تحقیق مقاله گرامر

تعداد صفحات: 7 فرمت فایل: word کد فایل: 24408
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: زبان های خارجی
قیمت قدیم:۷,۰۰۰ تومان
قیمت: ۵,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله گرامر

  گرامر

  گرامر زمینه ای از زبان شناسی است که قراردادهای حاکم بر استفاده از هر زبان طبیعی معلوم را پوشش می دهد. شامل ساختار شناسی و نحو است، اغلب با آواشناسی، واج شناسی، معنا شناسی و کاربرد شناسی تکمیل می شود.

   هر زبان گرامر مجزای خودش را دارد. گرامر انگلیسی مجموعه ای از قواعد خود زبان انگلیسی است. گرامر انگلیسی بررسی خاص یا تحلیل این قواعد است. کتاب مرجع توضیح دهنده گرامر زبان « گرامر مرجع » یا به سادگی گرامر نامیده می شود. گرامر کاملاً صریحی که به طور دقیق و جامع ساختارهای گرامری زبان را شرح می دهد گرامر توصیفی نامیده می شود، برعکس رهنمود زبان شناختی که می کوشد قواعد حاکم بر نحوه به کارگیری زبان را اعمال کند.

   چارچوب های گرامری راهکارهایی برای ساخت گرامر هستند. چارچوب استاندارد گرامر زیاشی مدل گرامر تبدیلی است که به روشهای مختلف توسط نوآم چامسکی و پیروانش از دهه 1950 به بعد پیشرفت کرد.

   ریشه شناسی

   کلمه گرامر از واژه یونانی ( grammatike techne) سرچشمه می گیرد که به معنای «هنر حروف» است از کلمه " gramma " حرف ، خودش از ( graphein ) به معنای « رسم کردن، نوشتن » می آید.

   تاریخچه

   اولین گرامرهای اوصلی در هندوستان عصر آهن، با Yaska ( ششم پیش از میلاد )، Panini  ( قرن 4 پیش از میلاد )، و مفسرانش Pingala ( حدود 200 پیش از میلاد )، Katyayana , Patanjali سوم پیش از میلاد به بعد با نویسندگان مثل Aristarchus of Samothrace , Rhyanus تکوین یافت، و قدیمی ترین کار موجود هنر گرامر بود که Dionysius Thrax ( حدود سال 100 پیش از میلاد ) نسبت داده می شود. گرامر لاتین با تبعیت از مدلهای یونان از قرن اول پیش از میلاد، به علت کار نویسندگانی از قبیل اربیلیوس پوپیلوس، رمیوس پالارامون، مارکوس والیریوس پروبوس، وریوس فلاکوس، آامیلیوس آسپر بسط و گسترش یافت.

   سنت گرانری تا میل هم حدود قرن اول پیش از میلاد با Tolkappiyam شروع شد.

   گرامر ایرلند در قرن هفتم با Auraicept na n-'Eces سرچشمه گرفت.

   گرامر عربی از قرن هشتم با کار ابن ابی اسحاق و شاگردانش تکوین یافت.

   اولین رسانه ها در گرامر عربی در قرون وسطایی افراط آمیز، در بافتار Mishnah ( تفسیر کتاب مقدس عربی ) پدیدار شدند. سنت Karaite از عباسیان بغداد منشاء گرفت. Diqduq ( قرن دهم) یکی از اولین تفسیرهای گرامری در مورد کتاب مقدس عربی است. ابن بارون در قرن دوازدهم زبان عربی را با عربی در سنت گرایی اسلامی مقایسه می کند.

   گرامر که به triviam هفت علوم انسانی تعلق دارد، به عنوان رشته اصلی در سراسر قرون وسطی، به دنبال اثر نویسندگانی از اواخر عهد  باستان  مثل Priscian تدریس شد. طرز برخورد زبان محلی تدریجاً در طول قرون وسطای افراط آمیز، با کارهای جداگانه ای مثل اولین رساله گرامری شروع شد، ولی فقط در دوره های رنسانس و باروک تحت تاثیر بود. در سال 1486 ، آنتونیو دِنِبریجا کتاب Las intraduciones Latinas contrapuesto el romance al Latin را منتشر کرد، و اولین گرامر اسپانیایی Gram'atica de la lengua castellana  در سال 1492 . در طول قرن 16 رنسانس ایتالیایی، Questione della lingua بحث موقعیت و فرم ایده آل زبان آلمانی بود، که توسط Dante's de vulgari eloquentia شروع شد.

   تدوین گرامرهای زبان های غیر اروپایی برای اهداف تبلیغ مذهبی و ترجمه انجیل از قرن 16 به بعد شروع شد، مثل (1560) Grammatica oArte de la lengua General de los Indios de los Reynos del per'u ، و گرامر Quechua به وسیله فری دومینگو دسانتو توماس. در 1643 Grammatica sclavonica متعلق یه ایون اوژویچ، و در سال 1762 ، راهنمایی مختصر برای گرامر انگلیسی متعلق به رابرت لوث پدیدار شد. گرامر عالی آلمان در 5 جلئ توسط یوهان کریستوف آولونگ، در اوایل 1774 ظاهر شد.

   از بخش آخر قرن 18 ، گرامر به عنوان رشته ای فرعی از رشته در حال تکوین زبان شناسی مدرن شناخته شد. گرامر جرمی به وسیله Vuk Stefanovic' Karadic' در 1814 پدیدار شدف در حالی که Deutsch Grammatik برادران Grimm اولین بار در سال 1818 انتشار یافت. گرامر قیاسی Franz Bopp ، نقطه شروع زبان شناسی قیاسی مدرن، در سال 1833 پدیدار شد.

   توسعه و پیشرفت گرامرها

   گرامرها از طریق استفاده تحول پیدا کردند و همین طور به واسطه جداسازی جمعیت انسانی با پیدایش بازنمایی های نوشتاری، قوانین رسمی در مورد کاربرد زبان هم پدیدار شد. گرامرهای رسمی کد گذاریهای کاربرد هستند که به وسیله مدرک تکراری در طول زمان و همین طور با مشاهده گسترش می یابند. به محض پایه گذاری و گسترش قواعد، مفهوم ناشی از مرور زمان در مورد اصلاح گرامری به وجود می آید. اغلب بین کاربرد همزمان و کاربردی که در طول زمان پذیرفته شده تا اصلاح شود تناقضی ایجاد می کند.

   زبان شناسان باور دارند که گرامرهای ناشی از مرور زمان ورای ذائقه زیباشناختی نویسندگان شان هیچ توجیهی ندارند، هرچند، رهنمودها در زبان جامعه شناسان به عنوان بخشی از توضیح علت این که « چرا افراد می گویند » I didn’t " do nothing و بعضی می گویند " I didn’t do any thing " و بعضی هم بسته به بافتار اجتماع یکی یا دیگری را به زبان می آورند، درنظر گرفته می شوند.

   بررسی رسمی گرامر بخش مهمی از آموزش کودکان از سن کودکی تا آموزش پیرفته است، هرچند قوانین تدریس شده «گرامر» در مفهومی نیست که اکثر زبان شناسان از انها استفاده می کنند، چون اغلب به جای توصیفی بودن، ناشی از مرور یا تجویزی هستند.

   زبان های ابداع شده ( که زبان های برنامه ریزی شده یا conlang هم نامیده می شوند ) در روزگار مدرن رایج ترند. بسیاری برای کمک به ارتباط انسانی طراحی شده اند ( مثلاً ، Inter lingu طبیعت گرایانه ، Esperanto نموداری، و Lojban شدیداً مصنوعی سازگار با منطق ) هر کدام از این زبان ها گرامر خودشان را دارند.

   بین نحو و ساخت شناسی نمی توان خط مشخصی رسم کرد. زبان های تحلیلی ار نحو برای بیان اطلاعاتی استفاده می کنند از طریق آهنگ صدا در زبان های مصنوعی کد گذاری می شود. به بیان دیگر ساختار واژه قابل اهمیت نیست و ساخت شناسی در زبان صرفاً مصنوعی یا ترکیبی بسیار قابل اهمیت است، در حالی که در زبان تحلیلی ساخت شناسی مهم نیست و نحو بسیار قابل توجه است. برای مثال، زبان چینی و افریقایی بسیار تحلیلی اندف و معنا بسیار وابسته به بافتار است ( هر دو آهنگ هایی ( در صدا ) دارند، و در گذشته بیشتر داشته اند، پس، در طول زمان حتی کمتر مصنوعی می شوند و بیشتر تحلیلی می شوند ).

   لاتین، که بسیار ترکیبی و مصنوعی است، برای بیان اطلاعات مشابهی که زبان چینی با نحو یا گفت شناسی بیان می کند، از پسوند و پیشوند و آهنگ صدا استفاده می کند. چون واژگان لاتین نسبتاً ( هرچند کاملاً ) در خود گنجانده هستند، از اجزایی می توان جمله قابل ادراکی را ساخت که در ترتیب دلخواهی قرار داده می شود. لاتین پیشوند و پسوند پیچیده و نحوی ساده دارد، در حالی که چینی برعکس است.

   گرامر تجویزی در مدرسه ابتدایی تدریس می شود. واژه « مدرسه گرامر » به لحاظ تاریخی به مدارسی اشاره دارد که گرامر لاتین را به کشیشان آینده تعلیم می دادند. زبان استاندارد مقایسه با لهجه و گویش محلی را تدریس کرد که موضوع مطالعه در گرامر توصیفی است ولی به صورت تجویزی تدریس نمی شود. « زبان اول » استاندارد شده که در آموزش ابتدایی تدریس شد ممکن است در معرض جر و بحث سیاسی قرار بگیرد، چون تعریف استاندارد ملیت یا قومیت را پایه گذاری می کند.

   برجستگی فرانسوی پاریسی در سراسر تاریخ مقالات فرانسوی مدرن  عمدتاً بدون چالش حکومت کرده است. در انگلیس بریتانیایی، تلفظ و آواسازی دریافت شده استاندارد بر مبنای زبان طبقات بالاتر در منطقه لندن استوار است، و بر مبنای sociolect ( گویش اجتماعی ) استوار است که از مدارس خصوصی انگلستان به اجتماع معرفی شد. در ایالات متحده آمریکا، تغییر و تنوع هایی از انگلیسی امریکایی وجود دارد ولی لهجع عمومی امریکایی از لحاظ استاندارد غیررسمی تلقی می شود چون اکثر امریکایی ها ان را بدون تکیه صدا درک می کنند؛ بر مبنای انگلیسی غربی میانه استوار است . به لهجه Omaha ، نبراسکا نزدیکترین است.

   ایتالیایی استاندارد بر مبنای گفتار پایتخت، شهر رم، استوار نیست، بلکه بر گفتار فلورانس استوار است که این به دلیل تاثیری است که فلورانسی ها بر ادبیات اولیه ایتالیایی داشتند. همچنین اسپانیایی استاندار هم بر گفتار مادرید استوار نیست، بلکه بر گفتاری استوار است که متکلمان تحصیل کرده ی مناطق شمالی تر مثل کاستیل و لئون صحبت می کنند. در آرژانتین و اروگوئه اسپانیایی استاندارد بر مبنای گویش های محلی بونیوس آیرس و مونته ویدئو استوار است.

   پرتغالی دو استاندارد نوشتاری رسمیف به ترتیب پرتغالی برزیلی و پرتغالی اروپایی دارد. نروژی هم دو استاندارد دارد، Bokmal , Nynorsk انتخابی بین چیزی است که در معرض بحث و گفتگو قرار دارد : هر شهر نروژ می تواند یکی از دو زبان رسمی ش را اعلام کند یا « بی طرف در زبان » باقی بماند. Nynorsk به وسیله اقلیت 27 درصدی شهرها پشتیبانی می شود. زبان اصلی مورد استفاده در مدارس ابتدایی معمولاً از زبان رسمی شهرش تبعیت می کند، و با رفراندوم میان بخش مدرسه محل تصمیم گیری می شود.

   آلمانی استاندار از کاربرد استاندارد شده رتبه صدراعظم « هی جرمن » در قرن 16 تا 17 پدید امد، تا حدوداض سال 1800 تقریباً تمام زبان نوشتاری بود ولی حالا آنقدر به طور گسترده صحبت می شود که اکثر گویش های قبلی آلمانی رو به انقراض هستند.

   ماندارین استاندارد مقام رسمی به عنوان گفتار استانداردی از زبان چینی را در جمهوری خلق چین (PRC) جمهوری چین (ROC) ، و جمهوری سنگاپور دارد. آواسازی و تلفظ ماندارین استاندارد بر مبنای گویش پکن از چینی ماندارین استوار است، در حالی که گرامر و نحو مبنای گویش چینی محلی مدرن استوار است. عربی استاندار مدرن مستقیماً براساس عربی کلاسیک استوار است، یعنی همان زبان قرآن، زبان هندوستان دو استاندارد هندو و اردو دارد.

   در ایالات متحده امریکاف انجمن ارتقای گرامر روز 4 مارس 2008 را به عنوان روز ملی گرامر نامگذاری کرد.

   — رهنمودهای بی تاخیر و قابل تحقیر Grammar Girls  برای بهتر نوشتن.

   Grammar Girls آنلاین گرامر را در پیش نمایی چاپی اش، آسان و لذت بخش می کند.

   آیا از مصدرهای گسسته گیج می شوید؟ آیا هنگامی که " whom " فراخوانده می شود از استفاده از " who "  می ترسید؟ آیا از کلماتی مثل «lay دراز کشیدن » و « lie دروغ گفتن » اجتناب می کنید ؟

   Grammar Girl برای کمک آماده است :

   میگنون فوگارتی، a . k . a  ، گرامر گرل، برای محو کردن گرامر بد تعیین می شود – ولی وی همچنین برای تا حد امکان بی دردسر کردن تعیین کرده است. یک سال قبل، میگنون فوگارتی برای از عهده برآمدن رایج ترین اشتباهاتی که افراد در حین گفتگو مرتکب می شوند podcast هفتگی ایجاد کرد. این پُدکست ها حالا بیش از هفت میلیون بار دان لود شده اند و میگنون رهنمودهای گرامر را روی Oprah به کار بسته و روی صفحات نیویورک تایمز، وال استریت ژورنال و یواس ای تودی به چشم می خورد.

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله گرامر

  فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

تحقیق در مورد تحقیق مقاله گرامر , مقاله در مورد تحقیق مقاله گرامر , تحقیق دانشجویی در مورد تحقیق مقاله گرامر , مقاله دانشجویی در مورد تحقیق مقاله گرامر , تحقیق درباره تحقیق مقاله گرامر , مقاله درباره تحقیق مقاله گرامر , تحقیقات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله گرامر , مقالات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله گرامر ، موضوع انشا در مورد تحقیق مقاله گرامر
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت