تحقیق مقاله توسعه کارآفرینی زنان در ایران

مشخص نشده
مشخص نشده
20
مشخص نشده
99 KB
25089
قیمت قدیم:۶,۰۰۰ تومان
قیمت: ۵,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله توسعه کارآفرینی زنان در ایران

  نگرشی نو به کارآفرینی زنان در ایران

  اگر کارآفرینی را یک الزام حیاتی برای جوامع عصرحاضر بدانیم باید به اساسی ترین عامل آن یعنی توانا سازی اعتقاد را سخی داشته باشیم .

  تحولات جدید جهانی و تغییر رویکردها و نگرش های حاصل از آن باعث شد تا دنیا از حالت در انحصار محض مردان به دنیایی تبدیل شود که در آن زنان جایگاه مطلوب و واقعی خود را پیداکنند و رفته رفته به این حقیقت نایل آید که از یکی دیگر از عناصر تاثیر گذار و با ارزش خود در صحنه معادلات جهانی یعنی نیروی خلاق ، مستعد ، پر ارزش و انگیزشی بانوان بهره جوید.

  زنان به جهت اینکه از کرامت و لیاقت و ویژگی های عالی انسانی برخوردارند و حتی در پاره ای از جنبه ها و زمینه ها ایفا کننده نقشهای اساسی تر و به مراتب حساس تر از جنس مخالف خود میباشنداز حقوق عالیه انسانی باید برخوردار باشند لذا یکی از مولفه های مهم حقوقی برای زنان به نحوه گزینش و انتخاب شیوه زیستن آنان توسط خودشان بر می گردد که باید مورد احترام و حمایت همه اقشار جامعه قرار گیرد بنابراین اگر کارآفرینی را انتخاب فلسفه نوین زندگی در عرصه های اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی بدانیم باید این حق را برای آنان قایل گشت تا با تمام قوا و به دور از هر گونه تبعیض ، ناعدالتی ، قالب های سنتی و باورهای مذموم و تنها در سایه شایستگی ها و در چارچوب ارزش های متعالی جامعه در این عرصه اجتماعی حضور یابند.

  مع الاسف چیز اعجاب برانگیز است آن است که از کمک ها و مساعدتهای این قشر سرشار از ارزش و متعهد در راه هموار ساختن مسیر دشوار توسعه و تحقق اهداف آن استفاده بهینه نمی گردد و از نقش متعالی این سرمایه های انسانی غفلت می شود و شگفت تر اینکه حتی برخی از ذهنیت های متحجر در این بین از او بعنوان مانع و سدراه توسعه نام می برند به گونه ای که این عده برخود اجازه می دهند پدیده « سقف شیشه ای را برای محروم نگهداشتن زنان از تصدی و احراز پست های مهم و کلیدی مدیریتی القا نمایند.

  بی گمان کارآفرینان بعنوان عاملان تغییر و به مدد برخورداری از قابلیت ها ، توانمندیها و ویژگی های متعالی شخصیتی خود و با کمک و همت والا و تلاش مستمر خود و نیز بهره مندی از خلاقیت و نوآوری افرادی هستند که دارای نقش محوری بوده و خالق استراتژی کارآفرینی هستند.

  در این میان نقش بسیار موثر و حیاتی کارآفرینان زن بعنوان بخش عظیمی از جمعیت انسانی جامعه بسیار چشمگیر و حائز اهمیت است به گونه ای که می توان ادعا نمود که در آغاز هزاره سوم) آنان با شناسایی توانمندیهای خود و یافتن جایگاه واقعی خود در عرصه های متنوع و مختلف اجتماعی پیش قراولان حرکت و خیزش عظیم کارآفرینی جهانی قلمداد گردیده و می روند تا آفریدگار شگفتی های نوین در عرصه جهانی گردند امروزه جامعه جهانی با بازشناسی قدر و منزلت و عظمت یکی از موثرترین عناصر خود و از طریق قایل شدن حق حضور آنان در عرصه های مختلف می رود تا در مناسبات و معادلات خود تجدید نظر نماید چرا که روند گسترده پر وسه توسعه به پیش نخواهد رفت مادام که جامعه جهانی در این راه و مسیر طولانی بخشی از همراهان و نیروهای کارآمد و پویا خود را با خود همراه نسازد .

  در این بین در کشورهای در حال توسعه موضوع کارآفرینی زنان از حساسیت و الویت بخصوصی برخوردار می باشد چرا که روند توسعه و ترقی در این کشور ها مسیری بس دشوار و طاقت فرسایی را در پیش روی دارد و این کشورها بابرخورداری از همه ی ظرفیت های موجود انسانی خود و به جای اینکه به قول خانم ملو ( وزیر زنان کامبوج ) : "تنها نباید از زنان به عنوان استفاده کنندگان از برنامه های توسعه یاد کرد بلکه باید آنان را در اجرای برنامه های توسعه مشارکت داد.

  زنان، به عنوان یکی از عاملان توسعه پایدار:

  توسعه بعنوان پروسه ای است که دستیابی به شاخص های ارزنده آن هدف غایی اکثر جوامع و کشورها می باشد و از آن به عنوان یک روند خلاق و نوآوری یاد می گردد که در جهت تغییرات زیربنایی در سیستم اجتماعی می باشد امروزه قرار گرفتن در روند توسعه و تسریع آن مسئله ملت هاست پس در شرایط دشوار پیچیده آن و به منظور تحقق همه اهداف آن ضرورت دارد تا جوامع از همه ی ظرفیت های انسانی خود بهره جسته و با بکارگیری همه منابع و توانمندیهای انسانی خود به حرکت خود در این مسیر شتاب بیشتری ببخشد بنابراین باید استراتژی اصلی جوامع این باشد که در تعیین و تدوین اولویت ها و اهداف توسعه مشارکت دادن زنان را بعنوان یکی از عوامل موثر و کارآمد توسعه لحاظ نمایند چرا که در عصری که به عصر کارآفرینی لقب یافته است و استراتژی و اقتصاد کارآفرینی جایگزینی شایسته استراتژیهای موجود می باشد ، زنان کارآفرین عامل بسیار حیاتی و توان بخشی در این راه قلمداد می گردند.

  عدالت جنسیتی گامی در جهت تسریع روند کلی توسعه :

  هدف اصلی عدالت جنسیتی رسیدن به عدالت میان زنان و مردان به منظور تضمین دستیابی به توسعه پایدار است با ورود به هزاره سوم و در مواجهه با امواج تغییرات شتابناک ، جامعه جهانی خود را ملزم به خلق فضایی می داند که در آن زندگی بهتر با حذف بی عدالتی بر پایه جنسیت شکل گیرد .

  دستیابی به این مهم تنها از طریق ارتقای مشارکت زنان در فرایندهای تصمیم گیری مربوط به توسعه میسر نمی گردد ، بلکه آن از طریق کمک به زنان و دختران در تشخیص حقوق اساسی و انسانی خود ، کاهش تبعیض های جنسیتی در دسترسی به منابع و کنترل برآن و بهره گیری از مزایای توسعه است

  از میان تعاریف متعدد ساده ترین تعریف موجود آن است که عدالت جنسیتی را به معنای بیشتر شدن فرصت های در دسترس بر ای زنان و مردان جامعه دانست و زنان و مردان جامعه در کنار هم و با هم برای تغییر در نگرش ها ، باورها ، رفتارها ، نقش ها و مسئولیت ها در محیط کار ، خانواده ، جامعه و بازار جهانی تلاش کنند تا شأن والای انسانی آنان حفظ و اعتلا یابد

  ریشه محدودیت ها و تبعیض های پیش روی کار آفرینی زنان :

  ریشه این تبعیض به رفتارهای فرهنگی حاکم بر جوامع بر می گردد مانند:

  الف ) مخالفت مردان با فعالیت همسرانشان در بنگاههای اقتصادی و ایجاد یک حرفه یا شغل

  ب ) به دلیل محدودیت های فرهنگی از زنان انتظار می رود تااوقات زندگی شان را در یک محیط حفاظت شده سپری کنند تا آنها را از رویا رویی با افرادی قویتر حفظ کرده و دور نگه دارد

  ج ) همچنین از زنان انتظار می رود تا فعالیت های شان را به خانه داری و مراقبت از فرزندان محدود کنند .

  محدودیت عمده برای زنان کا رآفرین به شرح زیر می باشد :

  الف ) پر رنگ بودن نقش آنان درخانواده و همچنین نیاز رو به تزاید مردان به حضور دائمی آنان در خانواده

  ب ) وجود افکار و باورهای منفی در مورد نقش زنان در کسب و کار

  ج ) سطوح آموزشی نسبتا پایین تر برای زنان به دلیل دسترسی محدود به فرصت های آموزشی شغلی در اکثر کشورها

  د ) فرصت های محدودتر در بخش دولتی برای توسعه مهارتهای زنان

  ه ) دسترسی ناکافی زنان کارآفرین به تکنولوژی ، خدمات حمایتی و اطلاع رسانی

  و ) دسترسی کمتر زنان به اعتبارات مالی بدلیل ضعف مسائل مربوط به ضمانت و مقادیر کم اعتبارات و همچنین وجود نگرش منفی در خصوص توان بازپس دهی پائین زنان کارآفرین

   وضعیت اشتغال و کارآفرینی زنان در ایران :

  علیرغم اینکه از اوایل هزاره جدید جهان با یک پدیده اجتماعی و اقتصادی روبه رشد یعنی مشارکت فراگیر اقتصادی زنان در مشاغل خارج از منزل رو برو شدولی به لحاظ وجود برخی از مشکلات ساختاری وضعیت اشتغال زنان در ایران چندان مطلوب به نظر نمی آید مع الاسف همواره فرصت های شغلی کمتری به این قشر اختصاص داده شده است و آنان غالبا در بخش های غیر رسمی با اندک دستمزد مشغول بکار می گردند .

  امروزه در جامعه ایرانی بیشترین شاغلین زن در گروه حقوق بگیران قرار دارند ( 60% ) . و حدود 1/26% از جمعیت زنان فعال مناطق شهری بیکارند و نرخ بیکاری زنان تحصیل کرده خصوصا در سال های اخیر مرتبا روبه تزدید است. همچنین نرخ کار آفرینی در زنان کمتر از مردان است .

  حقایقی در مورد کار آفرینی زنان :

  درنگاه اجمالی به علل و انگیزه های زنان بعنوان نقاط شروع کسب و کار می توان به این حقیقت واقف گردید که این انگیزه ها در پاره ای از موارد در آنان متعالی ترو مترقی تر ازانگیزه های شروع کسب و کار در مردان می باشد و با توجه به توانایی و ظرافت های هنری و دقت نظری که در زنان وجود دارد آنان همچنین در انجام فعالیت های اقتصادی خود از دقت و ژرف اندیشی و هنرمندی خاصی بهره جسته.

  و از دیگر موارد اینکه آنان به دلیل برخورداری از ویژگی های خاص عاطفی و انسانی لایق خدمات در عرصه های حساس تر اجتماعی نظیر آموزش و پرورش ، بهداشت و مشاوره هستند . بنابراین کار آفرینی زنان را نه تنها نمی توان درتقابل و تضاد با کار آفرینی مردان پنداشت بلکه باید آن را مکمل و متمم کارآفرینی مردان قلمداد نمود

  از حقایق دیگر کار آفرینی زنان این است که به پشتوانه پژوهش های بعمل آمده آنان تمایل بیشتری به استفاده بهینه از فرصت ها داشته و همچنین برای سلامت اجتماعی جامعه مفید هستند . 

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله توسعه کارآفرینی زنان در ایران

  فهرست:

  سمینار توسعه‌‌ کارآفرینی زنان در ایران برگزار شد

  نگرشی نو به کارآفرینی زنان در ایران

  چالش های فراروی زنان کارآفرین در آینده 

  منبع:

  ندارد.

کلمات کلیدی:  N/A
تحقیق در مورد تحقیق مقاله توسعه کارآفرینی زنان در ایران, مقاله در مورد تحقیق مقاله توسعه کارآفرینی زنان در ایران, تحقیق دانشجویی در مورد تحقیق مقاله توسعه کارآفرینی زنان در ایران, مقاله دانشجویی در مورد تحقیق مقاله توسعه کارآفرینی زنان در ایران, تحقیق درباره تحقیق مقاله توسعه کارآفرینی زنان در ایران, مقاله درباره تحقیق مقاله توسعه کارآفرینی زنان در ایران, تحقیقات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله توسعه کارآفرینی زنان در ایران, مقالات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله توسعه کارآفرینی زنان در ایران

دریافت لینک دانلود به صورت خودکار بلافاصله پس از پرداخت

امکان پرداخت آنلاین از طریق کلیه کارت های عضو شتاب

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول