تعداد صفحه: ۸ دسته بندی: زبان های خارجی

ریشه و تدریس عربی بسیاری خط و الفبای زبان پارسی را عربی می دانند و معتقدند پس از سقوط سلسله ساسانی و تسلط اعراب بر ایران این خط از اعراب و رسم الخط قرآن توسط ایرانیان به عاریت گرفته شده و جایگزین الفبا و خط پهلوی گشته است. این باور تا آن حد رسمی و رواج یافته است که نه تنها بسیاری از ما ایرانیان نیز آن را پذیرفته و الفبا و خط مکتوب خود را عربی می دانیم بلکه متاسفانه این نظریه در ...

تعداد صفحه: ۲ دسته بندی: زبان های خارجی

1. حضرت امیر: فی سعه اخلاق کُنوز الارزاق گنج های روزی در، گشاده رویی است. The treasury of income is in affable 2. حضرت امیر: احضر الناس جوابا من لم یغضب حاضر جواب ترین مردم کسی است که غضب نکند The improvisation of mans is who dont anger 3.پیامبر: السخی قریب من ا...، قریب من الناس، قریب من الجنته فرد سخاوتمند به خدا و مردم و نیز بهشت نزدیک است A man who is generous is near to god ...

تعداد صفحه: ۲ دسته بندی: زبان های خارجی

جدول فعل های ماضی صیغه معنی ضمیر فعل مفرد مذکرغائب انجام داد هو-ه فَعَلَ مثنی مذکر غائب انجام دادند(دونفر) هما-هما فَعَلا جمع مذکر غائب انجام دادند هم-هم فَعَلوا مفرد مؤنث غائب انجام داد ها-هی فَعَلَت مثنی مؤنث غائب انجام دادند(دونفر) هما-هما فَعَلَتا جمع مؤنث غائب انجام دادند هنَّ-هنَّ فَعَلن مفرد مذکر مخاطب انجام دادی أنتَ-کَ فَعَلتَ مثنی مذکر مخاطب انجام دادید انتما-کما ...

تعداد صفحه: ۱۰ دسته بندی: ادبیات فارسی

دانش زبان شناسی پیش گفتار یکی از ابزارهای شناخت رابطه ی بعضی از زبان ها با همدیگر دانش زبان شناسی تطبیقی و تاریخی است . از دیرباز برخی از دانشمندان علم لغت به همانندیهای میان برخی زبانها اشاره کرده اند . توجه به این پیوندهای زبانی از زمانی آغاز شد که پای اروپاییان به هند باز شد و با زبان سنسکریت آشنا شدند . کشیش فرانسوی کوردو ( le.p.courdoux ) و قاضی انگلیسی ویلیام جونز ( ...

تعداد صفحه: ۷ دسته بندی: زبان های خارجی

گرامر گرامر زمینه ای از زبان شناسی است که قراردادهای حاکم بر استفاده از هر زبان طبیعی معلوم را پوشش می دهد. شامل ساختار شناسی و نحو است، اغلب با آواشناسی، واج شناسی، معنا شناسی و کاربرد شناسی تکمیل می شود. هر زبان گرامر مجزای خودش را دارد. گرامر انگلیسی مجموعه ای از قواعد خود زبان انگلیسی است. گرامر انگلیسی بررسی خاص یا تحلیل این قواعد است. کتاب مرجع توضیح دهنده گرامر زبان « ...

تعداد صفحه: ۳ دسته بندی: زبان های خارجی

تاریخچه زبان انگلیسی زبان انگلیسی یکی از زبان‌های هندواروپایی از شاخه ژرمنی است. از دیگر زبان‌های شاخه ژرمنی می‌توان از آلمانی، هلندی، دانمارکی، سوئدی و نروژی نام برد. از آنجا که زبان فارسی نیز زبانی هندواروپایی (از شاخه آریایی) است، زبان فارسی با زبان‌های ژرمنی از جمله با انگلیسی خویشاوند است. خود شاخه ژرمنی به دو بخش شرقی و غربی تقسیم می‌شود که انگلیسی به ژرمنی غربی تعلق دارد. ...

تعداد صفحه: ۳۰ دسته بندی: ادبیات فارسی

تاثیر ادبیات فارسی بر شاعران غربی ادبیات فارسی بر نویسندگان و فرهنگ های بسیاری فراتر از مرزهای خود تأثیرگذار بوده است. غنای ادبیات این مرز و بوم تا به حدی است که بسیاری از مراکز بزرگ دانشگاهی جهان، از برلین تا ژاپن، برنامه های ثابتی با عنوان «مطالعات فارسی» با هدف بهره مندی از میراث ادبی ایران در نظر گرفته اند تا به قول ای.جی. براون «قضاوتی نامناسب در مورد فعالیت های اندیشمندانه ...

تعداد صفحه: ۱۴ دسته بندی: ادبیات فارسی

شاید مهمترین مشخصه‌ی انسان، زبان است. تا جایی که شاید بتوان گفت انسان زایشی است که در حوزه‌ی زبان صورت گرفته است. نقش زبان در هویت انسانی از چنان وزنه‌ای برخوردار است که بی‌شک معادله‌ی انسان با حذف فاکتورِ زبان تعریف شدنی نیست. تصویر، زبان و تفکر یکی از پیچیده ترین پدیده‌های دنیاهای پیرامونی ما رابطه‌ی زبان با تصویر و چگونگی به وجود آمدنِ تفکر و مکانیزم های این پدیده‌ی شگرف است. ...

تعداد صفحه: ۱۹ دسته بندی: زبان های خارجی

زبان و فرهنگ دوسویه واژه فرهنگ بیشتر به سه معنی به کار برده می شود: نخست به معنی آداب و تربیت، دوم به معنی معنویت و معارف، سوم به معنی مواریث یا ارزشهای اجتماعی. اگر بخواهیم تاریخ دگرگونی های فرهنگی یک مردم را بررسی کنیم معنی سوم کاربرد خواهد داشت که در واژه نامه وبستر[1] چنین تعریف شده است: فرهنگ، الگوی کلی رفتار انسان و محصولات آن است که به صورت فکر، سخن، کنشها و صنایع دستی ...

تعداد صفحه: ۱۴ دسته بندی: ادبیات فارسی

افعال ناقصه و چگونگی عمل به آنها واژه «اصبح» که از افعال ناقصه به شمار می‏رود، با مشتقات آن، در موارد متعددی از قرآن کریم به کار رفته است و مترجمان و مفسران آن را به گونه‏های مختلف ترجمه و تفسیر کرده‏اند. این اختلاف نظر سبب شده است که چهره مسئله تا حدودی ناشناخته بماند و برخی مترجمان در ترجمه این واژه دچار تحیّر شوند و گاه معنای خاصی را برای آن در نظر بگیرند و جز آن را رمی به ...

تعداد صفحه: ۱۱ دسته بندی: زبان های خارجی

ترجمه فعالیتی است با قدمتی بسیار که از اعصار باستان انجام می‌گرفته اما تا پیش از عصر زبان شناسی، متون بسیار معدودی درباره آن نوشته شده و نظریه هم ساخته و پرداخته نشده است. همان متون معدود را هم عمدتاً کسانی می‌نوشتند که خود دست اندرکار ترجمه بودند و صرفاً تاثراتشان را مدون می کردند. این نوشتار فاقد روی‌کردی نظام‌مند یا سنجه‌های عینی بودند، بسیاری از مترجمان دوران گذشته قائل به ...

تعداد صفحه: ۳ دسته بندی: زبان های خارجی

زبان انگلیسی یکی از زبان‌ های هند واروپایی از شاخه ژرمنی است. از دیگر زبان‌های شاخه ژرمنی می‌توان از آلمانی، هلندی، دانمارکی، سوئدی و نروژی نام برد. خود شاخه ژرمنی به دو بخش شرقی و غربی تقسیم می‌شود که انگلیسی به ژرمنی غربی تعلق دارد. امروزه حدود نیمی از مجموعه واژگان زبان انگلیسی و دستور آن زبان از همان ریشه ژرمنی است ولی نیم دیگر را وامواژه‌ها تشکیل می‌دهند. بیشتر این ...

تعداد صفحه: ۶ دسته بندی: زبان های خارجی

ضمیر ضمیر کلمه ای است که جانشین اسم می شود و از تکرار آن جلوگیری می کند . ضیر با اسمی که جانشین آن شده از نظر عدد ( مفرد ، مثنی ، جمع ) و از نظرجنس ( مذکر و مونث ) واز لحاظ موقعیت ( غایب ، مخاطب ، متکلم ) مطابقت دارد . ضمیر به دو دسته منفصل ( جدا ) و متصل (چسبان ) تقسیم می گردد . منفصل مرفوعی : هو ، هما ، ... ،أنتَ ، أنتما ، ... ، أنا ، نحن * هیَ طالبه .* منفصل منصوبی : إیاهُ ، ...

تعداد صفحه: ۵ دسته بندی: زبان های خارجی

زبان انگلیسی یکی از زبان‌های هندواروپایی از شاخه ژرمنی است. از دیگر زبان‌های شاخه ژرمنی می‌توان از آلمانی، هلندی، دانمارکی، سوئدی و نروژی نام برد. خود شاخه ژرمنی به دو بخش شرقی و غربی تقسیم می‌شود که انگلیسی به ژرمنی غربی تعلق دارد. امروزه حدود نیمی از مجموعه واژگان زبان انگلیسی و دستور آن زبان از همان ریشه ژرمنی است ولی نیم دیگر را وامواژه‌ها تشکیل می‌دهند. بیشتر این وامواژه‌ها ...

تعداد صفحه: ۹ دسته بندی: زبان های خارجی

زبان عربی یا زبان تازی، بزرگ‌ترین عضو از شاخه زبان‌های سامی است. و با زبان‌های عبری و آرامی همخانواده‌است.این زبان دارای ۴۲ صیغه میباشد که ۱۴ تای ان ماضی و ۱۴ تای بعدی مضارع و۱۴ تای بعد از آن آینده می‌باشد. عرب‌ها این زبان را «لغه الضاد» نیز می‌نامند زیرا تنها زبانی است که دارای ضاد صامت است. (در زبان آلبانیایی پس از پذیرش اسلام و نفوذ زبان عربی، حرف ضاد وارد آن شد.) شمار ...

تعداد صفحه: ۱۲ دسته بندی: زبان های خارجی

گرامر یا دستور زبان این درس درباره زمان گذشته ساده است که نکات آن در زیر آورده شده است. 1. زمان گذشته به عملی اشاره می کند که در گذشته انجام شده و تمام شده است. زمان گذشته ساده در انگلیسی با افزودن ed به آخر فعل ساخته می شود. به مثال های زیر توجه کنید. 1) I play football every day. (زمان حال ساده ) من هر روز فوتبال بازی می کنم I played football yesterday. (زمان گذشته ساده) من ...

تعداد صفحه: ۱۴ دسته بندی: زبان های خارجی

نکته ها : 1 – برای سؤال در زمان حال ساده از افعال کمکی do, does‌استفاده می کنیم. به این ترتیب که در ابتدای جمله بایستی فعل کمکی do و یا does را بیاوریم. البته در آغاز جمله do,does را بیاوریم. البتهدر آغاز جمله do و یا does باید با حرف بزرگ شروع شوند. فعل کمکی does فقط برای سوم شخص مفرد بکار می رود و برای بقیه صیغه ها فعل کمکی do به کار می رود. به مثال های زیر توجه کنید. آیا شما ...

تعداد صفحه: ۱۳ دسته بندی: زبان های خارجی

نکته ها : 1 – کلمه ای که رنگ را بیان می کند مانند یک صفت قبل از اسم آورده می شود مانند : Red car اتومبیلِ قرمز White bag کیفِ سفید This is a red car. این یک اتومبیلِ قرمز است That is a white bag. آن یک کیفِ سفید است These are red cars. این ها اتومبیل های قرمز هستند Those are white bags. آن ها کیف های سفید هستند 2 – بعد از فعل های is و are نیز می توان به صورت زیر رنگ را بیان کرد. ...

تعداد صفحه: ۳ دسته بندی: زبان های خارجی

جمله مشهوریست که می‌گوید هر که دو زبان را بداند در حکم دو نفر است.دانستن زبان انگلیسی یا هر زبان دیگر قبل از آنکه در قالب یک رشته توضیح داده شود یک امکان فوق‌العاده مناسب است برای استفاده از کتاب‌ها و مقالاتی که دوست داریم بدون هیچگونه واسطه‌ای آنها را مطالعه کنیم، بهترین ترجمه‌ها و ماهرترین مترجمان آنچه به ما می‌رسانند به اندازه اصل یک اثر نمیتواند گویا باشد به عبارتی اینجا از ...

تعداد صفحه: ۷ دسته بندی: زبان های خارجی

گرایشها، ادامه تحصیل و رشته های مشابه گرایش های مقطع لیسانس: دبیری زبان انگلیسی زبان و ادبیات انگلیسی مترجمی زبان انگلیسی وضعیت ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر: (کارشناسی ارشد و ...) دبیری زبان انگلیسی: در دوره کارشناسی ارشد، دانشجوی زبان انگلیسی می تواند در گرایش آموزش زبان انگلیسی به تحصیلات خود ادامه دهد. در این مقطع هر دانشجو الزاماً باید 32 واحدی را بگذراند که 4 واحد آن به ...

تعداد صفحه: ۸ دسته بندی: زبان های خارجی

تا سال 1362 میلادی زبان انگلیسی در کشور انگلستان زبان رسمی نبود! در آن تاریخ زبان انگلیسی زبان حقوقی دادگاههای انگلستان اعلام گشت، در سال 1363 نخست وزیر انگلستان هنگام افتتاح پارلمان به زبان انگلیسی سخن گفت و از آن به بعد زبان انگلیسی زبان رسمی گردید. نویسندگان و دانشمندان تا قرن شانزدهم به زبان لاتین آثار خویش را می‌نویشتند لکن درام پردازان آثار خود را به زبان انگلیسی. ...

تعداد صفحه: ۳۲ دسته بندی: زبان های خارجی

انواع ضمایر ضمایر (فاعلی، مفعولی، ملکی، انعکاسی و...) ضمیر کلمه‌ای دستوری یا گرامری است که جانشین یک اسم یا عبارت اسمی می‌شود. ضمیرها انواع مختلفی دارند که مهمترین آنها عبارتند از: ضمایر فاعلی، مفعولی، ملکی، انعکاسی، اشاره‌ای، نامعین، نسبی و سؤالی که از این میان ضمایر فاعلی، مفعولی ملکی و انعکاسی جزو ضمایر شخصی به حساب می‌آیند. ضمایر فاعلی 1- همه ضمایر شخصی (فاعلی، مفعولی و...) ...

تعداد صفحه: ۳ دسته بندی: زبان های خارجی

زبان انگلیسی یکی از زبان‌های هندواروپایی از شاخه ژرمنی است. از دیگر زبان‌های شاخه ژرمنی می‌توان از آلمانی، هلندی، دانمارکی، سوئدی و نروژی نام برد. از آنجا که زبان فارسی نیز زبانی هندواروپایی (از شاخه آریایی) است، زبان فارسی با زبان‌های ژرمنی از جمله با انگلیسی خویشاوند است. خود شاخه ژرمنی به دو بخش شرقی و غربی تقسیم می‌شود که انگلیسی به ژرمنی غربی تعلق دارد. امروزه حدود نیمی از ...

تعداد صفحه: ۷ دسته بندی: ادبیات فارسی

نیاز و اقبال مردم به زبان عربی روزافزون است و جوانان، هزارهزار، به جرگه عربی خوانان می پیوندند ، و از سوی دیگر، کتابهائی خرد و کلان، و غالبا بازاری و میان تهی، با نامهای عربی سهل و سخت و روان و خودآموز و غیر آن ، همچون سنگ بر سر جوانان بی گناه می بارد. با ملاحظه این احوال، گمان بردم که پس از سالیان دراز که در کشورهای مختلف صرف آموختن عربی کرده ام، و نیز پس از تجربیاتی که درخلال ...

تعداد صفحه: ۶ دسته بندی: زبان های خارجی

حروف مبانی یا هجای زبان‌ عربی‌، 29 حرف‌ است‌ که‌ 14 حرف‌ را قمری‌ و 14 حرف‌ را شمسی‌ گویند. الف‌ نه‌ شمسی‌ است‌ و نه‌ قمری‌؛ زیرا همیشه‌ ساکن‌ است‌ و نمی‌تواند در اوّل‌ کلمه‌ قرارگیرد. 14 حرف‌ شمسی‌ عبارتند از: [ت‌، ث‌، د، ذ، ر، ز، س‌، ش‌، ص‌، ض‌، ط‌، ظ‌، ل‌، ن‌] = شنل‌ زردست‌ 14 حرف‌ قمری:‌ [أ، ب‌، ج‌، ح‌، خ‌، ع‌، غ‌، ف‌، ق، ک‌، م‌، ه، و، ی‌]= باغ وقف حکیم خجعه تفاوت حروف قمری ...

تعداد صفحه: ۱۲ دسته بندی: زبان های خارجی

درس 1 زمان آینده فعل ساده +are+going - is – am + فاعل فعل ساده یعنی بدون to + بدون ing- بدونed – s بدون d شکل گذشته نباشد. Going to (قصد گذاشتن) play football going to I am (من قصد دارم فوتبال بازی کنم.) می توانیم به آن جمله چنین هم بنویسیم برای رسمان آینده I will play football ( من می خواهم فوتبال بازی کنم = من فوتبال بازی خواهم کرد) هر کاری که هنوز شروع نکردیم ولی می خواهیم آن ...

تعداد صفحه: ۴ دسته بندی: زبان های خارجی

معرب ومبنی والاسم منه معرب و مبنی لشبه من الحروف مدنی اسم به دو نوع تقسیم می شود: 1 - معرب(آنچه که شبیه حروف نیست) 2- مبنی (آنچه که شبیه حروف است) به نظر مصنف وسیبویه وابن ابی ربیع علت بناء اسماء مبنی تنها بخاطرشبیه بودن آنها به معروف است. کاشبه الوضعی فی اسمی جئتنا والمعنوی فی متی وفی هتا وکنیابه عن الفعل بلا تاثر و کافتقار أصلا در ابیات بالا انواع شباهت اسم به حرف را ...

تعداد صفحه: ۷ دسته بندی: زبان های خارجی

)آیه 4 سوره محمد فَإِذَا لَقِیتُمُ الَّذِینَ کَفَرُواْ فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتىَّ إِذَا أَثخَْنتُمُوهُمْ فَشُدُّواْ الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَ إِمَّا فِدَاءً حَتىَ‏ تَضَعَ الحَْرْبُ أَوْزَارَهَا ذَالِکَ وَ لَوْ یَشَاءُ اللَّهُ لاَنتَصَرَ مِنهُْمْ وَ لَاکِن لِّیَبْلُوَاْ بَعْضَکُم بِبَعْضٍ وَ الَّذِینَ قُتِلُواْ فىِ سَبِیلِ اللَّهِ فَلَن یُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ(4) التبیان ...

تعداد صفحه: ۵ دسته بندی: زبان های خارجی

1)آیه 1سوره حجرات یَأَیهَُّا الَّذِینَ ءَامَنُواْ لَا تُقَدِّمُواْ بَینْ‏َ یَدَىِ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ اتَّقُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سمَِیعٌ عَلِیمٌ(1) التبیان فی تفسیر القرآن، ج‏9، ص: 340 قرأ یعقوب «لا تقدموا» بفتح التاء و الدال. الباقون بضم التاء و کسر الدال من التقدیم. و قیل: انهما لغتان. قدم و تقدم مثل عجل و تعجل‏. قال ابن عباس و الحسن: الآیه «لا تقدموا» فی الحکم أو فی ...

تعداد صفحه: ۳ دسته بندی: زبان های خارجی

)آیه 16 سوره احقاف أُوْلَئکَ الَّذِینَ نَتَقَبَّلُ عَنهُْمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُواْ وَ نَتَجَاوَزُ عَن سَیَِّاتهِِمْ فىِ أَصحَْابِ الجَْنَّه ِ وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِى کاَنُواْ یُوعَدُونَ(16) التبیان فی تفسیر القرآن، ج‏9، ص: 276 قرأ «نتقبل، و نتجاوز» بالنون فیهما حمزه و الکسائی و خلف، على وجه الاخبار من اللَّه عن نفسه و لقوله «و وصینا» الباقون بالیاء فیهما، على ما لم یسم فاعله‏. ...

تعداد صفحه: ۲۴ دسته بندی: زبان های خارجی

بررسی اختلاف در ترجمه واژه «لیُنذِرَ» (احقاف 46 : 12) لیُنذِرَ/لتُنذِرَ وَ مِن قَبْلِهِ کِتَابُ مُوسىَ إِمَامًا وَ رَحْمَه ً وَ هَذَا کِتَابٌ مُّصَدِّقٌ لِّسَانًا عَرَبِیًّا لِّیُنذِرَ الَّذِینَ ظَلَمُواْ وَ بُشْرَى‏ لِلْمُحْسِنِینَ(احقاف46: 12) بررسی ترجمه ها: موارد اختلاف در ترجمه های فارسی: 1- تا بیم دهد 2- تا بیم دهی 1) نمونه هایی از ترجمه های مطابق با «تا بیم دهد» : و پیش ...

تعداد صفحه: ۲۱ دسته بندی: زبان های خارجی

1) بررسی اختلاف در ترجمه واژه «إسرارهم»(محمد47: 26) إسرارهم/ أسرارهم ذَلِکَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لِلَّذِینَ کَرِهُواْ مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِیعُکُمْ فىِ بَعْضِ الْأَمْرِ وَ اللَّهُ یَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ(26) بررسی ترجمه ها: موارد اختلاف در ترجمه های فارسی: 1- راز گویی 2- رازها، سرها، اسرار 1) نمونه هایی از ترجمه های مطابق با «راز گویی» : این به خاطر آن است که آنان به کسانى که ...

تعداد صفحه: ۷ دسته بندی: زبان های خارجی

)بررسی اختلاف در ترجمه واژه های «نتقبّل» و «نتجاوز»( احقاف 46: 16) نتقبّل/ یُتَقَبَّلُ ؛ نتجاوز/ یُتَجاوَزُ أُوْلَئکَ الَّذِینَ نَتَقَبَّلُ عَنهُْمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُواْ وَ نَتَجَاوَزُ عَن سَیَِّاتهِِمْ فىِ أَصحَْابِ الجَْنَّه ِ وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِى کاَنُواْ یُوعَدُونَ(16) بررسی ترجمه ها موارد اختلاف در ترجمه های فارسی: 1- می پذیریم 2- پذیرفته شود 3- در می گذریم 4- در ...

تعداد صفحه: ۱۰ دسته بندی: زبان های خارجی

)بررسی اختلاف در ترجمه جمله «أذهبتم» (احقاف 46: 20) أذهبتم/أ أذهبتم وَ یَوْمَ یُعْرَضُ الَّذِینَ کَفَرُواْ عَلىَ النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَیِّبَاتِکمُ‏ْ فىِ حَیَاتِکمُ‏ُ الدُّنْیَا وَ اسْتَمْتَعْتُم بهَِا فَالْیَوْمَ تجُْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا کُنتُمْ تَسْتَکْبرُِونَ فىِ الْأَرْضِ بِغَیرِْ الحَْقّ‏ِ وَ بمَِا کُنتُمْ تَفْسُقُونَ(20) بررسی ترجمه ها موارد اختلاف در ترجمه های ...

تعداد صفحه: ۱۵ دسته بندی: زبان های خارجی

در آمدی به این موضوع (عدد و قواعد استعمال در عربی): * زبان عربی قاعده مند ترین زبان هاست،شمارش (عدد) در این زبان از قاعده و قانونمندی خاصّی تبعیّت می کند . آشنایی با چند اصطلاح در این باره خالی از لطف نیست : عَدَدْ : در زبان فارسیبه آن شماره و بکارگیری آن شمردن گوند ، در زبان عربی نیز به همین مفهوم است ، لیکن کاربرد آن در اعداد مختلف شیوه خاص خود را داراست . مَعْدوُدْ : به چیزی ...

تعداد صفحه: ۱۵ دسته بندی: زبان های خارجی

در آمدی به این موضوع (عدد و قواعد استعمال در عربی): * زبان عربی قاعده مند ترین زبان هاست،شمارش (عدد) در این زبان از قاعده و قانونمندی خاصّی تبعیّت می کند . آشنایی با چند اصطلاح در این باره خالی از لطف نیست : عَدَدْ : در زبان فارسیبه آن شماره و بکارگیری آن شمردن گوند ، در زبان عربی نیز به همین مفهوم است ، لیکن کاربرد آن در اعداد مختلف شیوه خاص خود را داراست . مَعْدوُدْ : به چیزی ...

تعداد صفحه: ۱۵ دسته بندی: زبان های خارجی

در آمدی به این موضوع (عدد و قواعد استعمال در عربی): * زبان عربی قاعده مند ترین زبان هاست،شمارش (عدد) در این زبان از قاعده و قانونمندی خاصّی تبعیّت می کند . آشنایی با چند اصطلاح در این باره خالی از لطف نیست : عَدَدْ : در زبان فارسیبه آن شماره و بکارگیری آن شمردن گوند ، در زبان عربی نیز به همین مفهوم است ، لیکن کاربرد آن در اعداد مختلف شیوه خاص خود را داراست . مَعْدوُدْ : به چیزی ...

تعداد صفحه: ۱۳ دسته بندی: زبان های خارجی

تعریف کلمه ادغام در لغت به معنی «ادخال _ داخل نمودن» می باشد و در تجوید، عبارتست از «حذف یک حرف ساکن و مشدّد نمودن حرف بعدی». به سخن ساده تر اینکه حرف اول در داخل حرف دوم ناپدید و موجب فشرده شدن (تشدید) حرف دوم شده است. مانند مِنْ مَا که باید نون ساکنه را حذف و به جای آن میم مَا را مشدد کنیم، به این عمل ادغام می گویند (مِمَّا). پس همیشه ادغام موجب مشدد شدن حرف می شود. حرف حذف ...

تعداد صفحه: ۴۲ دسته بندی: زبان های خارجی

[الحدیقه الأولی معنی النحو فی الاصل وحده اصطلاحأ] الحدیقه الاولی: فیما اردت تقدیمه. ص: غرّه : النحو علم بقوانین الفاظ العَرب، من حیث الاعراب و البناء و فائدته حفظ اللسان عن الخطأ فی المقال، و موضوعه: الکلمه و الکلام. فالکلمه : لفظ موضوع مفرد: و هی اسم و فعل و حرف. والکلام: لفظ مفید بالسناد، و لایتأتّی الاّ فی اسمین، او فعل و اسم. المعلوم علی الوجه الأکمل، ینبغی له أن یتصوّرَ ...

تعداد صفحه: ۱۳۸ دسته بندی: ادبیات فارسی

بسمه‌تعالی قواعد زبان عربی صرف (تجزیه ساختمان هر کلمه) فعل اسم حرف نحو(نقش هر کلمه در جمله) انواع اعراب اعراب فعل مضارع مرفوعات منصوبات مجرورات توابع اعداد (تحلیل صرفی فعل ) 1) فعل از نظر زمان و صیغه ماضی ماضی ساده ماضی نقلی ماضی بعید نهی جحد ماضی استمراری غایب و متکلم مخاطب مضارع امر مستقبل 2) فعل از نظر تعداد حروف ثلاثی مجرد مزید رباعی مجرد مزید 3) فعل از نظر کیفیت حروف صحیح ...

تعداد صفحه: ۶۱ دسته بندی: ادبیات فارسی

به فعلی که در ریشه آن حرف علّه (و، ی، ا) وجود داشته باشد «فعل معتل» می‌گویند.[1] مانند:«وعد، یسر، قول، بیع، دعو، رمی و …» انواع فعل معتل از این جهت که حرف عله چندمین حرف ریشه باشد فعل معتل، به سه دسته تقسیم می شود: مثال، اجوف، ناقص 1-معتل مثال: فعلی است که اولین حرف ریشه آن، حرف عله می باشد. الف)مثال واوی مانند:وعد(وعده داد)، وصل(رسید)، ودع(رها کرد، ترک کرد)، وهب(بخشید)… ب)مثال ...

تعداد صفحه: ۲۳ دسته بندی: ادبیات فارسی

فصل1 ROYAL OAK ، میشیگان ، شهری معمولی در وسط آمریکاست . مردم دوست دارند در آنجا زندگی کنند چون آنجا آرام و تمیز و امن است . اما در آن شب تابستانی واقعه وحشتناکی در خانه راحت در ALDEN DRIVE در حال وقوع بود . JOHNNY CASTELEONE به دو مردی که همسر وی را پایین روی کف زمین نگه داشته بودند.نگاه می کرد، سپس به دوست قدیمی اش PAULY CUTRONE نگاه کرد و گفت « به DARLENE صدمه نزنید او هیچ ...

تعداد صفحه: ۸ دسته بندی: روانشناسی

دانشجویان ایرانی در اکثر موارد دانش آموزان و دانشجویان ایرانی در یاد گیری زبان خارجه بعنوان زبان دوم وشاید هم زبان یا لهجه سوم دچار مشکل هستند در بعضی از زبانها ساختار جمله زبان اصلی با زبان دوم کاملاً متفاوت می باشد وچون اکثر دانش آموزان برای یادگیری زبان دوم با ساختار زبان اصلی مقایسه می کنند لذا یادگیری مشکل می شود بعنوان مثال در زبان فارسی ساختار جمله به شکلی است که اگر زبان ...

تعداد صفحه: ۳ دسته بندی: زبان های خارجی

این بیماری در کلیه نواحی آسیا شایع است و در تایوان خیلی خسارت می‌زند. علائم بیماری بصورت لکه‌های خاکستری قهوه‌ای با حاشیه قهوه‌ای و مرکز خاکستری در سطح فوقانی غلاف برگ نزدیک به خوشه است. خوشه‌ها پوشیده و قسمت عمده‌ای از آن داخل غلاف باقی می‌ماند. این بیماری در حرارت 20 تا 28 درجه سانتی‌گراد به شدت توسعه یافته و در زیر 13 درجه، رشد نمی‌نماید این بیماری گاهی روی ساقه‌های آلوده به ...

تعداد صفحه: ۶ دسته بندی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری

a.Introduction Albania republic in southeastern Europe, officially known as the Republic of Albania. It lies along the northwestern edge of the Balkan Peninsula. Separated from Italy by only 76 km (47 mi) of the Adriatic Sea, Albania, throughout its history, has been occupied by Italian powers expanding eastward into the Balkans or by Balkan powers expanding westward. In the ...

تعداد صفحه: ۳۱ دسته بندی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری

نمادگرایی باد چندین وجه دارد، به دلیل انقلاب درونی اش، نماد بی ثباتی، ناپایداری و بی استحکامی است. باد نیرویی اولیه است که متعلق به تیتانها است، و خشونت و کوری آنان از همین جا است. از سویی دیگر، باد مترادف با نفخه است و در نتیجه مترادف است با روح و جوهر روحی از مبدأیی الهی. از اینجا است که زبور، همچون قرآن، باد را پیک الهی و همسنگ فرشتگان می داند. حتی باد اسم خود را به جبرئیل، ...

تعداد صفحه: ۱۰ دسته بندی: زبان های خارجی

Engage Students in Active Learning The educational reform agenda and educational researchers tell us that active engagement in learning is an important goal for our students. Can it really occur? How do teachers engage students in active learning? And, just as importantly, how do teachelresa rn to help students become actively involved in learning? The National Center for ...

تعداد صفحه: ۶ دسته بندی: زبان های خارجی

مشکلات ضرورت فراگیرى ‌زبان‌ هاى‌ خارجى‌ ایرنا فراگیرى‌ زبان‌هاى‌ خارجى‌ بویژه انگلیسى‌ به دلیل گستره کاربرد آن در دنیاى‌ امروز از حد یادگیرى‌ صرف زبان فراتر رفته و به نیازى‌ اساسى‌ براى‌ مردم بویژه نسل جدید براى‌ ارتباط با جهان تبدیل شده است. باتوجه به پیشرفت چشم گیر فناورى‌ ارتباطات درسالهاى‌ اخیر، حتى‌ فقیرترین جوامع ، سرمایه گذاریهاى‌ قابل‌توجهى‌ در زمینه آموزش زبان انگلیسى‌ ...

تعداد صفحه: ۲۴۵ دسته بندی: ادبیات فارسی

فصل اول- کلیات طرح 1-1 بیان مسئله بررسی سیر تاریخی زبان و ادبیات عرب در ایران از دوره صفویه تا قاجاریه که در آن با توجه به بازه زمانی بین سالهای 910ه..ق الی 1210ه..ق و با توجه به فارسی زبان بودن ایرانیان و و شاید حس کنجکاوی در مورد چگونگی و ضعیف ادبیات عرب در ایران در دوره اوج گیری شیعه و تقابل به وجود آمده با تسنن و چگونگی تسری و داخل شدن ادبیات عرب در ایران آن زمان مرا برآن ...

تعداد صفحه: ۱۵ دسته بندی: زبان های خارجی

«حسین توفیق الحکیم» پدر نمایشنامه نویسی عرب به سال 1898م در اسکندریه زاده شد[i]. پدرش، اسماعیل از قاضیان مشهور و اهل ادب بود. توفیق بسیاری از خوی های پدرش در متانت ، صبر و تأمل را به ارث برد.مادرش نیز زنی ترک نژاد و بسیار جسور بود . او تسلط زیادی بر همسر و فرزندش داشت و مانع ارتباط فرزند با دنیای خارج و بازی با همسن و سالهایش می گشت و همین عامل ، زمینه ی گوشه گیری توفیق حکیم را ...

تعداد صفحه: ۲۰ دسته بندی: زبان های خارجی

تعریف جمله : جمله در زبان انگلیسی به یک فرمول نوشته می شود آنهم به فرمول زیر قید زمان + قید مکان + مفعول + فعل + فاعل برای جمله نویسی صحیح ضمایر فاعلی . ضمایر مفعولی و صفات ملکی بایستی به طور صحیح استفاده شود At برای مثال این کلمه در یک موقیعت اینطور استفاده می شود در مواقعی که شما قصد ماندن در جایی را به مدت کوتاهی دارید از At استفاده می کنید برای مثال : I'm At The Hospital و ...

ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت