27) Stposkof, M. K. unpublished data from records of national Aquarium in Baltimore .

   

  28) Torres, P. & Tort, L. & Planas, J. & Flos, R. (1986) Effects of confinement stress and additional zinctreatment on some blood parameters in the Dog fish. Com.Biochem. Physiol. 83C:89-92.

   

  29) Bruno, D. W. (1986) Changes in serum parameres of Rainbow trout  (Salmo gairdneri richrdson) and atlantic salmon (Salmo salar) infected with renibacterium salmoninarum. J. Fish Dis. 9:205-211 .

   

  30) Groman, D. B. & Miller, K. (1986) Hemolytic aneamia of wild atlantic salmon:heamatology and chemical pathology. Aqua culture 67:210-212.

   

  31) Giles, M. A. & Majewski, H. S. & Hobden, B. (1984) Osmo regulatory and heamatological responses to Rainbow trout salmo gaidneri to extended environmental acidification . Can. J. Fish. Aquatic Sci. 41:1686-1694 .

   

  32) Borjeson, H. (1977) Effects of hypercapnia on the buffer capacity and heamatological values in salmo salar. J. Fish Biol. 11:133-142 .

   

  33) Bowser, P. R. & Wooster, G. A. & Aluisio, A. L. & Blue, T.  J.  (1989)  Plasma chemesteries of nitite stressed atlantic salmon(Salmo salar), J. World Aqua culture Soc. 20:173-180 . 173-180.

   

  34) Margiocco, C. & Arillo, A. & Mensi, P. (1980) Nitrite bioaccumulation in Salmo gairdneri Rich  and heamatlogical consiquenses. Aquatic toxicol. 3: 261-270.

   

  35) Huey, D. W. & Simco, B. A. & Criswer, D. W. (1980) Nitrite induced methemmoglobin formationin channel cat fish . Trans. Am. Fish. Soc. 109:558-562.

   

  36) Macleay, D. J. & Gordon, M. R. (1977)  leucocrit , a simple heamatological technique for measuring acute stress in salmonid fish including stressful concentration of pulpmill effluent. J. Fish. Res. Bd. Can.34: 2164-2175.

   

  37) Zbanayszec, R.  & Smith .L. S. (1984) The effects of water soluble aromatic hydrocarbons on some heamatological parameters of Rainbow trout (Salmo gairdneri) during acute exposure . J. Fish Biol.24: 522-545.

  38) Chiamavatich, Y. P. & Kuhn, C. (1977) Behavioral, heamatological and histological studies on acute toxicity of bis-tri-N-butyil tin oxide on Salmo gairdneri and tilapia rendalli. J. Fish Biol.10: 575-585.

   

  39) Wedmeyer, G. A. & Nelson. N. C. & Yasutake, W. T. (1979) physiological and biochemical aspects of ozone toxicity to Rainbow trout. J.  Fish. Res. Bd. Can. 36: 605-614.

   

  40) Goran, D. & Johansson sjobeck, M. L. & Larsson, A. O. & Lewander, K. & Lidman, U. (1975)  metabolic and heamatological effects of starvation I the European eel (Anguilla anguilla), Carbohydrate, lipid, protein and inorganic ion metabolism. Comp. Biochem. Physiol. 52 a:423-430.

  41) Akand, A. M. & Stao, M. & Yoshinaka, R. & Ikeda, S. (1987) Heamatological changes due to dietry ascorbic acid deficiency of various levels of calcium and phosphore in Rainbow trout. Curr. Sci. 56:298-301.

   

  42) Alexis, M. N. & Teochari, V. & Papaparaskera, E.  (1986) Effects of diet composition and protein evel on growth , body composition, and heamatological parameters and cost of production of Rainbow trout(Salmo gairdneri). Aqua culture 58: 75_85 .

   

  43) Moccia, R. D. & Huge, S. S. O. & Slinger, S. J. & Fergosen, H. W. (1984) Effects of oxidizedfish oil and Vit E and ethoxyauin on the histopathology and heamatology of Rainbow trout(Salmo gairdneri). J. Fish Dis. 7: 269-282 .

   

  44) Rey Vazquez, G. &  Gurrero, G. A.  (2007) Characterization of blood cells and hematological parameters in Cichlasoma dimerus   (Teleostei, Perciformes). Tissue and Cell 39: 151-160 .

   

   

  45) Gabriel, U. U. and Ezeri, G. N. O. and Opabunmi, O. O. (2004) Influence of sex, source, health status and acclimation on the haematology of Clarias gariepinus. African Journal of Biotechnology Vol. 3 (9), pp. 463-467.

   

  46) Terry, C. Hrubec  & Stephen, A. Smith  (2001) Age-Related Changes in Hematology and PlasmaChemistry Values of Hybrid Striped Bass (Moronechrysops_Morone saxatili.). American Society for Veterinary Clinical Pathology. Veterinary Clinical Pathology Vol. 30 / No. 1.

   

  47) Hrubec, T. C. & Robertson, J. L. & Smith, S. A. (1977)  Effects of ammonia and nitate concentration on heamatological and serum biochemical profiles of  Hybris stripped bass. Trans. Am. Vet. Res. 58:31-136.

  48)  Omitoyin, B. O. (2006) Haematological changes in the blood of Clarias gariepinus (Burchell 1822) juveniles fed poultry litter. J. Fish Biol. 23:45-64.

   

   49) Adeyemo, O. K. & Agbede, S. A. & Olanyan, A. O. & Shoaga, O. A. (2003) The heamatological response of Claris  gariepinus to changes in acclimation tempratures. African Journal of Biomedical Research, Vol. 6; 105 – 108 .

   

   50) Carine luis, L. & Rosiele, L. & Murcia, C.  & Varina, P. & Carlina,  R. (2004)  Effect of different temprature regims on metabolic and blood parameters of Silver catfish (Rhamdia queden). Aquaculture 239:497-507 .

   

  51) Kristoffersson, R. (1973)  Physiological effects of sublethal concentration of phenol in The Pike. ANN. Zool.  10:392-397.

   

  52)stepanowska, K. &  sawika, A.  (2006) The effect of feeding method on body weight gains, concentration of selected components in the blood , and peroxidation processes of Carp (Cyprinus carpiol). Acta ichthiologica et  piscatoria  36 (1): 25-29 .

   

  53) Sobecka, E.  (1986), the effect of the protein levels in feed on selected parameters of peripheral blood of Carp (Cyprinus carpio). ZeszytyNaukowe Akademii Rolniczej w Szczecinie, Rybactwo

  Morskie i Technologia ¯ywno.ci (121/16): 3.10. [In Polish.]

   

  54) Hilge, W. (1979_ The influence of different dietry protein and fat levels on some blood parameters of young Mirror carp. Proceedings of the World Symposium on Finfish. Nutrition and Fish Feed Technology 2: 173.178.

   

  55)osuigwe, D. L. & obiekezie, A. L. & onuoha, G. C.  (2005)  Some haematological changes in hybrid catfish(Heterobranchus longifilis x Clarias gariepinus) feddifferent dietary levels of raw and boiled jackbean(Canavalia ensiformis) seed . African Journal of  Biotechnology Vol. 4 (9), pp. 1017-1021, September 2005.

   

  56) Herman, R. L. (1970) ,Effect of gossypol poisoning on Rainbow trout .J.  Fish Biol. 2:293-304.

  57) ochang, S. & Oyedapo, A. & Fagberno, T.  (2007) Influence of Dietary Palm Oil on Growth Response, Carcass Composition,

  Haematology and Organoleptic Properties of Juvenile Nile Tilapia,

  Oreochromis niloticus. Pakistan Journal of Nutrition 6 (5): 424-429.

   

   

  58) Goran, D. Johansson, & Sjobeck, M. L. & Larsson , a. & lewander, K. (1975) Metabolic and heamatological effects of starvation in the European eel (Anguilla anguilla). Comp. Biochem. Physiol. 52A:423-430.

  59) Ince, B. W. , & Thorpe, A. (1978) The effects of insulin on plasma amino acid levels in The Northern pike (Esox lucius). L. J.  Fish Biol.  12:503-506.

  60) Railo, E. & nakanimaa, M. & and Soivio, A. (1985)  Effect of sampling on blood parameters in Rainbow trout (Salmo gairdneri). J.  Fish Biol. 26:725-732.

   

  61) Ellsaesser, C. & Clem, L. W. (1986) Heamatological and immunological changes in Channel catfish stressed by handling. J. Fish Biol. 28:511-521.

   

  62) witeska, M. (2005) Stress in fish, heamatological and immunological effects of heavy metals. Electronic journal of ichthyology, July, 1:35-41.

  63)Vosyliene, M. Z. & Jankaite, A.  (2006) Effect of heavy metal model mixture on Rainbow trout biological parameters. EKOLOGIJA. 2006. Nr. 4. P. 12–17

   

  64) maheswaran, R. & devapaul, A. & muralidharan, S.  (2008) Heamatological studies of Fresh water fish (Claris batrachus) exposed to mercuric chloride. International journal of integrative biology,  Journal of biology beyond borders , Vol 2, nom. 1, 50.

  65) Adeyemo, O. K. (2007)  Haematological Profile of Clarias gariepinus (Burchell, 1822) Exposed to Lead. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 7: 163-169 . 

   

  66) atamanalp, M.  & yanik, T. (2003) Alterations in Hematological Parameters of Rainbow Trout(Oncorhynchus mykiss) Exposed to Mancozeb. Turk J. Vet Anim. Sci. 27 : 1213-1217

   

  67) Shakoori, A. R . & Mughal, A. L. & Iqbal, M . J. (1996) Effects of sublethaldoses of fenvalerate (a synthetic pyrethroid) administered

  continuously for four weeks on the blood, liver and muscles of a

  freshwater fish, Ctenopharyngodon idella. Bull. Environ. Contam.

  Toxicol. 57: 487-494.

   

  68) Katayala, S. & Parlak, H. (2004)  The effects of pollution on haematological parameters of Black Goby (Gobius niger L., 1758) in Foça and Aliağa . E. U. Journal of Fisheries. Volume 21. Issue. (1-2): 113-117.

                                                                               

  69) Silva souza, A. T. & Almeid, S. C. & Mchado, P. M. (2000)  Effect of infestation by  Lernaea cyprinacea linnaeus on the leukocytes of Schizodon intermedius. Rev. Brasil. Biol., 60(2): 217-220

   

  70) Reulka, J. (2002) Aeromonas Causes Severe Skin Lesions in Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss):Clinical Pathology, Haematology and Biochemistry. ACTA VET. BRNO 2002, 71: 351–360

   

  71) R. harikrishna, M. nisharani, C. balasandarum, (2003) Hematological and biochemical parameters in common carp, (Cyprinuscarpio), following herbaltreatment for Aeromonas hydrophila infection. Aquaculture 221 : 41–50 .

   

   

  72) Benil, C. K. &  Yildaz, H. Y. (2004) Blood parameters in Nile tilapia (Oreochromis niloticusL.) spontaneously infected with Edwardsiella tarda. Aquaculture Research. 35: 1388-1390.

   

  73) Rehulka, J. & Minarik, B.  (2007)  Blood parameters in brook trout Salvelinus fontinalis(Mitchill, 1815), affected by columnaris disease. Aquaculture Research. 38 : 1182-1197 .

   

  74) Densemore, C. L . &  Blazer, V. S & Waldrop, T. B. (2001) Effects of Whirling Disease on Selected Hematological Parameters in Rainbow Trout. Journal of Wildlife Diseases, 37(2).  pp. 375–378 .

   

  75) Das, B. K. &  patnaik,  P. &  mishra,  B. K. (2005)  Observation on Haematological and EnzymaticChanges on  Spontaneous Papillomatous Condition of Anabas testudineus (Bloch). Asian Fisheries Science 18 : 33-38 .

   

   

  76) Bry, C. & Zohar, Y. (1980)  Dorsal aorta catheterization in Rainbow trout(Salmo gairdneri), gluco corticoid levels , heamatological data and feeding for 5 days after surgery.Reprod. Nutr.  Dev. 20:1825-1834.

   

  77) Kikuchi, Y. & Hughes, G. M.  (1985)  Effect of moderate anad severe excersise in Rainbow trout on some of arterial blood. Jpn. J. Icthyol. 31:422-426.

   

  78) nakatu S, Matsuda M, Sakagami T, Takahashi T, Yamamoto S. (1996)  composition of Canavanin in process of germination in The seeds of Canavania gladiata. Seikagaku.  38:67-71.

   

  79) Van Ginneken, V & Ballieux, T. B. & Willemze, R. K. & Coldenhoff, E. & Lentjes, E. & Antonissena, O. & Haenenc, G. & van den Thillarta  (2005) Hematology patterns of migrating European eels and the role of EVEX virus. Comparative Biochemistry and Physiology, Part C,  140 (2005) 97– 102 .

   

  80)  Tavares dias, M. & Sérgio Henrique, C. & Flávio Ruas, M. (2003)  Hematological characteristics of  Brazilian teleosts , parameters of seven species collected in Guariba. B. Inst. Pesca, São Paulo, 29(2): 109 – 115.

   

  81) Shidgar, S. & Cook, D. & Jones, P. & Harford, A. (2007) Blood cells of Murray cod Maccullochella peelii peelii  (Mitchell) . Journal of Fish Biology . 70: 973–980 .

   

  82) Kori-Siakpere, O. & Ake, J. E. G &  Idoge, E. (2005)  Haematological characteristics of the Africansnakehead, Parachanna obscura. African Journal of Biotechnology Vol. 4 (6), pp. 527-530.

   

  84) Andrzej, K. siwiki &  Zdzistaw, Z. (2003)  Selected hematogical and biochemical parameters of Pike perch, (Sander lucioperca), from intensive culture. Arch. Pol. Fish. Archives of Polish Fisheries. Vol. 11 Fasc. 1 17-22

   

  85) Tavares-Dias, M.b & Barcellos, J. F. M. & Marcon, J.L. &. Menezes, G. C  (2007)  Heamatological and biochemical parameters of  Pirarucu arapama gigas schinz, in the cage culture. Electronic Journal of Ichthyology, November, 2007 2: 61-68 .

   

  86) Wolf, K. (1988 ) Fish viruses and fish viral diseases. Cornell UniversityPress, Ithaca, USA, Comstock Publishing Associates, NewYork, 476pp; 1988.V. van Ginneken et al. / Comparative Biochemistry and Physiology, Part C 102 140 (2005): 97–102 .

   

  87) Groff, J.M., Zinkl, J.G., (1999) Hematology and clinical chemistry of Cyprinid fish. Common carp and goldfish.Vet. Clin. N. Am. Exot. Anim.Pract. 2 (3): 741–746.

   

  88) Esteban, M. A. & Mu˜noz, J. & Meseguer, J.  (2000)  Blood cells of sea bass(Dicentrarchuslabrax L.). Flowcytometric and microscopic studies. Anat. Rec.258 (1): 80–89.

   

  89) Hrubec, T.C. & Cardinale, J.L. & Smith, S.A. (2000) Hematology and plasmachemistry reference intervals for cultured tilapia (Oreochromis hybrid).Vet. Clin. Pathol. 29 (1): 7–12.

   

  90) Nakamura, H. & Shimozawa, A. (1984)  Light and electron microscopicstudies on the leucocytes of the medaka. Medaka 2: 15–22.

  91) O¨ ru¨n, I., Erdemli, A.U.  ( 2002)  A study on blood parameters of Capoeta trutta (Heckel, 1843). J. Biol. Sci. 2 (8): 508–511.

   

  92) Ranzani-Paiva, M. J. T. & Tabata, Y.A. & Eiras, A.C. (1998) Hematologia comparadaentre dipl´oides e tripl´oides de truta arco-´ıris, Oncorhynchusmykiss Walbaum (Pisces, Salmonidae). Rev. Bras. Zool. 5 (4):1093–1102.

   

  93) Natarajan, G. M. (1981) Some blood parameters in two air- breathing fishes Of south India. J. Phsyol. Ecol. 6:133-135.

   

  94) Barham, W.T. &  Smith,  G. L. & Schoonbee H. J. (1980) The haematological assessment of bacterial infection in rainbowtrout, Salmo gairdneri. Journal of Fish Biology 17: 275-281.

   

  95) Lowe-Jinde L. (1979) Some observations of rainbow trout,

  Salmo gairdneri Richardson, infected with Cryptobia salmositica.

  Journal of Fish Biology 14: 297-302.

تحقیق در مورد تحقیق مقاله مروری بر برخی پارامتر های بیو شیمیایی خون ماهی , مقاله در مورد تحقیق مقاله مروری بر برخی پارامتر های بیو شیمیایی خون ماهی , تحقیق دانشجویی در مورد تحقیق مقاله مروری بر برخی پارامتر های بیو شیمیایی خون ماهی , مقاله دانشجویی در مورد تحقیق مقاله مروری بر برخی پارامتر های بیو شیمیایی خون ماهی , تحقیق درباره تحقیق مقاله مروری بر برخی پارامتر های بیو شیمیایی خون ماهی , مقاله درباره تحقیق مقاله مروری بر برخی پارامتر های بیو شیمیایی خون ماهی , تحقیقات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله مروری بر برخی پارامتر های بیو شیمیایی خون ماهی , مقالات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله مروری بر برخی پارامتر های بیو شیمیایی خون ماهی , موضوع انشا در مورد تحقیق مقاله مروری بر برخی پارامتر های بیو شیمیایی خون ماهی
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت