تحقیق مقاله ابتکاری ها

تعداد صفحات: 8 فرمت فایل: word کد فایل: 24546
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: علوم آموزشی و مشاوره تحصیلی
قیمت قدیم:۷,۰۰۰ تومان
قیمت: ۵,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله ابتکاری ها

    ابتکاری ها

  ابتکار راهی از جلب توجه فردی به یادگیری ، اکتشاف ،یا حل مسئله می باشد.اینجا تعداد کمی از ابتکارات

  مورد استفاده را ارایه داده ایم که همه در قالب "چگونه آن را حل کنیم " می باشند-کتابی که در اواسط قرن 20 ابتکارات را معروف کرد:

  اگر شما در فهم یک مسئله مشکل دارید ،سعی کنید یک شکل از آن بکشید.

  اگر شما نمی توانید راه حلی بیابید ،سعی به تظاهر داشتن یک راه حل کنید و ببینید که شما چه چیزی از آن میتوانید استخراج کنید(عمل معکوس).

  اگر مسئله مجرد است ،سعی کنید یک مثال عینی را امتحان کنید.

  ابتدا سعی کنید یک مسئله خیلی کلی را حل کنید (تناقض مخترع :هر چه برنامه جاه طلبانه تر باشد شانس موقیت بیشتر خواهد بود.)

  ریشه شناسی و تفسیرهای استفاده

  کلمه ابتکاری از کلمه یونانی "heurisko" می آید ،که به معنی یافتم می باشد .فرمی از آن همان فعل در فریاد معروف ارشمیدس یافت می شود"یافتم".این مورد در قرن 4 توسط پاپوس الکساندریا معرفی شد.مطالعه ابتکارات گاهی ابتاکار نامیده می شود،اما اغلب ابتکارات نامیده می شود.ابتکارات ،در اینجا ، مانند فیزیک یا ریاضی ، مفرد دانسته می شود .

  تئوری روانشناختی ابتکارات

  معروف ها:

  تنظیمات وتکیه گاه

  دسترسی به ابتکارات

  ابتکارات معرفی

  تقابل انسان وکامپیوتر

  در تقابل انسان وکامپیوتر، ارزش یابی ابتکارات یک تکنیک آزمایش قابل استفاده است که توسط مشاوران حرفه ای قابلیت استفاده پیشنهاد میشود.در ارزش یابی ابتکارات ،وجه مشترک کاربر توسط حرفه ای ها

  مرور می شود ومطلوبیت آن تا 10 ابتکار قابل استفاده ارزیابی می شود ،و هر جنبه متخلف ضبط می شود.

  چگونه آنرا حل کنیم

  کتاب جورج پولیا در سال 1945 "چگونه آنرا حل کنیم " یک دفتر کوچک است که روش های حل مسئله را شرح می دهد.مراحل زیر به هنگام حل مسائل ریاضی پیشنهاد می کند :

  1-ابتدا،شما می بایست مسئله را بفهمید.

  2-بعد از فهمیدن ،سپس یک برنامه بریزید.

  3-برنامه را اجرا کنید .

  4-به کار خود دوباره نگری کنید.چگونه می تواند بهتر باشد؟

  اگر این تکنیک شکست خورد ،پولیا پیشنهاد میکند :"اگر شما نمی توانید یک مسئله را حل کنید ،پس مسئله آسانتری وجود دارد که شما می توانید آنرا حل کنید:آنرا پیدا کنید." یا "اگر شما نمی توانید مسئله پیشنهادی را حل کنید ،ابتدا سعی کنید تا تعدادی مسائل مرتبط با آن را حل کنید.آیا میتوانید مسئله مرتبط در دسترس تری را تصور کنید؟" کتاب او شامل یک سری ابتکارات با فرم دیکشنری می باشد ،که بسیاری از آنها می بایست با

  ایجاد یک مسئله در دسترس تر حل شوند.

  ابتکارات

  تعریف غیررسمی

  نظیر رسمی

  تمثیل

  آیا می توانید یک مسئله بیابید که با مسئله شما شباهت داشته باشد وآنرا حل کنید ؟

  نقشه

  تعمیم

  آیا می توانید یک مسئله تعمیم پذیر تر از مسئله خودتان بیابید؟

  تعمیم دادن

  برقراری

  آیا می توانید مسئله خود را با استخراج یک اصل کلی از برخی مثال ها حل کنید؟

  برقراری

  نوسانات یک مسئله

  آیا می توانید مسئله خود را تغییر داده یا متفاوت سازیم تایک مسئله جدید بسازیم که راه حل های آن به شما در حل مسئله خودتان کمک می کند.

  جسجم

  مسئله کمکی

  آیا میتوانید یک خرده مسئله یا مسئله جنبی بیابید که راه حل آن به شما در حل مسئله کمک کند ؟

  خرده هدف ها

  مسئله ای حل شده ومرتبط با مسئله شما

  آیا می توانید مسئلهای مرتبط با مال خود می توانید بیابید که تازه حل شده باشد وشما از آن برای جواب دادن مسئله خود استفاده کنید؟

  تصدیق نمونه

  هماهنگی نمونه

  کاهش

  تخصیص سازی

  آیا میتوانید مسئله ای تخصصی تر بیابید ؟

  تخصیص سازی

  تجزیه

  آیا شما میتوانید مسئله را تجزیه کنید و ودوباره ترکیب شوند.

  تقسیم بندی وپیروزی

  ترکیب دوباره

  با برخی روش های جدید ؟

  مرور

  آیا شما می توانید با هدف آغاز کنید و برای چیزی که هم اکنون می دانید دوباره مرور کنید ؟

  مرور زنجیری

  رسم یک نگاره

  آیا شما می توانید یک تصویر از مسئله را رسم کنید ؟

  استقرا  وابسته به شکل

  المان های کمکی

  آیا شما می توانید تعدادی المان جدید به مسئله خود بیافزایید تا به راه حل نزدیک تر شوید ؟

  فضای اشغال شده

  البته تکنیک "آیا از همه چیز استفاده کرده ام "  برای مسائل امتحانات تحصیلی رسمی بسیار کاربردی است .

  کتاب به خاطرتاثیر قابل توجه آن حالت کلاسیک پیدا کرده است .کتاب های دیگر حول موضوع حل مسائل اغلب به تکنیک های خلاقانه مرتبط می شوند تا عینی . تفکرات جانبی ،نقشه برداری ذهنی ،تعاطی افکار راببینید .

  بهینه سازی خارجی

  بهینه سازی  خارجی یک ابتکار بهینه سازی است است که توسط مدل خود سازمان یافته بک –اسنپن از زمینه فیزیک آماری برداشت شده است .این ابتکار ابتدا برای نشانی دادن مسائل بهینه سازی ترکیبی مانند مسئله فروشنده دوره گرد و لیوان های فشرده  طراحی شده بود ،اگرچه این تکنیک برای اعمال در دامنه های بهینه سازی  ابراز شده بود.

  تکنیک

  بهینه سازی خارجی به عنوان یک الگوریتم جستجوی عمومی برای مسائل بهینه سازی ترکیبی طراحی شده بود.بر خلاف الگوریتم های زنتیک ،که با جمعی از راه حل های کاندید کار می کرد ،بهینه سازی خارجی

  یک راه حل منفرد را بازگشایی کرده و تغییرات عمومی را به بدترین سازنده ها ایجاد میکند.این مورد نیازمند آن است که یک ارایه مناسب انتخاب شود که به اجزا سازنده منفرد راه حل اجازه دهد تا به عنوان یک معیار کیفیت مشخص شوند.این مسئله با دیدگاه های کل نگر مانند بهینه سازی کلنی مورچه و محاسبه تکاملی متفاوت می باشد که سازگاری برابر را به همه اجزا راه حل بر پایه ارزیابی گروهی برخلاف یک تابع هدف به آنها تخصیص می دهد .الگوریتم با یک راه حل ابتدایی آغاز میشود ،که می تواند به طور اتفاقی ساخته شود ، یا اینکه از پروسه جستجوی دیگری استخراچ شود. تکنیک یک جستجوی ریز به ریز است ،و به طور فوقالعاده به یک تکنیک صعود تپه(جستجوی عمومی )شبیه سازد.یک آزمایش جزئی تر دیگر برخی قوانین جالب تر را نتیجه می دهدکه ممکن است دارای کاربرد وحتی کمی شباهت به دید گاه های جمعی وسیعتر باشد. قانون حاکم بر این الگوریتم آن است که اصلاح از طریق بهگزینگی با حذف اجزا کم کیفیت و جایگزینی

  آنها با اجزایی که به طور تصادفی انتخاب شده اند.این دقیقا بر خلاف الگوریتم های زنتیک است ،الگوریتم اصلی محاسبه ای تکاملی که راه حل های خوب را در تلاش برای یافت راه حل های بهتر انتخاب می کند.

  نیروهای محرک حاصل از این قانون ساده در ابتدا یک جستجوی رفتاری صعود به تپه قوی می باشد ،و ثانیا

  یک مکانیسم عکس که جستجو با استارت های چند گانه را تشبیه می کند.نمودار کیفیت راه حل کل نگر در طی زمان دوره هایی از پیشرفت را نشان می دهد که با سقوط های ناگهانی کیفیت که بیشتر در وضیعت است

  را آنگونه که توسط تعادل علامتگذاری شده شرح داده شد ،دنبال می کند.این سقوط های ناگهانی یا پرش های

  چشمگیر در فضای جستجو هستند که به الگوریتم اجازه می دهند تا از بهینه عمومی گریخته واین دیدگاه را از باقی پروسه های جستجوی عمومی متفاوت سازد.اگرچه چنین رفتارهای پایدار مشخص شده می توانند طراحی شوند یا به شدت رمز گذاری شوند ،شایان به ذکر است که این یک اثر فوری از قانون انتخابی جزء منفی پایه الگوریتم می باشد.بهینه سازی خارجی عمدتا برای مسائل ترکیبی مانند مسئله جزءبندی گراف و

  فروشنده دوره گرد ،مانند مسائلی از فیزیک آماری مثل لیوان های خرد شده به کار گرفته می شود .

  تفاوت ها دربرنامه های کاربردی وموضوع ها

  بهینه سازی خارجی  کلی برای عمل کردن روی رشته های ذره ای در جایی که کیفیت جزء توسط نسبت قطعی تغییر ذره ،یا کمک ذره ها به کیفیت راه حل کل نگر معین می گردد،توسعه یافته است.این کار شامل

  برنامه کاربردی مسائل بهینه سازی تابع استاندارد مانند دامنه های مسئله مهندسی می شود.توسعه مشابه دیگری در بهینه سازی خارجی بهینه سازی خارجی مستمر می باشد.بهینه سازی خارجی برای به تصویر کشیدن پیکسل ها همانگونه که به عنوان جستجوی عمومی بعد استفاده از بهینه سازی کلنی مورچه ،مورد استفاده قرار میگیرد،به کار گرفته میشود.بهینه سازی خارجی برای شناسایی ساختارها در شبکه های پیچیده مورد استفاده قرار گرفته است.بهینه سازی خارجی در مسئله مسیر یابی هدف چندگانه مورد استفاده قرار گرفته است.در انتها ،کمی کار روی کشف احتمال توزیع انجامی شده که برای کنترل گزینش استفاده می شده است.

  الگوریتم ممتیک

  الگوریتم ممتیک یک دیدگاه جمعی برای جستجوی ابتکاری در مسائل بهینه سازی می باشد.برای برخی دامنه های مسائل آنها بسیار موثر تر نسبت به الگوریتم های زنتیک نشان داده شده اند.برخی محققان آنها را با عنوان الگوریتم های زنیتک هیبریدی یا الگوریتم های زنتیک موزون نشان داده اند.از دیدگاه الگوریتم زنتیک ،اگر الگوریتم زنتیک با برخی انواع جستجوی عمومی ترکیب شود ،الگوریتم با نام ممتیک شناخته می شود.الگوریتم های ممتیک موضوع تحقیق علمی قوی هستند و با موفقیت برای بسیاری از ساختارهای واقعی وطرح های خط سیر سفینه فضایی به کار گرفته شده است .

  WalkSAT

  GSAT and WalkSAT الگوریتم های عمومی جستجو برای حل مسائل بولی رضایت مندی می باشند.

  هر دو الگریتم تحت فرمولی که در فرم نرمال ربط دهنده هست کار می کنند.آنها با اختصاص ارزش های

  اتفاقی برای همه متغیرها آغاز میکنند.اگر تخصیص دهی همه بخش ها مکفی باش ،الگوریتم متوقف شده و تخصیص دهی را باز می گرداند.وگرنه، ارزش یم متغیر تغییر می کند ،وپروسه تکرار می شود.

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله ابتکاری ها

  فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

تحقیق در مورد تحقیق مقاله ابتکاری ها, مقاله در مورد تحقیق مقاله ابتکاری ها, تحقیق دانشجویی در مورد تحقیق مقاله ابتکاری ها, مقاله دانشجویی در مورد تحقیق مقاله ابتکاری ها, تحقیق درباره تحقیق مقاله ابتکاری ها, مقاله درباره تحقیق مقاله ابتکاری ها, تحقیقات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله ابتکاری ها, مقالات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله ابتکاری ها, موضوع انشا در مورد تحقیق مقاله ابتکاری ها
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت