تعداد صفحه: ۸ دسته بندی: زبان های خارجی

ریشه و تدریس عربی بسیاری خط و الفبای زبان پارسی را عربی می دانند و معتقدند پس از سقوط سلسله ساسانی و تسلط اعراب بر ایران این خط از اعراب و رسم الخط قرآن توسط ایرانیان به عاریت گرفته شده و جایگزین الفبا و خط پهلوی گشته است. این باور تا آن حد رسمی و رواج یافته است که نه تنها بسیاری از ما ایرانیان نیز آن را پذیرفته و الفبا و خط مکتوب خود را عربی می دانیم بلکه متاسفانه این نظریه در ...

تعداد صفحه: ۲ دسته بندی: زبان های خارجی

1. حضرت امیر: فی سعه اخلاق کُنوز الارزاق گنج های روزی در، گشاده رویی است. The treasury of income is in affable 2. حضرت امیر: احضر الناس جوابا من لم یغضب حاضر جواب ترین مردم کسی است که غضب نکند The improvisation of mans is who dont anger 3.پیامبر: السخی قریب من ا...، قریب من الناس، قریب من الجنته فرد سخاوتمند به خدا و مردم و نیز بهشت نزدیک است A man who is generous is near to god ...

تعداد صفحه: ۲ دسته بندی: زبان های خارجی

جدول فعل های ماضی صیغه معنی ضمیر فعل مفرد مذکرغائب انجام داد هو-ه فَعَلَ مثنی مذکر غائب انجام دادند(دونفر) هما-هما فَعَلا جمع مذکر غائب انجام دادند هم-هم فَعَلوا مفرد مؤنث غائب انجام داد ها-هی فَعَلَت مثنی مؤنث غائب انجام دادند(دونفر) هما-هما فَعَلَتا جمع مؤنث غائب انجام دادند هنَّ-هنَّ فَعَلن مفرد مذکر مخاطب انجام دادی أنتَ-کَ فَعَلتَ مثنی مذکر مخاطب انجام دادید انتما-کما ...

تعداد صفحه: ۱۰ دسته بندی: ادبیات فارسی

دانش زبان شناسی پیش گفتار یکی از ابزارهای شناخت رابطه ی بعضی از زبان ها با همدیگر دانش زبان شناسی تطبیقی و تاریخی است . از دیرباز برخی از دانشمندان علم لغت به همانندیهای میان برخی زبانها اشاره کرده اند . توجه به این پیوندهای زبانی از زمانی آغاز شد که پای اروپاییان به هند باز شد و با زبان سنسکریت آشنا شدند . کشیش فرانسوی کوردو ( le.p.courdoux ) و قاضی انگلیسی ویلیام جونز ( ...

تعداد صفحه: ۷ دسته بندی: زبان های خارجی

گرامر گرامر زمینه ای از زبان شناسی است که قراردادهای حاکم بر استفاده از هر زبان طبیعی معلوم را پوشش می دهد. شامل ساختار شناسی و نحو است، اغلب با آواشناسی، واج شناسی، معنا شناسی و کاربرد شناسی تکمیل می شود. هر زبان گرامر مجزای خودش را دارد. گرامر انگلیسی مجموعه ای از قواعد خود زبان انگلیسی است. گرامر انگلیسی بررسی خاص یا تحلیل این قواعد است. کتاب مرجع توضیح دهنده گرامر زبان « ...

تعداد صفحه: ۳ دسته بندی: زبان های خارجی

تاریخچه زبان انگلیسی زبان انگلیسی یکی از زبان‌های هندواروپایی از شاخه ژرمنی است. از دیگر زبان‌های شاخه ژرمنی می‌توان از آلمانی، هلندی، دانمارکی، سوئدی و نروژی نام برد. از آنجا که زبان فارسی نیز زبانی هندواروپایی (از شاخه آریایی) است، زبان فارسی با زبان‌های ژرمنی از جمله با انگلیسی خویشاوند است. خود شاخه ژرمنی به دو بخش شرقی و غربی تقسیم می‌شود که انگلیسی به ژرمنی غربی تعلق دارد. ...

تعداد صفحه: ۳۰ دسته بندی: ادبیات فارسی

تاثیر ادبیات فارسی بر شاعران غربی ادبیات فارسی بر نویسندگان و فرهنگ های بسیاری فراتر از مرزهای خود تأثیرگذار بوده است. غنای ادبیات این مرز و بوم تا به حدی است که بسیاری از مراکز بزرگ دانشگاهی جهان، از برلین تا ژاپن، برنامه های ثابتی با عنوان «مطالعات فارسی» با هدف بهره مندی از میراث ادبی ایران در نظر گرفته اند تا به قول ای.جی. براون «قضاوتی نامناسب در مورد فعالیت های اندیشمندانه ...

تعداد صفحه: ۱۴ دسته بندی: ادبیات فارسی

مقدمه شاید مهمترین مشخصه‌ی انسان، زبان است. تا جایی که شاید بتوان گفت انسان زایشی است که در حوزه‌ی زبان صورت گرفته است. نقش زبان در هویت انسانی از چنان وزنه‌ای برخوردار است که بی‌شک معادله‌ی انسان با حذف فاکتورِ زبان تعریف شدنی نیست. تصویر، زبان و تفکر یکی از پیچیده ترین پدیده‌های دنیاهای پیرامونی ما رابطه‌ی زبان با تصویر و چگونگی به وجود آمدنِ تفکر و مکانیزم های این پدیده‌ی ...

تعداد صفحه: ۱۹ دسته بندی: زبان های خارجی

واژه فرهنگ بیشتر به سه معنی به کار برده می شود: نخست به معنی آداب و تربیت، دوم به معنی معنویت و معارف، سوم به معنی مواریث یا ارزشهای اجتماعی. اگر بخواهیم تاریخ دگرگونی های فرهنگی یک مردم را بررسی کنیم معنی سوم کاربرد خواهد داشت که در واژه نامه وبستر[1] چنین تعریف شده است: فرهنگ، الگوی کلی رفتار انسان و محصولات آن است که به صورت فکر، سخن، کنشها و صنایع دستی تجسم می یابد و به ...

تعداد صفحه: ۱۴ دسته بندی: ادبیات فارسی

افعال ناقصه و چگونگی عمل به آنها واژه «اصبح» که از افعال ناقصه به شمار می‏رود، با مشتقات آن، در موارد متعددی از قرآن کریم به کار رفته است و مترجمان و مفسران آن را به گونه‏های مختلف ترجمه و تفسیر کرده‏اند. این اختلاف نظر سبب شده است که چهره مسئله تا حدودی ناشناخته بماند و برخی مترجمان در ترجمه این واژه دچار تحیّر شوند و گاه معنای خاصی را برای آن در نظر بگیرند و جز آن را رمی به ...

تعداد صفحه: ۱۱ دسته بندی: زبان های خارجی

ترجمه فعالیتی است با قدمتی بسیار که از اعصار باستان انجام می‌گرفته اما تا پیش از عصر زبان شناسی، متون بسیار معدودی درباره آن نوشته شده و نظریه هم ساخته و پرداخته نشده است. همان متون معدود را هم عمدتاً کسانی می‌نوشتند که خود دست اندرکار ترجمه بودند و صرفاً تاثراتشان را مدون می کردند. این نوشتار فاقد روی‌کردی نظام‌مند یا سنجه‌های عینی بودند، بسیاری از مترجمان دوران گذشته قائل به ...

تعداد صفحه: ۳ دسته بندی: زبان های خارجی

زبان انگلیسی یکی از زبان‌ های هند واروپایی از شاخه ژرمنی است. از دیگر زبان‌های شاخه ژرمنی می‌توان از آلمانی، هلندی، دانمارکی، سوئدی و نروژی نام برد. خود شاخه ژرمنی به دو بخش شرقی و غربی تقسیم می‌شود که انگلیسی به ژرمنی غربی تعلق دارد. امروزه حدود نیمی از مجموعه واژگان زبان انگلیسی و دستور آن زبان از همان ریشه ژرمنی است ولی نیم دیگر را وامواژه‌ها تشکیل می‌دهند. بیشتر این ...

تعداد صفحه: ۶ دسته بندی: زبان های خارجی

ضمیر ضمیر کلمه ای است که جانشین اسم می شود و از تکرار آن جلوگیری می کند . ضیر با اسمی که جانشین آن شده از نظر عدد ( مفرد ، مثنی ، جمع ) و از نظرجنس ( مذکر و مونث ) واز لحاظ موقعیت ( غایب ، مخاطب ، متکلم ) مطابقت دارد . ضمیر به دو دسته منفصل ( جدا ) و متصل (چسبان ) تقسیم می گردد . منفصل مرفوعی : هو ، هما ، ... ،أنتَ ، أنتما ، ... ، أنا ، نحن * هیَ طالبه .* منفصل منصوبی : إیاهُ ، ...

تعداد صفحه: ۵ دسته بندی: زبان های خارجی

زبان انگلیسی یکی از زبان‌های هندواروپایی از شاخه ژرمنی است. از دیگر زبان‌های شاخه ژرمنی می‌توان از آلمانی، هلندی، دانمارکی، سوئدی و نروژی نام برد. خود شاخه ژرمنی به دو بخش شرقی و غربی تقسیم می‌شود که انگلیسی به ژرمنی غربی تعلق دارد. امروزه حدود نیمی از مجموعه واژگان زبان انگلیسی و دستور آن زبان از همان ریشه ژرمنی است ولی نیم دیگر را وامواژه‌ها تشکیل می‌دهند. بیشتر این وامواژه‌ها ...

تعداد صفحه: ۹ دسته بندی: زبان های خارجی

زبان عربی یا زبان تازی، بزرگ‌ترین عضو از شاخه زبان‌های سامی است. و با زبان‌های عبری و آرامی همخانواده‌است.این زبان دارای ۴۲ صیغه میباشد که ۱۴ تای ان ماضی و ۱۴ تای بعدی مضارع و۱۴ تای بعد از آن آینده می‌باشد. عرب‌ها این زبان را «لغه الضاد» نیز می‌نامند زیرا تنها زبانی است که دارای ضاد صامت است. (در زبان آلبانیایی پس از پذیرش اسلام و نفوذ زبان عربی، حرف ضاد وارد آن شد.) شمار ...

تعداد صفحه: ۱۲ دسته بندی: زبان های خارجی

گرامر یا دستور زبان این درس درباره زمان گذشته ساده است که نکات آن در زیر آورده شده است. 1. زمان گذشته به عملی اشاره می کند که در گذشته انجام شده و تمام شده است. زمان گذشته ساده در انگلیسی با افزودن ed به آخر فعل ساخته می شود. به مثال های زیر توجه کنید. 1) I play football every day. (زمان حال ساده ) من هر روز فوتبال بازی می کنم I played football yesterday. (زمان گذشته ساده) من ...

تعداد صفحه: ۱۴ دسته بندی: زبان های خارجی

نکته ها : 1 – برای سؤال در زمان حال ساده از افعال کمکی do, does‌استفاده می کنیم. به این ترتیب که در ابتدای جمله بایستی فعل کمکی do و یا does را بیاوریم. البته در آغاز جمله do,does را بیاوریم. البتهدر آغاز جمله do و یا does باید با حرف بزرگ شروع شوند. فعل کمکی does فقط برای سوم شخص مفرد بکار می رود و برای بقیه صیغه ها فعل کمکی do به کار می رود. به مثال های زیر توجه کنید. آیا شما ...

تعداد صفحه: ۱۳ دسته بندی: زبان های خارجی

نکته ها : 1 – کلمه ای که رنگ را بیان می کند مانند یک صفت قبل از اسم آورده می شود مانند : Red car اتومبیلِ قرمز White bag کیفِ سفید This is a red car. این یک اتومبیلِ قرمز است That is a white bag. آن یک کیفِ سفید است These are red cars. این ها اتومبیل های قرمز هستند Those are white bags. آن ها کیف های سفید هستند 2 – بعد از فعل های is و are نیز می توان به صورت زیر رنگ را بیان کرد. ...

تعداد صفحه: ۳ دسته بندی: زبان های خارجی

جمله مشهوریست که می‌گوید هر که دو زبان را بداند در حکم دو نفر است.دانستن زبان انگلیسی یا هر زبان دیگر قبل از آنکه در قالب یک رشته توضیح داده شود یک امکان فوق‌العاده مناسب است برای استفاده از کتاب‌ها و مقالاتی که دوست داریم بدون هیچگونه واسطه‌ای آنها را مطالعه کنیم، بهترین ترجمه‌ها و ماهرترین مترجمان آنچه به ما می‌رسانند به اندازه اصل یک اثر نمیتواند گویا باشد به عبارتی اینجا از ...

تعداد صفحه: ۷ دسته بندی: زبان های خارجی

گرایشها، ادامه تحصیل و رشته های مشابه گرایش های مقطع لیسانس: دبیری زبان انگلیسی زبان و ادبیات انگلیسی مترجمی زبان انگلیسی وضعیت ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر: (کارشناسی ارشد و ...) دبیری زبان انگلیسی: در دوره کارشناسی ارشد، دانشجوی زبان انگلیسی می تواند در گرایش آموزش زبان انگلیسی به تحصیلات خود ادامه دهد. در این مقطع هر دانشجو الزاماً باید 32 واحدی را بگذراند که 4 واحد آن به ...

تعداد صفحه: ۸ دسته بندی: زبان های خارجی

تا سال 1362 میلادی زبان انگلیسی در کشور انگلستان زبان رسمی نبود! در آن تاریخ زبان انگلیسی زبان حقوقی دادگاههای انگلستان اعلام گشت، در سال 1363 نخست وزیر انگلستان هنگام افتتاح پارلمان به زبان انگلیسی سخن گفت و از آن به بعد زبان انگلیسی زبان رسمی گردید. نویسندگان و دانشمندان تا قرن شانزدهم به زبان لاتین آثار خویش را می‌نویشتند لکن درام پردازان آثار خود را به زبان انگلیسی. ...

تعداد صفحه: ۳۲ دسته بندی: زبان های خارجی

انواع ضمایر ضمایر (فاعلی، مفعولی، ملکی، انعکاسی و...) ضمیر کلمه‌ای دستوری یا گرامری است که جانشین یک اسم یا عبارت اسمی می‌شود. ضمیرها انواع مختلفی دارند که مهمترین آنها عبارتند از: ضمایر فاعلی، مفعولی، ملکی، انعکاسی، اشاره‌ای، نامعین، نسبی و سؤالی که از این میان ضمایر فاعلی، مفعولی ملکی و انعکاسی جزو ضمایر شخصی به حساب می‌آیند. ضمایر فاعلی 1- همه ضمایر شخصی (فاعلی، مفعولی و...) ...

تعداد صفحه: ۳ دسته بندی: زبان های خارجی

زبان انگلیسی یکی از زبان‌های هندواروپایی از شاخه ژرمنی است. از دیگر زبان‌های شاخه ژرمنی می‌توان از آلمانی، هلندی، دانمارکی، سوئدی و نروژی نام برد. از آنجا که زبان فارسی نیز زبانی هندواروپایی (از شاخه آریایی) است، زبان فارسی با زبان‌های ژرمنی از جمله با انگلیسی خویشاوند است. خود شاخه ژرمنی به دو بخش شرقی و غربی تقسیم می‌شود که انگلیسی به ژرمنی غربی تعلق دارد. امروزه حدود نیمی از ...

تعداد صفحه: ۷ دسته بندی: ادبیات فارسی

نیاز و اقبال مردم به زبان عربی روزافزون است و جوانان، هزارهزار، به جرگه عربی خوانان می پیوندند ، و از سوی دیگر، کتابهائی خرد و کلان، و غالبا بازاری و میان تهی، با نامهای عربی سهل و سخت و روان و خودآموز و غیر آن ، همچون سنگ بر سر جوانان بی گناه می بارد. با ملاحظه این احوال، گمان بردم که پس از سالیان دراز که در کشورهای مختلف صرف آموختن عربی کرده ام، و نیز پس از تجربیاتی که درخلال ...

ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت