تحقیق مقاله رایگان استاندارد روش اندازه‏ گیری نمک در خوراک دام و طیور

تعداد صفحات: 4 فرمت فایل: word کد فایل: 2497
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: علوم دامی - دامپروری - دام و طیور
قیمت: ۰ تومان
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله رایگان استاندارد روش اندازه‏ گیری نمک در خوراک دام و طیور

   1- هدف

   هدف از تدوین این استاندارد تعیین روش‏های اندازه‏گیری نمک ( برحسب کلرورسدیم ) در خوراک دام و طیور می‏باشد .

   2- دامنه کاربرد

   این استاندارد مورد اندازه‏گیری میزان نمک در خوراک دام و طیور کاربرد دارد .

   3- روش کار

   میزان نمک موجود در خوراک دام و طیور را می‏توان از طریق روش‏های ارائه شده در ذیل اندازه‏گیری نمود :

   3-1- روش الف

   3-1-1- مواد و معرف‏های مورد نیاز

   3-1-1-1- اسید نیتریک غلیظ با وزن مخصوص 1/42

   3-1-1-2- محلول سولفات فریک :

   60 گرم از سولفات فریک Fe2(SO4)3 را در یک لیتر آب حل نمایید .

   3-1-1-3- محلول هیدروکسید آمونیم

   یک حجم از هیدروکسید آمونیم را با 12 حجم آب مخلوط نمایید .

   3-1-1-4- معرف سولفات فریک

   یک محلول 25 درصد ( وزن به حجم ) سولفات فریک تهیه نموده و آن را صاف کنید .

   3-1-1-5- محلول نیترات نقره  نرمال

   3-1-1-6- محلول تیوسیانات پتاسیم  نرمال

   3-1-2- روش آزمون

   یک گرم از نمونه آسیاب شده را وزن کرده و در یک بالن ژوژه 250 میلی لیتری منتقل نمایید و 50 میلی لیتر محلول سولفات فریک به آن اضافه کرده بالن را به آرامی تکان دهید سپس 100 میلی لیتر محلول هیدروکسید آمونیم به آن افزوده و به حجم برسانید . بالن را تکان داده تا کاملا مخلوط شود و بگذارید 10 دقیقه بماند . سپس آن را بر روی کاغذ صافی واتمن شماره 41 و یا معادل آن صاف نمایید .

   25 میلی لیتر از محلول صاف شده را در یک بشر 250 میلی لیتری وارد کرده و 10 میلی لیتر اسید نیتریک غلیظ و 10 میلی لیتر معرف سولفات فریک به آن اضافه کرده و سپس حجم معینی از نیترات نقره  نرمال نیز به محلول علاوه نمایید . مخلوط را حرارت داده تا بجوشد سپس آن را تا رسیدن به درجه حرارت آزمایشگاه خنک کرده و بگذارید رسوب ته نشین شود . آنگاه مازاد نیترات نقره را با محلول تیوسیانات پتاسیم  نرمال تیتر نمایید تا جایی که رنگ قرمز مایل به قهوه‏ای ایجاد شده حدود 15 ثانیه ثابت بماند .

   3-1-3- محاسبه

   میزان نمک بر حسب کلرورسدیم طبق فرمول زیر بدست می‏آید .

   = درصد نمک

  که در فرمول فوق :

  A = حجم محلول نیترات نقره بکار برده شده در آزمایش بر حسب میلی لیتر

  N1 = نرمالیته محلول نیترات نقره

   B = حجم محلول تیوسیانات پتاسیم مصرف شده بر حسب میلی لیتر

  N2 = نرمالیته محلول تیوسیانات پتاسیم

   W = وزن نمونه مورد آزمایش بر حسب گرم

   3-2- روش ب

   3-2-1- مواد و محلول‏های مورد نیاز

   3-2-1-1- محلول نیترات نقره  نرمال

   3-2-1-2- محلول تیوسیانات آمونیم  نرمال

   3-2-1-3- محلول اشباع شده سولفات مضاعف آمونیم فریک FENH4(SO4)2

   3-2-1-4- محلول اشباع شده پرمنگنات پتاسیم

   3-2-1-5- اسید نیتریک غلیظ با وزن مخصوص 1/42

   3-2-2- روش آزمون

   در حدود 2 گرم از نمونه را دقیقأ وزن کرده و در یک ارلن 250 میلی لیتری قرار دهید و به آن 25 میلی لیتر از محلول نیترات نقره  نرمال و سپس 25 میلی لیتر اسید نیتریک اضافه کرده و مخلوط را حرارات داده تا بجوشد .

   در موقع جوشیدن 10 میلی لیتر پرمنگنات اشباع شده به آن اضافه کنید و بگذارید بجوشد ) تقریبأ 15 دقیقه ) تا بیرنگ شود . سپس آن را خنک کرده و 100 میلی لیتر آب و 5 میلی لیتر معرف سولفات آمونیم فریک به آن افزوده و سپس آن را با محلول تیوسیانات آمونیم  نرمال تا ایجاد رنگ قرمز قهوه‏ای تیتر نمایید . بطوری که رنگ قرمز ایحاد شده تا 15 ثانیه پایدار بماند

   یک میلی لیتر محلول نیترات نقره  نرمال معادل است 0/00585 گرم کلرور سدیم .

   

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله رایگان استاندارد روش اندازه‏ گیری نمک در خوراک دام و طیور

  فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

تحقیق در مورد تحقیق مقاله رایگان استاندارد روش اندازه‏ گیری نمک در خوراک دام و طیور, مقاله در مورد تحقیق مقاله رایگان استاندارد روش اندازه‏ گیری نمک در خوراک دام و طیور, تحقیق دانشجویی در مورد تحقیق مقاله رایگان استاندارد روش اندازه‏ گیری نمک در خوراک دام و طیور, مقاله دانشجویی در مورد تحقیق مقاله رایگان استاندارد روش اندازه‏ گیری نمک در خوراک دام و طیور, تحقیق درباره تحقیق مقاله رایگان استاندارد روش اندازه‏ گیری نمک در خوراک دام و طیور, مقاله درباره تحقیق مقاله رایگان استاندارد روش اندازه‏ گیری نمک در خوراک دام و طیور, تحقیقات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله رایگان استاندارد روش اندازه‏ گیری نمک در خوراک دام و طیور, مقالات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله رایگان استاندارد روش اندازه‏ گیری نمک در خوراک دام و طیور, موضوع انشا در مورد تحقیق مقاله رایگان استاندارد روش اندازه‏ گیری نمک در خوراک دام و طیور
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت