تعداد صفحه: ۲۵ دسته بندی: علوم آموزشی و مشاوره تحصیلی

اهمیت وساختار نظام جدید آموزش کارکنان گسترش کرامت وکفایت انسانی ،ظرفیت سازی وتوانمند سازی نیروی انسانی بخش دولت افزایش کارآمدی واثربخشی فعالیتها ،توسعه مهارتها وگسترش دانش شغلی کارکنان متناسب با نیازهای روبه رشد ،زمانی حاصل می شود که هر سازمان با تنظیم برنامه آموزش وبهسازی ،نیازهای توسعه ای را در سطح فرد،شغل وسازمان با توجه به دو اصل استمرار وجامعیت آموزش ها تهیه وتدوین نماید ...

تعداد صفحه: ۴۷ دسته بندی: روانشناسی

ارتباط دست نویسی با حس حرکت در دانش آموزان کم توان ذهنی چکیده هدف: هدف از این پژوهش بررسی ارتباط دست نویسی باحس حرکت دردانش اموزان کم توان ذهنی است. روش:126کم توان ذهنی اموزش پذیر(53دخترو73پسر) در دامنه سنی 9تا19 سال که در سال تحصیلی 85-1384 در پایه های اول تا پنجم در مدارس استثنایی شهرری مشغول به تحصیل بودند ، دراین پژوهش شرکت کردند برای همه دانش اموزان چک لیست دست نویسی محقق ...

تعداد صفحه: ۱۷ دسته بندی: علوم آموزشی و مشاوره تحصیلی

مقدمه : میزان مطالعه و گرایش به خواندن از مهمترین شاخص های رشد و توسعه است. مطالعه یکی از عوامل موثر برای شکوفایی استعدادهای بالقوه ی انسانی برای رسیدن به کمال است در پرتو مطالعه، انسان می تواند با عقاید و افکار گذشتگان آشنا شود و راه خیر و صلاح را از راه فساد تشخیص دهد. مطالعه عامل موثری برای جلوگیری از تک بُعدی فکر کردن است و زمینه پرورش استعدادهای بشر را در ابعاد مختلف فراهم ...

تعداد صفحه: ۳۴ دسته بندی: تربیت بدنی

تاثیر اثربخشی برنامه های فوق برنامه تربیت بدنی دانشگاههای کشور اداره کل تربیت‌ بدنی ‌و فعالیت های فوق برنامه اداره کل تربیت بدنی و فوق برنامه دانشگاه شاهد از زیر مجموعه های معاونت دانشجویی این دانشگاه بوده که خدمات خود را در دو بخش کلی شامل ، تربیت بدنی و ورزش (کلیه فعالیت های ورزشی خواهران و برادران) و فوق برنامه (شامل انجمن های علمی پژوهشی دانشجویی ، همایش دانشجویان جدیدالورود ...

تعداد صفحه: ۴۴ دسته بندی: علوم آموزشی و مشاوره تحصیلی

عوامل موثر در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان کارشناسان علوم مختلف راجع به تعلیم و تربیت و آثار مترتب بر آن از دیرباز سخن گفته، هریک به گونه ای دیدگاه های خود را بیان داشته اند زیرا در چند دهه اخیر پیشرفت و موفقیت های علمی قابل توجهی در پرتو سرمایه گذاری در زمینه تعلیم و تربیت و توجه وافر به فرآیند اهمیت و جایگاه آن صورت گرفته است. از این طریق بسیاری از کشورها از مرحله توسعه نیافتگی ...

تعداد صفحه: ۳۷ دسته بندی: علوم آموزشی و مشاوره تحصیلی

عوامل موثر در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان کارشناسان علوم مختلف راجع به تعلیم و تربیت و آثار مترتب بر آن از دیرباز سخن گفته، هریک به گونه ای دیدگاه های خود را بیان داشته اند زیرا در چند دهه اخیر پیشرفت و موفقیت های علمی قابل توجهی در پرتو سرمایه گذاری در زمینه تعلیم و تربیت و توجه وافر به فرآیند اهمیت و جایگاه آن صورت گرفته است. از این طریق بسیاری از کشورها از مرحله توسعه نیافتگی ...

تعداد صفحه: ۲۵ دسته بندی: علوم آموزشی و مشاوره تحصیلی

کودک هنگام تولد میزانی از خلاقیت را با خود به همراه می‌آورد و در حدود سن 2 سالگی این خلاقیت نمود ظاهری پیدا می‌کند. برای مثال کودک 2 ساله بر چوبی سوار شده و می‌گوید این اسبم است یا با خمیر اشکالی می‌سازد که از نظر ما بزرگسالان بی‌معناست ولی برای او ماشین، آدم و چیز دیگری است، کودک پیش‌دبستانی وقتی قلم به دست می‌گیرد طرح‌هایش را آنچنان می‌کشد که از ذهن خلاقش نشأت گرفته است، خانه ...

تعداد صفحه: ۴۰ دسته بندی: علوم اجتماعی و جامعه شناسی

اینترنت و ارتباط بین فرهنگی دانش آموزی که وارد فضای آموزش مجازی می‌شود، درست همانند دانش آموزانی که وارد محیط آموزش حضوری می‌شوند، با خود اندوخته هایی به همراه دارد. اندوخته هایی که شامل "آموزش و تجربه های پیشین" ، "شیوه‌های یادگیری" و "زبان و فرهنگ" است تا حد امکان در زوایای دو اندوخته‌ی قبلی گنجانده شده است. مقوله‌ بعدی پوشش که همانا هویت و همانندی است. این پوشش، پوششی فرهنگی ...

تعداد صفحه: ۲۱ دسته بندی: ریاضی

حل مسئله و جایگاه آن در آموزش ریاضی رشد روز افزون فناوری اطلاعات و تغییرات غیر قابل پیش بینی شرای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، انسان قرن 21 را را با چالش های انکار ناپذیری روبرو کردهاست. مواجهه ی مناسب با این چالشها، نیازمند تجهیز جامه به ویژه نسل جوان به مهارت های تفکر است. از این رو، آن نوع از رویکردهای آموزشی که عمیق تر به مهارت های تفکر می پردازد. به ویژه رویکرد حل مسئله، توجه ...

تعداد صفحه: ۱۸ دسته بندی: علوم آموزشی و مشاوره تحصیلی

مطالعه برتر یکی از علل ناکامی های تحصیلی روش نادرست مطالعه است . عوامل زیادی برای موفقیت در تحصیل وجود دارد که می توان از عوامل مهمی همچون معلم ماهر و کار آزموده ، پشتکار و جدیت ، محیط مناسب خانوادگی و . . . . نام برد . در بسیاری از موارد همه شرایط تا حدی قابل قبول است اما دانش آموز ، روش های صحیح مطالعه رانمی داند . شاید بعضی از دانش آموزان گمان می کنند با زیاد مطالعه کردن از ...

تعداد صفحه: ۲۱ دسته بندی: علوم آموزشی و مشاوره تحصیلی

ارزشیابی و تاثیر آن بر پیشرفت تحصیلی مقدمه : پیشرفت تحصیلی یکی از متغیرهای اصلی آموزش و پروش است ولی می‌توان از آن به عنوان شاخص عمده سنجش کیفیت آموزش و پرورش یاد کرد . معمولاً پیشرفت تحصیلی بر اساس نتایج آزمون ها مورد سنجش قرار می گیرد و نمراتی که دانش آموزان در دروس مختلف کسب می نمایند نشانی از میزان پیشرفت تحصیلی آنان تلقی می کنند . یک مرحله از طراحی آموزش ، تعیین نظام ...

تعداد صفحه: ۳۱ دسته بندی: علوم آموزشی و مشاوره تحصیلی

طراحی سند توسعه انقلاب فن آوری اطلاعات و ارتباطات مرزهای جغرافیایی و محدودیت های زمانی و مکانی در جهان را درنوردیده است و پدیده جهانی شدن را تحقق بخشیده و موجب تحولات شگرف در جنبه های مختلف زندگی بشر شده است؛ طوری که آلوین تافلر (1370) این عصر را، عصر دانایی نامیده است و آن را مهمترین منبع قدرت ذکر می کند. با بررسی عوامل مؤثر بر دانایی در هزاره سوم، می توان از آموزش و نقش آن به ...

تعداد صفحه: ۸ دسته بندی: علوم آموزشی و مشاوره تحصیلی

مدرسه پیشگام در یک نگاه کادر علمی با تجربه ، دلسوز و کارآمد که از بهترین مدارس و آموزشگاهها برگزیده شده اند. 13 سال سابقه درخشان آموزشی و تربیتی در منطقه دو همکاری با موسسه الگوی توسعه نمونه (OTN) و مدارس هماهنگ بهره گیری از مشاور و مسئول پایه برای پیگیری کارهای آموزشی و تربیتی یکایک دانش آموزان، ضمن ارتباط با اولیاء و اطلاع رسانی پیوسته به آنان تشکیل کلاس های آمادگی برای ...

تعداد صفحه: ۱۱ دسته بندی: علوم آموزشی و مشاوره تحصیلی

ایجاد زمینه ی مناسب برای آشنایی معلمان با الگوهای فعال تدریس : در عصری که پیشرفت علمی حیرت آور است و فراوانی اطلاعات کودکان را آزار می دهد ، لازم است در نظام آموزش بازنگری مداوم صورت گیرد در یک روی کرد نظام مدار به آموزش و پرورش در می یابیم که راهبردهای یا ددهی – یادگیری یکی از ارکان نظام آموزشی محسوب می شوند همینطور تحقیق درباره ی تدریس گسترده ی فهم ما از رویکردهای یا ددهی – ...

تعداد صفحه: ۱۲ دسته بندی: علوم آموزشی و مشاوره تحصیلی

استفاده آموزشی از رایانه در نظام آموزش و پرورش مقدمه بحث مربوط به استفاده آموزشی از رایانه در نظام آموزش و پرورش کشورهای در حال توسعه ، بویژه در دهه اخیر ، مورد مطالعه و مداقه وسیع قرار گرفته است. هم اینک نیز این مقوله در دستور کار برنامه ریزان ، مدیران ، محققان و اندیشمندان آموزش و پروش این کشور قرار دارد. این در حالی است که کشورهای صنعتی تا حدود زیادی به اصول اساسی و راهکارهای ...

تعداد صفحه: ۱۸ دسته بندی: روانشناسی

اختلال های یادگیری و آنسوی مرزها محمد سابق نصری چکیده: موضوع ناتوانیهای یادگیری و یا به تعبیر دقیق تر استاد، «نارساییهای یادگیری»، ذهن آشفته ام را دوباره درگیر تمامی واژه ها و حقایق یک ماشین آموزشی در سرزمین ایران کرد؛ از چه می گویند؟ برای که و کجا می نویسند؟! تهران؟ اصفهان؟ و یا غروب غربی ساکنان آنسوی مرزهای بی مرز؟! برای تکلیف درس «نارساییهای یادگیری » تصمیم گرفتم که حداقل ...

تعداد صفحه: ۸ دسته بندی: علوم آموزشی و مشاوره تحصیلی

ابتکاری ها ابتکار راهی از جلب توجه فردی به یادگیری ، اکتشاف ،یا حل مسئله می باشد.اینجا تعداد کمی از ابتکارات مورد استفاده را ارایه داده ایم که همه در قالب "چگونه آن را حل کنیم " می باشند-کتابی که در اواسط قرن 20 ابتکارات را معروف کرد: اگر شما در فهم یک مسئله مشکل دارید ،سعی کنید یک شکل از آن بکشید. اگر شما نمی توانید راه حلی بیابید ،سعی به تظاهر داشتن یک راه حل کنید و ببینید که ...

تعداد صفحه: ۹ دسته بندی: علوم آموزشی و مشاوره تحصیلی

مقدمه : همواره آمار متفاوتی از بیماران روانی کشور ارائه می شود برخی دست اندرکارا ن حوزه سلامت روان بر این باورند که حدود 21 درصد یا 15 میلیون نفر از جمعیت کشور به نوعی به بیماری روانی دچار هستند. نگاه عمومی مردم نسبت به بیماران مبتلا به اختلالات روانی آمیخته از ترحم ،ترس ،وتمسخر است با وجود این همچنان به دلیل نادیده گرفتن سهم سلامت روان در بودجه وزارت بهداشت و عدم تحقیق پوشش ...

تعداد صفحه: ۶ دسته بندی: ادبیات فارسی

تحلیل کتاب فارسی (بخوانیم) سوم دبستان عنوان کتاب : فارسی سوم (بخوانیم) ساختار کتاب درسی از سه قسمت اصلی تشکیل شده است : الف ) قسمت مقدماتی کتاب : در قسمت مقدمه کتاب بخوانیم ابتدا فهرست کتاب که شامل 8 فصل می باشدارائه شده است. این 8 فصل در 22 درس سازماندهی شده است. فصل اول : نهادها، فصل دوم : بهداشت، فصل سوم : اخلاق فردی و اجتماعی، فصل چهارم : دانش و دانشمندان، فصل پنجم : مسائل ...

تعداد صفحه: ۱۴ دسته بندی: علوم آموزشی و مشاوره تحصیلی

تمرکز حواس هنگام مطالعه و روشها تقویت آن انسان ، به سبب ویژگیهای بی نظیرش در میان همه موجودات ، عنوان اشرف مخلوقات را به خود اختصاص داده است. او استعداد خاص تفکر و یادگیری دارد که به او اجازه می دهد اعمال خاص انجام دهد . نتایج اعمالش را پیش بینی و ارزیابی کند .تغییر و تحولات گوناگون و سریعی را در عرصه علم و فناوری به وجود آورد. آنچنان که به قول تافلر دنیا را به دهکده ای تبدیل ...

تعداد صفحه: ۶ دسته بندی: علوم آموزشی و مشاوره تحصیلی

در گذشته به نظر می رسید که وظیفه آموزش و پرورش، تولید عده ای فارغ التحصیل است که فقط بتوانند امرار معاش کنند، اما در قرن جدید آموزش و پرورش این مرحله را پشت سر گذاشته و دیگر این هدف برای آموزش و پرورش کافی نیست. امروزه به نظر می رسد، سر لوحه آموزش و پرورش آماده کردن دانش آموزان برای یک زندگی خلاقانه و انسانی است. در واقع آموزشی تفکر صحیح و نتیجه گیری درست برای حل مشکلات در ...

تعداد صفحه: ۲۸ دسته بندی: علوم آموزشی و مشاوره تحصیلی

وضعیت معلم ها در آلمان پنجم اکتبر "روز جهانی معلم" است. امسال "بهبود شرایط کاری آموزگاران در سراسر دنیا" در کانون توجه مؤسسه‌ی "روز جهانی معلم" بود. به این مناسبت با یک معلم و یک دانشجوی رشته‌ی ادبیات که بزودی معلم خواهد شد به گفت‌وگو نشستیم. آلمانی‌ها روز معلم را جشن نمی‌گیرند. تنها در آلمان شرقی (DDR) این روز را جشن می‌گرفتند. این اما نشانه‌ی بی‌اهمیت بودن این شغل نیست. درآمد ...

تعداد صفحه: ۲۸ دسته بندی: علوم آموزشی و مشاوره تحصیلی

مقابله با تهدیدات جنگ نرم در آموزش و و پرورش آموزش و پرورش توانمندی دانش‌آموزان را در مقابل تهدید نرم افزایش دهد. رئیس سازمان بسیج دانش‌آموزی و فرهنگیان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آموزش و پرورش برای مقابله با جنگ نرم باید چه اقداماتی انجام دهد، عنوان کرد: آموزش و پرورش باید به ایجاد مهارت‌ها و آموزش‌ها برای مصون ماندن دانش‌آموزان در جنگ نرم توجه بسیار داشته باشد.وی با بیان ...

تعداد صفحه: ۲۲ دسته بندی: علوم آموزشی و مشاوره تحصیلی

تاریخ آموزش و پرورش در ایران به دوران‌های باستانی و آریاییان نخستین می‌‎رسد. آموزش در ایران باستان در فلات ایران، دست کم از پانزده هزار سال پیش، انسان زندگی می‌کرده است. دربارهٔ چگونگی آموزش و پروش مردمانی که پیش از آریایی‌ها در این سرزمین زندگی می‌کردند آگاهی چندانی در دست نیست. نزدیک به چهار هزار سال پیش، آریایی‌ها و از آن جمله ماد‌ها، پارسی‌ها و پارتی‌ها به سرزمین ایران ...

تعداد صفحه: ۷ دسته بندی: علوم آموزشی و مشاوره تحصیلی

چکیده : در این مقاله موضوعاتی از قبیل اهمیت علم و دانش از دیدگاه اسلام – عوامل موفقیت یک معلم – اهمیت علم و دانش از دیدگاه امام معصوم (ع) نکات کلی در کلاس داری چند نکته ی کاربردی برای معلمان مورد بحث قرار می گیرد. امید است توشه ی راه معلمین عزیز مخصوصاً معلمین جوان و کم تجربه ما قرار گیرد و موثر واقع گردد. موضوع مسابقه ی فرهنگی قدرِ علم : اهمیت علم و دانش از دیدگاه اسلام : رسول ...

تعداد صفحه: ۱۳ دسته بندی: علوم آموزشی و مشاوره تحصیلی

تکنولوژی و جامعه تغییرات اجتماعی که در دهه گذشته به وقوع پیوسته موثر بوده و بر انتقال ساختار جامعه توسعه یافته و زیربناهائی که بر پایه آنها شکل گرفته تاثیر گذارده است. واضح است که بخش اعظمی از این تغییرات مبتنی بر کامپیوترهای پیشرفته و تکنولوژی ارتباطی، بویژه اینترنت، می‌باشد که بر تمامی وجوه توسعه و برنامه‌های اجتماعی تاثیر گذارند. (web-based Education. Com.2000) بنظر می‌رسد تا ...

تعداد صفحه: ۳۰ دسته بندی: علوم اجتماعی و جامعه شناسی

برنامه‌های مراکز فرهنگی برای اوقات فراغت جوانان با پایان یافتن امتحانات دانش‌آموزان، مدارس کشور تعطیل شده است و دانش‌آموزان برای 90 روز از قیدوبندهای مدرسه رها شده‌اند. اگرچه این رهایی در فصل تابستان برای دانش‌آموزان شیرین است اما معلوم نیست که رهایی دانش‌آموزان به مدت طولانی تا چه حد به سود یا زیان آنهاست. چرا که نمی‌توان مطمئن بود این اوقات فراغت طولانی دانش‌آموزان به خوبی ...

تعداد صفحه: ۱۸ دسته بندی: علوم آموزشی و مشاوره تحصیلی

آموزگاری، یک فرصت است گفت‌وگو با دکتر حسین احمدی، معاون آموزش عمومی وزارت آموزش و پرورش.پیش از عید نوروز مقاله‌ای در صفحه آموزش همشهری چاپ شد که تیتر آن این بود: وضع‌مان خوب شده است. مؤلف این مقاله، دکتر حسین احمدی، معاون وزارت آموزش و پرورش بود. در همان مقاله، قول دادیم در گفت‌وگویی با دکتر احمدی، برخی از نکات مطرح شده در نوشته و نیز مسایل آموزش و پرورش ایران را با وی در میان ...

تعداد صفحه: ۷ دسته بندی: علوم آموزشی و مشاوره تحصیلی

مقدمه امروز ه به هزار و یک دلیل وضع جوامع دگرگون شده و کار مربیان و معلمان نیز ماهیتی تکینکی و مهارتی پیدا کرده است در دنیای امروز که ذهن و زبان کودکان ما تحت سیطره و سالطه ماشین بزرگ فرهنگی یعنی تلویزیون قرار گرفته است کار و رسالت مدرسه ها به مراتب سخت تر و حساس تر شده است در بحبوحه ی این رقابت تا برابر ، اغلب والدین نیز کودکانشان را از سنین سه ، چهار سالگی به مهدهای کودک و ...

تعداد صفحه: ۲۹ دسته بندی: علوم آموزشی و مشاوره تحصیلی

راهبردهای فراشناختی: تدریس و سنجش اشاره مدیریت جدید در آموزش و پرورش، همانند مدیریت در حوزه های گوناگون نظیر تجارت و ... بر پرورش منابع انسانی سازمان تاکید دارد. مدرسه به مثابه سازمانی که تحت نظر مدرسه است، برای حصول به اهداف تعیین شده به فعالیت منابع انسانی خود نیاز دارد. اهداف، زمانی برآورده خواهد شد که در کنار فراهم آیی امکانات مادی، فضای کار، بودجه و ... منابع انسانی مدرسه ...

تعداد صفحه: ۲۹ دسته بندی: علوم آموزشی و مشاوره تحصیلی

راهبردهای فراشناختی: تدریس و سنجش اشاره مدیریت جدید در آموزش و پرورش، همانند مدیریت در حوزه های گوناگون نظیر تجارت و ... بر پرورش منابع انسانی سازمان تاکید دارد. مدرسه به مثابه سازمانی که تحت نظر مدرسه است، برای حصول به اهداف تعیین شده به فعالیت منابع انسانی خود نیاز دارد. اهداف، زمانی برآورده خواهد شد که در کنار فراهم آیی امکانات مادی، فضای کار، بودجه و ... منابع انسانی مدرسه ...

تعداد صفحه: ۲۶ دسته بندی: علوم آموزشی و مشاوره تحصیلی

درباره کتاب و کتابخوانی عین‌القضات همدانی، عارف نامی ایران متوفی به سال 525 ه.ق از مشایخ و شاگرد عمر خیام و امام محمد غزالی (برادر ابوحامد غزالی مشهور)، استادی داشته است به نام شیخ برکه همدانی که کاملاً امی و بی‌سواد بوده، با این حال عین‌القضات سخت به او ارادت می‌ورزیده و در نامه‌های خود بارها از او یاد کرده و نوشته است: «هفت سال کم یا بیش برکه را -قدس سره- می‌دیدم و هرگز زهره ...

تعداد صفحه: ۶ دسته بندی: علوم آموزشی و مشاوره تحصیلی

چاره جویی برای اضطراب امتحان در ایام برگزاری امتحانات و حتی مدتی قبل از آن شور و هیجانی خاص دانش آموزان را فرا می گیرد و همین موضوع گاهی موجب تغییرات مخربی در تغذیه ، خواب و بهداشت آنها می شود . برای مقابله با این مشکل باید چه کار کرد ؟ اضطراب پدیده ای طبیعی است و همگان آن را در هله ای از زندگی احساس می کنند . اضطراب پاسخ ضروری به استرس است و فرد را به هنگام مواجهه با خطر برای ...

تعداد صفحه: ۶ دسته بندی: علوم آموزشی و مشاوره تحصیلی

چگونه پرسش های دانش آموزان را پاسخ دهیم ؟ حضرت پیامبر (ص ) می فرماید : « سلونی قبل ان تفقدونی » یعنی از من بپرسید قبل از اینکه از میان شما بروم . سعدی هم در گلستان میگوید : بپرس هر چه ندانی که ذل پرسیدن دلیل راه تو باشد به عز دانایی سوال و طرح آن امری مهم و با ارزش است . شخصیت علمی یک دانش آموز با طرح پرسش شکل می گیرد . دانش آموزی که پرسشی ندارد ، غالبا درس و بحث را درک نکرده ...

تعداد صفحه: ۲۱ دسته بندی: علوم آموزشی و مشاوره تحصیلی

تنبیه بدنی تنبیه بدنی عبارت‌است از وارد کردن درد بر شخص برای تغییر دادن رفتار شخص و یا مجازات کردن او. تنبیه بدنی از آغاز تا کنون نقش تعیین کننده‌ای در نظام‌های قضایی داشته، و نیز برای حفظ انضباط کودکان در خانه و مدرسه استفاده می‌شده‌است. پس از عصر روشنگری در اروپا، ژان ژاک روسو شیوه‌های جدیدی برای حفظ انضباط در خانه و مدرسه مطرح کرد و روش تنبیه بدنی را ناکارآمد دانست. نظام‌های ...

تعداد صفحه: ۱۷ دسته بندی: علوم آموزشی و مشاوره تحصیلی

فن آوری اطلاعات و ارتباطات و شیمی در بخش اول این مقاله به منظور آشنائی با ابعاد متفاوت فن آوری اطلاعات و ارتباطات به طرح سوالاتی در این رابطه پرداخته گردید. در ادامه ، ضمن بررسی تفاوت بین " اطلاعات " و "دانش " ، به این موضوع مهم اشاره گردید که می توان اطلاعات را به منزله مواد اولیه تولید دانش در نظر گرفت . بین استفاده درست از اطلاعات و تولید دانش با توسعه ، ارتباط مستقیم و ...

تعداد صفحه: ۲۲ دسته بندی: علوم آموزشی و مشاوره تحصیلی

مدیریت کلاس توسط معلم در فضای آموزشی قرن 21 مقوله های سرعت، دقت، مهارت و اطلاعات و فناوری های نوین مطرح است. در این فضا، کلاس درس، تحت عنوان سلف سرویس عمومی و مدرسه، تحت عنوان جمهوری دانش نام می گیرد که از استانداردهایی خاص پیروی می کنند که باید در به کارگیری آنها دقت های لازم اجرائی ویژه لحاظ گردد. لذا وجود خصوصیات و شرایط لازم در فرایند یاددهی- یادگیری در کلاس درس که مطابق ...

تعداد صفحه: ۱۲ دسته بندی: علوم آموزشی و مشاوره تحصیلی

افت تحصیلی موضوعی غیرقابل حل نیست، اما حل آن هم یک‌باره و ناگهانی و با شیوه‌های آنی میسر نیست. برای مقابله با این پدیده، به برنامه‌ریزی‌های درازمدت و زیربنایی احتیاج است که بر اساس واقعیت‌های اجتماعی باشند و ضمانت اجرایی به عنوان یکی از اصول برنامه‌ریزی آموزشی را داشته باشند... عوامل فردی: شامل هوش، توجه و دقت، انگیزه و هیجانات و آشفتگی‌های عاطفی و نارسایی‌های جسمی. 2- عوامل ...

تعداد صفحه: ۲۱ دسته بندی: علوم آموزشی و مشاوره تحصیلی

نظام جدید آموزشی مقدمه: رشد سریع تکنولوژی و ایجاد تحول و تنوع در مشاغل و تخصص های مختلف ، مسئولین تعلیم و تربیت را بر آن داشت که در برنامه ریزی آموزشی در آموزش و پرورش تجدید نظر کلی داشته باشند. به طور کلی شکل گیری نظام جدید آموزشی و ایجاد شاخه کاردانش و توسعه کمی و کیفی شاخه فنی و حرفه ای بر همین اساس بود. طبق توضیحاتی که در کتاب کلیات نظام جدید آموزشی آمده است هدف از تشکیل ...

تعداد صفحه: ۱۹ دسته بندی: علوم اجتماعی و جامعه شناسی

افت تحصیلی و تاثیر آن بر جامعه افت تحصیلی مقدمه : در جامعه امروز افت آموزشی و عدم موفقیت دانش آموز در مدرسه نگران کننده ترین مشکلی است که والدین و مربیان با آن مواجه هستند . ترک تحصیل ، اعتیاد و فشار روانی که ممکن است حتی منجر به خودکشی شود تنها برخی از مشکلاتی هستند که شکست در مدرسه به همراه دارد در بسیاری از موارد معضل افت آموزشی و شکست در مدرسه یکی از اولین علایم بروز مشکلات ...

تعداد صفحه: ۲۰ دسته بندی: علوم آموزشی و مشاوره تحصیلی

بررسی رابطه بین محتوای کتاب کار و کتاب درسی دانش آموز مقدمه: آنچه در این‌جا مطرح می‌شود بررسی رابطه بین محتوای کتاب کار و و کتاب درسی دانش آموز است .در شرایط کنونی ایران انتظار نمی‌رود همه‌ی این ویژگی‌ها در کتاب‌های درسی وجود داشته باشد یا رعایت شود. امید می‌رود کارشناسان و نویسندگان کتاب‌های درسی با توجه بیش‌تر به این ویژگی‌ها در راستای آماده‌سازی کتاب‌های بهتر گام‌های بلندتری ...

تعداد صفحه: ۲۴ دسته بندی: علوم اجتماعی و جامعه شناسی

اقدام پژوهی تعریف اقدام پژوهی (پژوهش در عمل) اصطلاح پژوهش در عمل ترجمه انگلیسی action research می‌باشد.این اصطلاح چند سالی است که تحت عنوان اقدام پژوهی یا پژوهش عملی توسط برخی از اساتید کشورمان مطرح شده است (قاسمی پویا، 1382، 4) بنابراین به منظور درک بهتر این واژه لازم است که تعاریف ارائه شده در این خصوص مطرح گردد تا امکان دستیابی به شناخت درست از آن واژه (اقدام پژوهی) فراهم ...

تعداد صفحه: ۱۸ دسته بندی: اقتصاد

مختصری در باره اقتصاد آموزش و پرورش بررسی مسئله از دیرباز تاکنون، توسعه یافتن مسئله اصلی کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته بوده است. آنچه مسلم است، دو منبع طبیعی و انسانی عناصر اصلی موجد توسعه اقتصادی و اجتماعی هستند و ترکیب و تناسب مطلوب آنها، توسعه به بار می آورد. لیکن، هدایت منابع طبیعی بوسیله منابع انسانی میسر است. در اینجا، کمیت و کیفیت منابع انسانی در فرایند توسعه ...

تعداد صفحه: ۱۲ دسته بندی: علوم آموزشی و مشاوره تحصیلی

ارزشییابی ارزشیابی برنامه های سواد اطلاعاتی و آموزشهای کتابخانه ای ، در تعیین ارزش برنامه ها و فعالیتها و فنون آموزشی مشخص کننده نیازها و توجه بیتشر مسئولین به این فعالیتها می باشد و اینکه چه متغییر های باید مد نظر قرار داد و مؤثر ترین این راهکار ها کدامند و اثر این ارزیابی بر روی فرهنگ اساسی .اصیل کتابخانه هایمان را چگونه می توانیم ارزیلبی کنیم و انرا رواج دهیم و اثر ات فرهنگی ...

تعداد صفحه: ۱۹ دسته بندی: روانشناسی

چکیده: حافظه کوتاه مدت: که آن را حافظه کاری یا حافظه فعال نیز می گویند عبارت است از مقدار موضوعاتی که می توان در یک زمان درک کرد و سریع نیز فراموش می شوند. اطلاعات انبار شده در حافظه کوتاه مدت در زمانی کمتر از ۳۰ ثانیه فراموش می شوند. البته فراموشی سریع در حافظه کوتاه مدت نامطلوب نیست زیرا تصور کنید اگر برای هر چیز کوچکی از اطلاعات ضبط شده، آگاهی هوشیارانه داشتید چه ذهن شلوغ و ...

تعداد صفحه: ۲۱ دسته بندی: علوم آموزشی و مشاوره تحصیلی

جوسازی مطلوب در کلاس درس اصولاً در هر سازمانی (از جمله مدرسه و محیط آموزشی) مجموعه عوامل مختلفی دست به دست هم می دهند و «جو سازی» به خصوصی را به وجود می آورند. از جمله این عوامل می توان به محیط فرهنگی حاکم بر سازمان, ویژگی های فردی و شخصیتی اعضا سازمان, محیط فیزیکی و امکانات مادی سازمان, نیازها و مشکلات موجود, درجه آزادی افراد (که عموماً متناسب با بلوغ فکری آن ها برای ایشان در ...

تعداد صفحه: ۱۵ دسته بندی: علوم آموزشی و مشاوره تحصیلی

ایده های دانش آموزان سرگلو رایت آل شباهت بین ایده های دانش آموزان و ایده های محققان اولیه را مورد بررسی قرار می دهد.نتایج بخش اولیه این تحقیق شباهت بین ایده های تازه افراد شرکت کننده و ایده های محققان گذشته را که مرتبط با الکتریسته و مغناطیس می باشد را نشان می دهد در بخش دوم HOS مورد استفاده قرار می گرفت تا به دانش آموزان کمک کند که بر ایده های تازه شان غلبه کنند در قسمت سوم ...

تعداد صفحه: ۱۴ دسته بندی: علوم آموزشی و مشاوره تحصیلی

برنامه ریزی آموزشی مدرسه یک سازمان با مجموعه هدفمند است که هدف اصلی آن آموزش و تربیت دانش آموزان تعریف شده است اما هر واحد آموزشی می تواند بر اساس دیدگاه مدیریتی حاکم بر آن و به اقتضای شرایط و ویژه گیهای خاص خود اهدافی را در دستور کار خود قرار دهد و برای رسیدن به این اهداف با تکیه بر امکانات مادی و منابع انسانی برنامه هایی را تدوین و به مرحله اجرا گذارد. قطعا برنامه ریزی بعنوان ...

تعداد صفحه: ۱۸ دسته بندی: علوم آموزشی و مشاوره تحصیلی

نگاهی به اوقات فراغت شمارش معکوس 90 روز تعطیلات تابستان آغاز شده است. هر ساله با نزدیک شدن به ایام فراغت دانش‌آموزان از تحصیل، دستگاه‌های مختلف برنامه‌های خود را تحت عنوان «غنی‌سازی اوقات فراغت دانش‌آموزان» اعلام می‌کنند. وزارت آموزش و پرورش، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، بسیج و... هر ساله آمار و برنامه‌هایی برای اوقات فراغت گزارش می‌کنند که غالب آنها را ...

تعداد صفحه: ۸ دسته بندی: علوم اجتماعی و جامعه شناسی

ورود به دنیای کسب و کار در عصر حاضر که جهان وارد دوره ای از فرصتها و چالش های بزرگ شده است ، نیاز به دانش ،مهارت و ویژگیهای خاص دارد . در هزاره جدید عوامل مؤثر بر موفقیت و خوشبختی افراد ، سازمان ها و ملت ها به سرعت در حال تغییر است و در چنین دوره ای موفقیت، به برخورداری از آخرین دانش و توانایی بکار گیری آن به شیوه ای نو آورانه و موثر بستگی دارد . دیگر شرایط پایدار برای دنیای کسب ...

تعداد صفحه: ۷ دسته بندی: روانشناسی

چکیده: تحقیق ابتدا تعریفی از یادگیری ارائه می دهیم و با توجه به اهمیت مهارت خواندن و نوشتن در یادگیری تمامی علوم نکاتی را درباره ی یادگیری خواندن و نوشتن بیان می کنیم تعریف یادگیری:(1 تا 10) فرهنگ هریتج آمریکا:کسب دانش،فهمیدن یا تسلط یابی از راه تجربه یا مطالعه روانشناسان:فرآیندی است که باعث تغییر در رفتار فرد می شود معروف ترین تعریف از نظر روانشناسان(کیمبل):تغییر نسبتا پایدار ...

تعداد صفحه: ۱۲ دسته بندی: علوم آموزشی و مشاوره تحصیلی

چکیده در این مقاله سعی شده نقش آموزش و پرورش در به فعلیت رساندن استعدادهای معلم در جهت موفقیت در امر آموزش و پرورش فرزندان این مرز و بوم بررسی شود و راه کارهایی جهت نیل به این مقصود ارائه شده است. کلید واژه ها: آموزش و پرورش ، رهبر آموزشی، معلم، همت مضاعف و کار مضاعف دانش آموزان مقدمه: در گذشته بحث های زیادی در مورد ریشه ی آموزش و پرورش در جریان بود از جمله این که آیا این واژه ...

تعداد صفحه: ۱۳ دسته بندی: علوم آموزشی و مشاوره تحصیلی

مقدمه نگاه کردن متفاوت به مساله و رسیدن به یک راه حل جدید، همان چیزی است که عموماً از آن به خلاقیت تعبیر می­شود. اما خلاقیت مفهومی نیست که بتوان آن را در یک جمله و حتی یک کتاب مفصل هم توضیح داد. خلاقیت در حقیقت، فرآیندی است که در ذهن فرد خلاق اتفاق می­افتد و حاصل آن شکل گرفتن یک ایده­ی جدید با یک راه حل ابتکاری است. این که خلاقیت ذاتی است یا اکتسابی، موضوعی نیست که این روزها ...

تعداد صفحه: ۱۷ دسته بندی: علوم آموزشی و مشاوره تحصیلی

مقدمه از آن‌جا که پیشرفت روز افزون صنعت و تکنولوژی در جهان پهناور، رو به افزایش است نیاز و ضرورت و جایگاه ریاضیات ابتدایی بیشتر احساس می‌گردد. آموزش ابتدایی، در شکل‌گیری مفاهیم ریاضی نقشی اساسی دارد. کودکان لازم‌التعلیم با ورود به دوره ابتدایی با مفاهیم ریاضی آشنا می‌گردند. حال چگونه باید این مفاهیم در اذهان کودکان نهادینه شود. به شرایط موقعیت‌ یاددهی، یادگیری بستگی دارد. کودکان ...

تعداد صفحه: ۸ دسته بندی: علوم آموزشی و مشاوره تحصیلی

افت تحصیلی موضوعی غیرقابل حل نیست، اما حل آن هم یک‌باره و ناگهانی و با شیوه‌های آنی میسر نیست. برای مقابله با این پدیده، به برنامه‌ریزی‌های درازمدت و زیربنایی احتیاج است که بر اساس واقعیت‌های اجتماعی باشند و ضمانت اجرایی به عنوان یکی از اصول برنامه‌ ریزی آموزشی را داشته باشند... ارائه راهکارهای کاهش افت تحصیلی افت تحصیلی موضوعی غیرقابل حل نیست، اما حل آن هم یک‌باره و ناگهانی و ...

تعداد صفحه: ۸ دسته بندی: علوم آموزشی و مشاوره تحصیلی

درس ریاضی عموماً برای بچه‌ها مشکل و حتی همراه با ترس و وحشت است. این در حالی است که ریاضی یکی از چند درسی است که در باز کردن ذهن دانش‌آموز و آموزش چگونه اندیشیدن نقش درجه اول دارد. بسیاری از معلمان فرهیخته که هم به آموزش ریاضی علاقمندند و هم اشتیاق آموختن آن را به بچه‌ها دارند، همواره دنبال راه و روش‌هایی هستند که این درس را شیرین و فهمیدنی کنند و در واقع بچه‌ها را با ریاضیات ...

تعداد صفحه: ۱۱ دسته بندی: علوم آموزشی و مشاوره تحصیلی

انتخاب رشته از آنجا که رشته تحصیلی دانش ‌آموز و علاقه شخصی و درونی او به آن رشته درسی ، یکی از دلایل عمده موفقیت تحصیلی و شغلی اوست ، توجه به نکات زیر ضروری است : لازم است فرزند شما در انتخاب این رشته کاملا آزاد باشد و شخصا تصمیم بگیرد ، زیرا اگر بر اساس علاقه درونی‌اش نباشد و صرفا به خاطر رضایت والدین و یا دیگران تصمیم بگیرد ، ادامه موفقیت آمیز این مسیر برایش آسان نخواهد بود . ...

تعداد صفحه: ۹ دسته بندی: علوم آموزشی و مشاوره تحصیلی

مقدمه نقش بنگاه های کوچک و متوسط در اقتصاد کشورها، به ویژه از دیدگاه اشتغال و سهمی که در توسعه دارند، روز به روز بیشتر شناخته می شود.این بنگاه ها عمدتاً به دو گروه از حمایت ها نیاز دارند. گروه اول کمک های فنی و حرفه ای است که به واسطه آن، توان عملیاتی خود را افزایش می دهند. گروه دوم از حمایت ها، ارایه خدمات آموزشی و مدیریتی به منابع انسانی آنهاست که می تواند بهره وری آنها را ...

تعداد صفحه: ۱۲ دسته بندی: علوم آموزشی و مشاوره تحصیلی

ارتقاء دانش و مهارت های زندگی سالم و مولد در جامعه با استفاده از « داوطلبان متخصص » اکنون که شبکه عظیم و موفق مردمی ( داوطلبان سلامت ) در اختیار نظام سلامت کشور است و الگوی بیماریها از بیماریهای واگیر به بیماریهای غیرواگیر و رفتاری تغییر نموده است ، با جلب مشارکت بین بخشی و استفاده از افراد متخصص بخشهای توسعه تحت عنوان (داوطلبان متخصص ) الگوی زندگی سالم و مولد را به داوطلبان ...

تعداد صفحه: ۷ دسته بندی: علوم آموزشی و مشاوره تحصیلی

راهنمای شرایط ورود به رشته های تحصیلی ( ویژه کلاس اولی ها( با توجه به اهمیت و جایگاه انتخاب رشته در روند زندگی و آینده شغلی دانش آموزان ، شرایط ورود به شاخه یا رشته های مختلف در نظام آموزش متوسطه ( سالی – واحدی ) حضورتان اعلام می دارد . امید است با توجه به اهمیت موضوع و تاثیر آن در سرنوشت فرزندتان ، به طور دقیق توضیحات زیر را مد نظر قرار دهید . انتخاب رشته برای دانش آموزان سال ...

تعداد صفحه: ۸ دسته بندی: علوم اجتماعی و جامعه شناسی

ارتباط بین برنامه های آموزشی فنی و بازار کار صنعتی نشست دانشجویی روزنامه آفرینش درباره ارتباط دانشگاه و اشتغال و نقش دانشگاه در توانمندسازی دانشجویان برای ورود به بازار کار با حضور دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر تشکیل شد. دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر در این گفتگو و گپ دانشجویی مشکلات و در عین حال راهکارهایی که می تواند آموزش دانشگاهی را از تئوری بودن به سمت کاربردی و ...

تعداد صفحه: ۸ دسته بندی: علوم آموزشی و مشاوره تحصیلی

شاید یکی از شاخص‌ترین تفاوت‌های تعلیم و تربیت در گذشته و حال، لزوم توجه آموزگاران به مشکلات متعدد تعلیم و تربیتی دانش‌آموزان باشد، که این امر ناشی از درگیری دانش‌آموزان امروزی با نابسامانی متعدد، اعم از آموزشی و پرورشی است. در نگاهی کلی می‌توان مشکلات آموزشی - پرورشی کودکان و نوجوانان را از مواردی چون ناتوانی در فراگیری آموزش‌ها تا انواع نابسامانی‌های روحی- روانی دانست، که به ...

تعداد صفحه: ۲۵ دسته بندی: علوم آموزشی و مشاوره تحصیلی

گسترش کرامت وکفایت انسانی ،ظرفیت سازی وتوانمند سازی نیروی انسانی بخش دولت افزایش کارآمدی واثربخشی فعالیتها ،توسعه مهارتها وگسترش دانش شغلی کارکنان متناسب با نیازهای روبه رشد ،زمانی حاصل می شود که هر سازمان با تنظیم برنامه آموزش وبهسازی ،نیاز های توسعه ای را در سطح فرد،شغل وسازمان با توجه به دو اصل استمرار وجامعیت آموزش ها تهیه وتدوین نماید واز تمام ظرفیتها در جهت پیاده سازی ...

تعداد صفحه: ۲۰ دسته بندی: تربیت بدنی

شیوه های ارزش یابی رویکرد اساسی درس تربیت بدنی، فراهم کردن زمینه های ارتقای سطح آمادگی جسمانی و سلامتی دانش آموزان و ویژگی های شخصیتی مثبت از طریق فعالیت فردی و گروهی است و در این مهم حرکت به عنوان ابزاری جهت دست یابی به هدف عمل می کند. بدیهی است ارزش یابی این درس، تحت تأثیر رویکرد آن قرار می گیرد. بدین معنا که ارزش یابی در درجه ی اول وسیله است که به طور مستمر بازخوردهایی را ...

تعداد صفحه: ۱۵ دسته بندی: علوم آموزشی و مشاوره تحصیلی

بسیاری از دروس رسمی در هنگام تدریس به "موضوعات" مجزایی تقسیم می شوند که این موضوعات از نظام های علمی و آکادمیکی مانند ریاضیات، هنر و تاریخ گرفته شده اند. اگر چه که این نحوه تدریس مزایای خاص خود را دارد، اما از دهه 60 میلادی به بعد بخاطر پراکندگی زمانبندی و فقدان ارتباطش با "زندگی واقعی" افراد جوان مورد انتقاد قرار گرفت. مدرسین تا به امروز بر سر دیدی کلی تر از دانش که از طریق یک ...

تعداد صفحه: ۱۱ دسته بندی: علوم آموزشی و مشاوره تحصیلی

* معرفی آموزش الکترونیکی E-learning با ورود کامپیوتر به زندگی انسانها و به موازات آن گسترش شبکه اینترنت، بسیاری از تعاریف و خدمات اجتماعی تغییر یافته و یا به سمت تحول بنیادی در حرکت است، و هر روزه تاثیرات این دگرگونی ها در زندگی روزمره ما بیشتر نمایان می گردد. این جهان مجازی،که پدیده هزاره سوم تمدن بشری است ، در ابتدای راه خود دستاوردهای کم نظیری برای جوامع امروزی به ارمغان ...

تعداد صفحه: ۱۳ دسته بندی: علوم آموزشی و مشاوره تحصیلی

اصول برنامه ریزی به تدریج معلوم شده و سیر تکاملی داشته است. برنامه ریزی های اولیه بیشتر صورت تخیلی و آرزوئی داشته است. این نوع برنامه فهرستی از توقعات و خواسته ها است، که اغلب فاقد عناصر تصمیم گیری بوده و اغلب فقط روی کاغذ می ماندند. = اصول برنامه رزی نسبتاً کامل شده امروزی، به سه گروه تقسیم می شود: 1-اصول مقدماتی که خود شامل سه اصل می باشد: الف= هماهنگی توسعه کمّی بار شد و ...

تعداد صفحه: ۱۱ دسته بندی: علوم آموزشی و مشاوره تحصیلی

مدارس مجازی یک پدیده سریعاً در حال رشد در تحصیلات ابتدایی و راهنمایی (k-12 ) آمریکا هستند . این مدارس به طور بالقوه نمود انقلاب آموزشی در مدارس هستند . اصطلاح "دبیرستان مجازی یا مدارس مجازی" به طور عمومی برای هر نوع موسسه آموزشی به کار برده می شود که دوره های (k-12 ) را از طریق اینترنت و یا روش های web محوری ارائه می کند . مدارس مجازی به عنوان یک قسمت از یک پدیده بزرگتر بنام ...

تعداد صفحه: ۷ دسته بندی: علوم آموزشی و مشاوره تحصیلی

آموزش مجازی در این مقاله در قالب چهار بخش به بررسی آموزش مجازی می پردازیم که این چهار بخش به ترتیب عبارتند از: کتابخانه دیجیتالی مدارس هوشمند مدارس مجازی * کتابخانه دیجیتالی به طور سنتی کتابخانه محلی است که در آن کتابها، نسخه های خطی، CDهای سمعی و بصری، نوار ویدئو برای استفاده و نه برای فروش نگهداری می‌شود. در حالیکه یک کتابخانه دیجیتالی بر پایه سیستم کامپیوتری می‌باشد، که به ...

تعداد صفحه: ۱۵ دسته بندی: علوم آموزشی و مشاوره تحصیلی

مهمترین عوامل آموزشگاهی که بر پیشرفت تحصیلی مخصوصا" در درس ریاضیات مؤثرند ، عبارتنداز : 1- روابط معلم و دانش آموز 2- مهارت معلمان 3- شرایط آموزشی و امتحانات مطلوب تحصیلی 4- ارزشیابی 5- کتابهای درسی و مواد آموزشگاهی 6- ناهماهنگی برنامه و روشها و روشهای آموزشی 7- آماده کردن درس و نمره دادن 8- تقویم و ساعت آموزشی 9- فضای کلاس و تسهیلات مدرسه 10 - انتظارات مدرسه از دانش آموزان 11- ...

تعداد صفحه: ۳ دسته بندی: علوم آموزشی و مشاوره تحصیلی

هنگام مطالعه و درس خواندن، لذت به تمرکز منجر می شود و تمرکز به خلاقیت . مطالعه(درس) لذت تمرکز خلاقیت اگر در چیزی احساس لذت نکنید، گرایشی به آن نخواهید داشت و دانش آموزی که از معلم رنجیده باشد ،رغبتی به درس او نشان نخواهد داد.این یک اصل است. برای فرمولی که ارائه کرده ام مثالی می زنم:به دانش آموزان خود می گویم: اگر دست خود را در مقابل نور آفتاب قرار دهید ، نخواهد سوخت. اما اگر ذره ...

تعداد صفحه: ۲۲ دسته بندی: علوم آموزشی و مشاوره تحصیلی

ویژگی های مدیر خلاق و نوآور در آموزشگاه مبانی مدیریت خلاق اسلامی مقدمه: «پدیده ‌ خلاقیت و نوآوری مثل بسیاری از خصیصه‌های انسانی در آحاد نوع بشر یافت می‌شود و این انگیزشها و شرایط محیطی و فردی و آموزشی است که عامل خلاقیت را آشکار می‌کند خلاقیت به عنوان یک حالت روانی و ذهنی که در قلمرو علم روانشناسی است ظهور می‌کند و از آنجایی که عمده کار و فعالیت انسان در سازمانها انجام می‌شود ...

تعداد صفحه: ۱۳ دسته بندی: علوم آموزشی و مشاوره تحصیلی

تکلیف خانه تکلیف دانش آموزان در منزل فعالیتی هدفدار، تکنیکی و وسیله ای در خدمت یادگیری است لذا نباید آنرا به منزله وسیله ای جهت پر کردن اوقات فارغت دانش آموزان و یا سرگرم کردن آنان تلقی نمود. تکلیف باید با تواناییها و علایق دانش آموزان مطابقت داشته باشد. مدت تکلیف باید متناسب باشد با مدت زمانی که لازم است دانش آموز در منزل صرف امور درسی کند. ولی گهگاه این تناسب رعایت نمی شود. و ...

تعداد صفحه: ۲ دسته بندی: علوم اجتماعی و جامعه شناسی

شغل فرد در تعیین الگوی روابط اجتماعی و دوستهای او چه نقشی دارد ؟ هر چقدر علم آدامها بیشتر باشد روابط اجتماعی انه با دوستان و آشنایان بهتر است . *- شغل فرد در تعیین محل سکونت او چه نقشی دارد؟ هر چه فرد محل سکونتش نزدیکتر باشد کارهایش آسان تر و زودتر انجام می گیرد. *- شغل فرد در تعیین الگوی رفتاری او(مانند طرز لباس پوشیدن، صحبت کردن، و...) چه تاثیری دارد؟ تاثیر زیادی دارد چون هر ...

تعداد صفحه: ۷ دسته بندی: علوم آموزشی و مشاوره تحصیلی

نوروز، از جشن‌ های باستانی ایرانیان است. در زمانهای کهن، جشن نوروز در نخستین روز فروردین (معمولاً مطابق با ۲۱ مارس) آغاز می‏شد، ولی مشخص نیست که چند روز طول می‏کشیده‏است. در بعضی از دربارهای سلطنتی جشن‏ یک ماه ادامه داشته ‌است. مطابق برخی از اسناد، جشن عمومی نوروز تا پنجمین روز فروردین برپا می‏شد، و جشن خاص نوروز تا آخر ماه ادامه داشت. شاید بتوان گفت، در طی پنج روز اول فروردین ...

تعداد صفحه: ۱۶ دسته بندی: علوم آموزشی و مشاوره تحصیلی

مقدمه : آیا تاکنون به این موضوع فکر کرئه اید که هنگام مطالعه از چه روشی استفاده می کنید؟ یک روش مطالعه صحیح و اصولی می تواند بسیاری از مشکلات تحصیلی را از بین برد. بررسیهای بعمل آمده گویای آن است که در زمینه تحصیل موفق بوده اند ، روش صحیحی برای مطالعه داشتند. یادگیری (learning) مسئله ای است که در آن سراسر طول زندگی انسان بویژه در دوران دانش آموزی و دانشجویی اهمیت زیادی دارد .چرا ...

تعداد صفحه: ۷ دسته بندی: علوم آموزشی و مشاوره تحصیلی

تعلیم و تعلم از شئون الهی است و خداوند، این موهبت را به پیامبران و اولیای پاک خویش ارزانی کرده است تا مسیر هدایت را به بشر بیاموزند و چنین شد که تعلیم و تعلم به صورت سنت حسنه آفرینش درآمد. انسان نیز با پذیرش این مسئولیت، نام خویش را در این گروه و در قالب واژه مقدس «معلم» ثبت کرده است. معلم، ایمان را بر لوح جان و ضمیرهای پاک حک می کند و ندای فطرت را به گوش همه می رساند. همچنین ...

تعداد صفحه: ۴۳ دسته بندی: علوم آموزشی و مشاوره تحصیلی

استفاده از وسایل سمعی و بصری در آموزش به سال های 1900 باز می گردد . در اوایل قرن حاضر دست اندرکاران آموزش به اهمیت به کارگیری وسایل سمعی و بصری در آموزش پی بردند و در ابتدا فقط وسایل بصری به کار گرفته شد . اولین وسایل بصری به کاربرده شده در مدارس امریکا را می توان اسلاید و فیلم های آموزشی نام برد . با شروع جنگ جهانی دوم کانون فعالیت ها در زمینه وسایل سمعی و بصری از محافل تعلیم و ...

تعداد صفحه: ۸ دسته بندی: ریاضی

در اوایل قرن بیستم جان دیویی مدعی شد که یادگیری از طریق تمرین حاصل می شود اگر چه این موضوع ، که کودکان چگونه ریاضیات می آموزند ، پیش از این کشف شده بود ، با این حال اهمیت تمرین کردن چندان مورد توجه قرار نگرفته بود . این ورزیدگی را می توان به طرق گوناگون کسب کرد و واقع شدن در تجارت جهان واقعی ، به طور پی در پی چنین موقعیتهایی را فراهم می آورد . اینکه ریاضیات به کمک تعاریف ساخته ...

تعداد صفحه: ۱۱ دسته بندی: علوم آموزشی و مشاوره تحصیلی

در طول تاریخ آموزش و پرورش، برنامه‌ریزان مدرسه‌ها و مربیان، در جست‌وجوی شاخص‌ها یا استانداردهای مدرسه کیفی بوده‌اند. به دیگر سخن، تاسیس و آماده‌سازی مدرسه‌های موفق یا استاندارد، دغدغه همیشگی، همه نظام‌های آموزشی بوده است. از این روست که تاکنون الگوها و تلاش‌های گوناگونی برای نشان‌دادن مدرسه استاندارد عرضه شده است. در این مقاله، ابتدا در مقدمه‌ای، ضرورت طراحی مدرسه‌های موفق، کیفی ...

ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت